2022 november 03 Wij hebben veel bereikt tijdens de begroting 2023

Wij hebben veel bereikt tijdens de begroting 2023

Wij hebben veel bereikt tijdens de begroting 2023

Gisteren werd de begroting 2023 in stemming gebracht.
Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse moties en amendementen door ons en andere partijen ingebracht.
Wij zijn ontzettend blij met de behaalde resultaten en uitkomsten, u ziet deze onder deze video staan.

 

Van onze moties/amendementen zijn de volgende overgenomen door het college:
✅ Plan van aanpak FC Den Helder
✅ Led verlichting FC Den Helder
✅ Onderzoek naar de realisatie van een Small Modular Reactor
binnen de gemeentegrenzen
✅ Evaluatie zorgorganisaties en effectiviteit en voortgang (kwetsbare wijken).

Van onze moties/amendementen zijn de volgende aangenomen door de raad:
✅ Ondernemersfonds vs OZB sportverenigingen
✅ Sportaccommodaties en sporthallen
✅ Het beschikbaar stellen van € 1 mln. voor een Helders steunfonds.
✅ Het schrappen van het incidentele budget van € 50.000,- voor het Ambassadeurschap Den Haag en Brussel.
✅ Motie over stikstofberekening evenementenvergunningen
✅ Beweegtuinen
✅ Onderzoek naar het aanstellen van een praktijk ondersteuner huisarts financiën binnen de WMO.

Helaas zijn onderstaande door ons ingebrachte punten verworpen door de raad:
⛔ Onderzoek nascheiden van plastic, metalen en drinkpakken (PMD),  
wel kregen wij een toezegging dat de wethouder met de uitkomsten van de evaluatiegesprekken met HVC komt.
⛔ Een structureel budget op te nemen in de begroting voor het houden van referenda.

Verder hebben wij vóór gestemd bij de volgende aangenomen moties van andere partijen:
✅ Motie draagvlakonderzoeken teneinde vertrouwen in het lokale bestuur te vergroten
✅ Motie jaarlijkse bijeenkomst maatschappelijk middenveld
✅ Motie: Evaluatie Citymarketing
✅ Motie onderzoek ambtelijke organisatie
✅ Motie ‘Opvang dak- en thuislozen’
✅ Motie ondersteuning Helderse Voedselbank
✅ Motie bouw van nieuwe woningen te versnellen
✅ Motie Energieneutraal maken van verenigingen, buurt- en dorpshuizen.
✅ Motie Dierenwelzijn
❗ Daarnaast heeft de gemeenteraad unaniem aangegeven geen lastenverzwaring voor onze inwoners, middels (jaarlijkse indexatie) verhogingen op diverse belasting verordeningen 2023 te willen. Het college komt hierover met een voorstel
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER