2023 februari 22 Video: woordvoering Wij zijn mbt de WMO voorstander van de echte omgekeerde toets, eerst toekennen en hierna rechtmatigheid toetsen.

Video: woordvoering Wij zijn mbt de WMO voorstander van de echte omgekeerde toets, eerst toekennen en hierna rechtmatigheid toetsen.

Video: woordvoering Wij zijn mbt de WMO voorstander van de echte omgekeerde toets, eerst toekennen en hierna rechtmatigheid toetsen.

Wij zijn voorstander van de echte omgekeerde toets, eerst toekennen en hierna rechtmatigheid toetsen.
⛔De gemeente wil dit echter niet en behandeld de hulpvragende inwoner nog steeds als potentieel fraudeur.
Hieronder onze woordvoering over de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
Aanvragen en toekennen van oa hulpmiddelen verloopt regelmatig nog stroef en blijft te ingewikkeld.
Commissievergadering MO d.d. 21 februari 2023
Door de signalen de wij binnenkrijgen via ons digitale meldpunt en tijdens onze wekelijkse spreekuren aan het Julianaplein 34B, blijkt dat er op dit moment naar onze mening nog steeds een aantal misstanden zijn in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente Den Helder.

Zo is er onvoldoende communicatie tussen instellingen die de Wmo uitvoeren en blijft vaak onduidelijk welke instantie wel product of service/onderhoud te bieden heeft. Ook de afstemming tussen de uitvoerende instanties ontbreekt. Hierdoor ontstaan onnodige conflicten en komen er verschillen in belangen boven water drijven. Daarnaast bestaat er onvoldoende samenhang tussen de onderdelen van de zorgvraag en daardoor weten de zorgvragers niet precies hoe en wanneer hun hulpvraag opgelost wordt.

Wie is er verantwoordelijk voor wat en op welk moment?
Waar kan de cliënt terecht, wanneer het alsnog misgaat met hun aanvraag?
Nog steeds staat onze vraag open m.b.t. de kosten van een specialistisch onderzoek welke plaatsvindt op verzoek van de gemeente in het kader van het actualiseren/herindicatie van de hulpvraag, betaalt de gemeente dit of de client, al dan niet met gebruikmaking van het Eigen Risico? (B.v. de fiets van de 19-jarige jongen) Dit houdt iedere keer stress, tijd en geld voor de cliënt in.

Verder zouden wij een goede informatievoorziening willen zien, zodat de cliënt weet welke kanalen hij aan kan spreken en waar hij wel of geen recht op heeft.

Wij willen ook graag weten wat u verstaat onder de “omgekeerde toets”, wij gaan er van uit dat het gaat om het eerst toekennen en daarna de rechtmatigheid van de toekenning toetsen. Dit is gebaseerd op vertrouwen i.p.v. wantrouwen. Dit komt de snelheid van de toekenningen ten goede en is daarmee tijd en middelen besparend.

Wij als Behoorlijk Bestuur Den Helder & Julianadorp zijn groot voorstander van indicatie gedaan door een BIG-geregistreerde professional. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van huishoudelijke hulp door de wijkverpleegkundige.

Wat betreft het gebruik van een Wmo-taxi vragen wij ons af of het mogelijk is met eigen partner samen gebruik te maken van een Wmo taxi. Zit er een maximum aan het aantal gratis ritten?

Wat betreft de nieuwe consulenten die aangenomen zijn, waar bestaat de “interne” opleiding uit die wordt gecombineerd met een Wmo-opleiding? Zijn deze consulenten inmiddels ook, zoals vorig jaar werd vermeld, in de wijk bezig om mensen die zorg nodig hebben te benaderen?

Wat houdt het anticiperen op aflopende indicaties in, ik begrijp dat de gemeenten niet standaard meer aflopende Wmo-beschikkingen hoeven te verlengen. Wordt de cliënt hiermee ondersteund via het Wmo, waardoor de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd?

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER