2023 februari 23 Video: Woordvoering, Fietsenloods op Willemsoord

Video: Woordvoering, Fietsenloods op Willemsoord

Video: Woordvoering, Fietsenloods op Willemsoord

Fietsenloods op Willemsoord is wat ons betreft een No Go.
Gisteravond werd door de wethouder herhaaldelijk gesteld dat ook dit een project van Zeestad is. Maw u moet niet ons bevragen of verwacht niet dat wij daar iets aan kunnen (lees willen) veranderen..
Feitelijk is alle zeggenschap weggegeven en werd simpelweg gesteld dat mbt de openbare ruimte en projecten Zeestad het bepaald.
De wethouder was heel voorzichtig in het kiezen van zijn woorden.
Citaat:Ja het valt onder Zeestad project openbare ruimte, maar dit project is een los project, maar heeft weldegelijk direct te maken met het nieuwe stadhuis
Alles werd zo voorzichtig omkleed, om maar niet te hoeven erkennen dat er naast de 27 mln meer kosten bij komen om het stadhuis te realiseren. De loop/fietsbrug en fietsenloods zijn daar zeer concrete voorbeelden van.
Stijn Vos van Regio Noordkop schreef over de discussie welke ging over de bouw van een fietsenloods op Willemsoord⤵️
Behoorlijk Bestuur was kritischer, zoals de partij vaker is wanneer het gaat over ontwikkelingen op de oude Rijkswerf. Volgens commissielid Ron van Wamel maakt de fietsenstalling inbreuk op het open karakter van Willemsoord. Daarnaast vroeg hij zich af of er op die locatie wel gebouwd mag worden, gezien historische waarde. Dit tot onvrede van VVD’er Kees Visser, die zei dat Behoorlijk Bestuur eens moet stoppen met het werk van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dunnetjes over te doen.

Voorstel tot het afgeven van een ontwerp VVGB en ontwerpbesluit fietsloods gemeentehuis Willemsoord

Voorzitter,
Behoorlijk Bestuur van Den Helder en Julianadorp ziet hier een onderwerp met wederom een falend beleid op oa handhavingsverzoeken, negeren van historische waarde van diverse gebouwen en/of terreinen van Willemsoord, terugtrekken van een startnotitie, niet nakomen van afspraken op bouwen met Maritieme karakter, etc.

Bij behandeling van de startnotitie heeft BB vorige week vragen gesteld die door de wethouder niet konden worden beantwoord. Deze hadden juist ook betrekking op dit onderwerp de fietsenloods.

Vraag: Is het college bekent van het feit dat juist ook de grond en bestrating van historische waarde is? ( waarbij het graven van dieper dan 35 cm een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd ) Daarnaast was vastgesteld dat de zichtlijnen en open karakter van WO behouden moeten blijven.
Vraag: Hoe verhoud zich deze aanbeveling tot het bouwen van deze fietsenloods?
Vraag: Heeft het college onderzoek gedaan of er in de grond mag worden gegraven?
Het gaat hier immers nog steeds om een terrein vallend onder nummer 531547 Monumentenregister Cultureel Erfgoed

Vraag: Komen deze bovenop de kosten van het bouwen van het stadhuis?

– In het toetsingskader en aanbevelingen van gebiedsontwikkeling WO welk in 2009 door Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is goedgekeurd
Opgesteld door: Fons Asselbergs In samenwerking met: Wies van Eijk In opdracht van: Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad CV/BV Den Helder, 29 januari 2010

– • Behoudt een relatief grote maat aan open ruimte, in elk geval rond de dokken en bij de belangrijke doorzichten/zichtlijnen. De onderlinge afstand tussen gebouwen moet een dusdanige maat hebben dat er geen straten en pleintjes ontstaan, maar een ‘veld met gebouwen. Dus ook zichtlijnen vanaf historisch aangemerkt natte dok

Daarnaast is de aanbeveling nogmaals een terrein met een open karakter met hier en daar een gebouw. Nu wordt er een gebouw geplaatst van niet geringe grootte en nog maar niet te spreken over de verdere plannen van Zeestad.

✅Wat Behoorlijk Bestuur betreft is er een duidelijk verschil tussen een bedrijventerrein vol gebouwen of een historisch terrein met enkele gebouwen
Tot zover voorzitter
Ron van Wamel

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER