2023 maart 22 Duiding provinciale verkiezingswinst BBB, deze mag ook lokaal niet genegeerd worden

Duiding provinciale verkiezingswinst BBB, deze mag ook lokaal niet genegeerd worden

Duiding provinciale verkiezingswinst BBB, deze mag ook lokaal niet genegeerd worden

Nu het duidelijk is dat de burger tijdens de provinciale verkiezingen van vorige week zich over het gevoerde stikstofbeleid heeft uitgesproken.
Is dit volgens onze fractie een uitkomst welke binnen onze gemeente niet genegeerd mag worden.
Onze fractie is van mening dat met betrekking tot het gevoerde stikstof beleid binnen onze gemeente er een herziening zou moeten plaats vinden.

Vooruitlopend op een door onze fractie nog nader op te stellen motie hierover gaat de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp maandag gebruik maken van het vragenkwartier.

Stijn Vos van Regio Noordkop schreef hier het volgende over⤵️
Behoorlijk Bestuur wil dat college minder streng kijkt naar stikstof: “Verkiezingsuitslag niet negeren”

Den Helder – Behoorlijk Bestuur ziet in de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen aanleiding om de gemeentelijke visie op stikstofvergunning aan te passen. Volgens fractievoorzitter Sylvia Hamerslag heeft de kiezer in Den Helder zich met een stem op BBB uitgesproken over wat zij beschrijft als “klimaatwaanzin”. De partij stelt politieke vragen en kondigt een motie aan.

“De burger heeft net als bij de gemeenteraadsverkiezingen wederom aangegeven dat zij niet achter bepaalde keuzes staan, waaronder de stikstof maatregelen. Blijft ons lokale bestuur nu deze ingeslagen weg volgen of gaan zij nu wel luisteren naar wat de burger wil?” Zo zegt Hamerslag. Behoorlijk Bestuur sprak eerder haar onvrede uit over het feit dat zij niet in de coalitie zijn gekomen, ondanks de grote overwinning bij de verkiezingen. Na een mislukte formatiepoging ging de oude coalitie grotendeels verder.

BBB kreeg in Den Helder 23,2 procent van de stemmen en werd net als op veel andere plekken de grootste partij. Het stikstofbeleid was één van de grote speerpunten van de partij. Nu waakt Behoorlijk Bestuur ervoor dat niet weer een verkiezingsuitslag, in hun ogen, zonder consequenties blijft: “Het is volgens onze fractie een uitkomst welke binnen niet genegeerd mag worden. Onze fractie van mening is dat met betrekking tot het gevoerde stikstof beleid binnen onze gemeente er een herziening zou moeten plaats vinden.” De partij sprak ook al voor de verkiezingsuitslag haar onvrede uit over de stikstofregels.

Sail en andere evenementen

Concreet vraagt Behoorlijk Bestuur het college over Sail 2023 en andere evenementen. Kort geleden liet de directie van Sail nog aan het Noordhollands Dagblad weten dat zij nog steeds in afwachting is van de stikstofvergunning. Al verwacht de organisatie geen problemen is er toch wat spanning gezien de recent gewijzigde wetgeving. Behoorlijk Bestuur wil dat het college aangeeft of er al een vergunning is verleend. De Omgevingsdienst gaat daarover, niet de gemeente, maar volgens Hamerslag kan het college wel degelijk invloed uitoefenen.

“De gemeente helpt organisatoren bij de berekeningen en kan ervoor kiezen om dat minder streng op te pakken.” Bij het eerstvolgende vragenkwartiertje, in de raadsvergadering van maandag 27 maart, legt de partij haar idee voor aan de wethouders. Zo wordt onder andere gevraagd of het college bereid is om “de voor Sail en andere vergunningaanvragen opgelegde, tevens dure en in onze ogen onnodige stikstofberekening, met een minder strenge opstelling te bekijken dan wel toe te kennen”. Ook wil Hamerslag weten of reeds afgewezen vergunningaanvragen toch verleend kunnen worden. Een motie is ook in de maak.
 

BB Den Helder & Julianadorp  is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER