2023 april 01 Verslag: Het bestuursgedrocht HVC

Verslag: Het bestuursgedrocht HVC

Verslag: Het bestuursgedrocht HVC

Vorige week waren wij aanwezig bij een bijeenkomst over HVC.
➡️ HVC heeft in onze ogen te veel macht en de touwtjes in handen.
➡️HVC bepaalt en de burger betaalt.
Netty Kolsteeg schreef een verslag⤵️
Deze presentatie werd gehouden in de raadzaal, en werd gegeven door de HVC en de gemeente.
Aan de orde kwamen de volgende zaken:
▪️Dat de raad het beleid bepaalt wat betreft nascheiding, echter gaf de wethouder aan dat wij als gemeente maar een heel klein beetje inspraak als aandeelhouder hebben, dus in feite houdt dit in dat, HVC dit bepaalt samen met de grootste groep aandeelhouders.
▪️HVC houdt zich o.a. bezig met onkruidbestrijding, vuilverwerking, communicatie, na en voorscheiding, gladheidbestrijding, energie transitie.

▪️De bovengrondse containers in de SBDL worden verwijderd. Dit jaar nog wil de HVC binnen SBDL maatwerk uitrollen. De wijken waar geen ruimte is voor alle kliko’s hoeven niet voor te scheiden en mogen zowel restafval als plastic in de ondergrondse gooien. Uiteraard glas, papier en kleding niet. Dus ook geen plastic zakken meer. Er komt dan één ondergrondse voor restafval en één ondergrondse voor GFT. Dit jaar krijgen de bewoners een brief, maar men gaat er van uit, dat ondanks dat er ongetwijfeld bewoners zullen zijn die het er niet mee eens zijn, het gewoon zal worden uitgerold dit jaar. Het is voor de vrachtwagens ook lastig te manoeuvreren in de smalle straatjes en men wil niet achteruitrijden. Natuurlijk zullen er altijd vrachtwagens moeten komen van de HVC aangezien de ondergrondsen zullen moeten worden geleegd.

Verder is er natuurlijk ook nascheiding wat betreft het ingeleverde plastic, dat wordt nagescheiden, blikken, hard en zacht plastic.
▪️Op de vraag van Sjoerd waarom de gemeenten die bij de HVC aangesloten zijn, het meest betalen, kwam er niet echt antwoord. Er werd aangegeven dat de HVC zijn uiterste best doet om de tarieven zo laag mogelijk te houden, maar het antwoord waarom zij de duurste zijn, werd niet gegeven.
▪️Verder gaf de wethouder aan dat de gemeente Den Helder als aandeelhouder 30.000 ontving, echter hoe meer gemeenten zich aansluiten bij de HVC hoe minder de bestaande aandeelhouders krijgen, zoals dit jaar heeft de gemeente Den Helder 26.000 ontvangen.
▪️De overheid heft de meeste belasting op restafval, verder moet er CO2 belasting worden betaald, afvalstofheffingsbelasting, BTW (2x) en belasting op het restafval.
▪️De DVO (dienstverlening overeenkomst) is in te zien voor iedereen, mochten er zaken zijn die de HVC niet ophaalt of op kan halen, heeft de HVC daar afspraken over met de gemeente.

▪️Verder zijn er acties samen met de HVC en lagere scholen, kinderen kunnen zich aanmelden bij de HVC om zwerfvuil te rapen en krijgen dan een hesje, vuilniszakken en een prikker. Jammer genoeg doen scholen zoals het ROC niet mee, deze kinderen laten een spoor van zwerfvuil achter.

Energietransitie:
Het uitgangspunt van de HVC is die van de overheid, alle woningen moeten zo snel mogelijk van het gas af. Terwijl er vorig jaar was geconcludeerd dat dit niet mogelijk was, gaat de HVC ervan uit dat in 2050 alles van het gas af is.

Verder is er een warmtebron op de Nijverheidsweg, dit gaat om water dat door de aarde wordt verwarmd tot 85 graden, op deze bron zou de Schooten en de Marine kunnen worden aangesloten. Kennelijk zijn er al onderhandelingen gaande, mocht de Schooten akkoord gaan, gaan de werkzaamheden van start. Er kan waarschijnlijk 50 jaar gebruik gemaakt worden van deze bron, echter buiten eventuele kernenergie is hier geen vervang voor.

Verder heeft de HVC diverse weiden vol zonnepanelen in bezit en het grootste windmolenpark in onze mooie Noordzee, deze kan 785 woningen van stroom voorzien. Dit is niet veel gezien de grootte van het windmolenpark, nog afgezien van het feit dat het electriciteitsnet nog niet op orde is en dat het moet waaien. Wat ik nog het meest zorgelijk vind is, dat dit allemaal wordt gedaan voor de natuur, het klimaat, maar dat het nog steeds niet bekend is wat de gevolgen zijn voor het leven in de zee. Mocht het niet lukken om iedereen zo snel mogelijk van het gas af te krijgen zullen er andere maatregelen moeten worden getroffen, zoals (milieuonvriendelijke) warmtepompen, verduurzaming van woningen, dit kost ongeveer 10.000 per woning, maar de HVC gaat er van uit dat hier wel subsidie voor zal zijn. En ik vraag me nogmaals af wat er is gebeurd met de mening dat het van het gas afhalen van alle woningen een utopie is.

Al met al kan ik maar één ding concluderen en dat is dat de agenda van de overheid wordt uitgerold in Den Helder door de HVC en dat ons bestuur hieraan meewerkt.
Ook zullen de kosten voor energie niet dalen, als men van het gas af is, door samenspel met de overheid/gemeente/ HVC wordt ervoor gezorgd dat de bewoners even duur, zo niet duurder uit zijn dan met gas.
Hoe zit dat met onze democratie, waar blijft de dialoog met onze burgers, of zij het hier mee eens zijn? O nee, dat kan niet, want wij hebben met ons kleine pakket aandelen niets in te brengen.
Ergo: de burger betaalt de hoofdprijs en de HVC ontvangt de hoofdprijs, want alhoewel de HVC zegt geen commercieel bedrijf te zijn maar een publiek bedrijf, is volgens mij is een bedrijf met aandeelhouders wel degelijk commercieel.
Tot zover

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER