2023 april 03 Wij zijn geen voorstander dat wijken binnen onze gemeente versneld van het gas af gaan

Wij zijn geen voorstander dat wijken binnen onze gemeente versneld van het gas af gaan

Wij zijn geen voorstander dat wijken binnen onze gemeente versneld van het gas af gaan

Hier is niets vrijwillig aan.
Dit betekent inwoners onnodig op kosten jagen, hiermee wordt er een onaceptable situatie gecreëerd.
Nog steeds is er geen directe noodszaak om van het gas af te gaan en is er geen betalbare vervanger gevonden.
Subsidie is een doekje tegen het bloeden, dit zou namelijk hooguit €1500 bedragen op een investering van €40.000 a €50.000is dat natuurlijk een lachertje.

  • Reacties van bewoners:
    Vele bewoners van Zwanenbalg werden zeer onaangenaam verrast door de mededeling dat de gemeente Den Helder in 2030 de hele wijk verplicht van het gas afsluit. Op (zeer hoge) kosten van de bewoners uiteraard terwijl de energietransitie budgettair neutraal zou moeten verlopen. Dit onzalige, overhaaste plan betekent dat de bewoners niet kunnen wachten op eventuele andere ontwikkelingen die op dit moment volop gaande zijn. Wat doet de gemeente voor de bewoners die simpelweg geen 20 tot 50 duizend euro kunnen betalen ? Het antwoord zal wel luiden dat ze in de kou worden gelaten, letterlijk!
  • Men vergeet te melden dat lang niet alle bewoners van Zwanenbalg achter het plan staan. Men wordt behoorlijk op kosten gejaagd, investeringen varieren van rond 25.000 euro tot 50.000 euro, al naar gelang de grootte van de woning. De subdidie die hier tegenover staat is daarbij vergeleken een peuleschil! Men gaat er waarschijnlijk ook vanuit dat iedereen zulke bedragen op de plank heeft liggen. De gemiddelde leeftijd in deze buurt is hoog. dus leningen of tweede hypotheken zijn mijns inziens ook geen fijne optie.
Regio Noordkop schreef het volgende ⤵️
De wijken Noorderhaven, Zwanenbalg, Boterzwin, Malzwin Julianadorp Oost in Julianadorp en Mijnendienst in Den Helder gaan versneld van het gas af.

Den Helder – De wijken Noorderhaven, Zwanenbalg, Boterzwin, Malzwin Julianadorp Oost in Julianadorp en Mijnendienst in Den Helder gaan versneld van het gas af. Een eerste bewonersbijeenkomst om dit te bespreken met de inwoners van Zwanenbalg verliep niet vlekkeloos. Dat laat het college weten naar aanleiding van vragen door de PvdA. Die partij signaleert dat bewoners voor hun gevoel op kosten worden gejaagd.

De bewonersbijeenkomst vond op 14 februari plaats en is niet geheel naar wens verlopen. “Voor een groot deel van de aanwezigen heeft deze avond niet gebracht wat zij ervan hoopten of verwachtten. Dat betreuren wij uiteraard”, zo schrijft het college in haar antwoorden aan de PvdA. Wat er volgens het college precies misging wordt niet geheel duidelijk, al zegt zij wel in de toekomst eerder met bewoners in gesprek te gaan. Ook al in aanloop naar de bijeenkomst toe: “Ons uitgangspunt is om de bewoners van Zwanenbalg zo goed mogelijk mee te nemen in de omschakeling naar een andere manier van koken en verwarmen.”

Het is ook niet zomaar wat, de transitie van op gas- naar elektrisch verwarmen. De kosten kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s en die zijn in principe voor de inwoners zelf. Wanneer, naar verwachting in 2024, de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) ingaat kunnen gemeenten bepaalde wijken verplichten om tot gas afsluiting over te gaan. Met het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland beloofd in 2050 aardgasvrij te zijn, maar deze ontwikkelingen komen dus al een stuk sneller. In de Transitievisie Warmte die de Helderse gemeenteraad eind 2021 heeft vastgesteld staat dat Den Helder al in 2040 energieneutraal wil zijn.

Zes wijken versneld van het gas af
Voor zes wijken komt de transitie nog sneller. De wijken Noorderhaven, Zwanenbalg, Boterzwin, Malzwin Julianadorp Oost in Julianadorp en Mijnendienst in Den Helder zijn geselecteerd om mogelijk al voor 2030 van het gas af te gaan. Dat is reeds besloten in de eerder vastgesteld transitievisie warmte: “In Zwanenbalg is het aardgasvrij maken van woningen eenvoudiger te realiseren dan in andere wijken in onze gemeente. De meeste woningen zijn daar namelijk goed geïsoleerd en enkele woningen zijn zelfs al energieneutraal gemaakt.” Dit geldt ook voor de andere vijf buurten. De keuze om te starten met Zwanenbalg is gebaseerd op het feit dat buurtbewoners zelf met initiatieven zijn gekomen om van het gas af te gaan.

Het college geeft aan in het vervolg inwoners nog beter te betrekken bij de planvorming. In april vindt er een eerste bijeenkomst met een werkgroep van bewoners plaats. Ook komt er een plan voor hoe in de gehele gemeente gecommuniceerd gaat worden over het aardgasvrij maken van woningen: “Bij een volgende bijeenkomst betrekken we actief de bewoners bij de voorbereidingen. Zo spelen we beter in op de informatiebehoefte die inwoners hebben.” Wat betreft het kostenplaatje, waar de PvdA zich zorgen over maakt, wijst het college op subsidiemogelijkheden. Ook wordt er gesproken over de mogelijkheid van een collectieve inkoopactie.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER