2023 april 05 Video: woordvoering, Startnotitie Kwetsbare buurten en Wijkgericht Werken

Video: woordvoering, Startnotitie Kwetsbare buurten en Wijkgericht Werken

Video: woordvoering, Startnotitie Kwetsbare buurten en Wijkgericht Werken

Gisteravond hield ons commissielid Netty Kolsteeg bij agendapunt ‘Startnotitie Kwetsbare buurten’ woordvoering⤵️
Commissievergadering WMO d.d. 4 april 2023
Het verbaast ons dat hier sprake is van een startnotitie, terwijl er afgesproken is dat er een format zou worden ontwikkeld voor het maken van startnotities, BB is voorstander van startnotities op zich, echter wat gebeurt er als het format is samengesteld, worden eerdere startnotities aangepast?

Wat is/wordt de status van een startnotitie? Nogmaals wij zijn voorstander van het principe van een startnotitie, echter wij wachten het format liever af.

Startnotitie kwetsbare buurten:
Ik zie weer dat het begrip buurten en wijken door elkaar worden gegooid, de Visbuurt valt onder de wijk SBDL. Maar is een buurt en geen wijk.
Het benoemen van de Visbuurt als meest kwetsbare wijk is volgens ons een politieke keuze en niet gestoeld op de realiteit, die realiteit is dat Tuindorp Oost, ook volgens de cijfers de meest kwetsbare buurt is. In de cijfers is te zien dat het gemiddelde inkomen van de Visbuurt hoger is dan de meeste wijken.

5 jaar geleden viel de Visbuurt ook al in de prijzen, toen ging het over gebiedsgericht werken dacht ik, de gemeente had zelfs een organisatie ingehuurd “gespreksversnellers” om de ambtenaren te leren hoe te communiceren met de bewoners. Er is nadien nog enige tijd een krantje de wijk ingestuurd, echter het enige wapenfeit wat in de krant kwam was het openen van een koffieterras bij de Maranathakerk.

Daarbij draaide er een goed veiligheidsoverleg, jaren geleden samen met de Visbuurt Belangenvereniging en de toenmalige burgemeester opgezet, dit overleg is gestopt. Wij missen nog steeds waardevolle overleggen zoals de veiligheid overleggen in tuindorp en de Visbuurt. Zelfs de wijkagenten geven aan dit te missen. Deze overleggen waren zeer waardevol en succesvol.
Deze overleggen zijn nog steeds niet terug en dat terwijl andere buurten zoals sluisdijk en oud den Helder telkens verzochten ook deze overleggen in hun buurt op te tuigen, gezien de problematiek van deze buurten.

Oud Den helder zucht en zwicht onder de GGZ-problematiek. Wij willen het college oproepen om terughoudender te zijn deze patiënten vanuit de Regio binnen onze gemeente te huisvesten, de Woningstichting geeft aan dat het voor Den Helder onhoudbaar wordt.

BBvdh&Julianadorp ervaart steeds meer dat onze gemeente het afvoerputje van de regio is verworden. Regie gemeente of niet maar ergens stopt het in onze ogen.
Voor en met buurtbewoners: (laagdrempelig aanwezigheid)N.a.v. dit onderwerp willen wij nogmaals benadrukken dat wij vóór een sociale wijkconciërge zijn, de woningstichting heeft dit goed geregeld, daar is een technische wijkmeester en een sociaal wijkmeester, deze combinatie werkt goed. De sociale wijkconciërge schuift ook in de avonden aan bij bewoners overleg, is overdag zichtbaar in de wijk, en in de buurten.

Termen als gebiedsregisseur of wijkmanager, kantonniers etc. zeggen de inwoners niet zoveel en kan zelfs weerstand oproepen. Wijkambtenaar zou nog kunnen, hou het laagdrempelig, dat begint bij de naam.

Inzet van het fonds:
Uit de startnotitie begrijp ik dat in 2023 de 100.000 vooral zal worden ingezet voor het overleg met bewoners en netwerkpartners, nogal een kostbaar overleg zou ik zeggen. Overleg met bewoners gebeurt meestal in Buurthuizen, dus de vraag is welke overleggen er zoveel geld kosten?

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER