2023 april 06 Verslag: bijeenkomst Wijkplatform Julianadorp

Verslag: bijeenkomst Wijkplatform Julianadorp

Verslag: bijeenkomst Wijkplatform Julianadorp

Wijkplatform Julianadorp
Vorige week waren wij aanwezig bij de bijeenkomst van het wijkplatform Julianadorp.
Onderwerp: wonen, bouwen, infrastructuur, bereikbaarheid, etc
Insprekers: Robbert Waltmann Woningstichting, Woontij Esther Scholten, wethouder Bais. Aanwezig ongeveer 23 deelnemers
 
Ons commissielid Ron van Wamel schreef hierover een verslag⤵️
Verslag bijeenkomst Belangenvereniging Julianadorp
6 april 2023
Bijeenkomst Wijkplatform Julianadorp werd gehouden in het MFC Dorpshuis Julianadorp van 19.30 uur tot 21.30 uur
Vanuit het kabinet is opgelegd dat er in de Noordkop 7700 woningen moeten worden gebouwd. Dit betekent voor Den helder en Julianadorp 1500 woningen. De verdeling is 30/30/40, goedkoop, middelduur en duur. Aantal 1500 woningen is netto, want de afgesproken woningen zijn er al vanaf, aldus Dhr. Waltmann.

➡️Ik heb Dhr. Waltmann gevraag hoe dit te realiseren. 1500 woningen x gemiddeld 2 bewoners is 3000 inwoners erbij tot 2030, in 6 jaar dus!
Een ongelofelijke opgave aangezien we al jaren met krimp te maken hebben. Tevens gaf ik aan dat het aantrekken van bedrijven door de slechte bereikbaarheid en krimp marine, geen opleidingsmogelijkheden voor jongeren.
➡️Vanwaaruit ik de vraag stelde hoe de Woningstichting dit gaat realiseren. Antwoord klopt dat het een behoorlijke opgave wordt.
Bewoners/deelnemers aan deze avond gaven aan het niet te zien zitten dat de focus ligt op inwonersgroei en dat zij meer noodzaak zien in mogelijkheden tot doorstroming.
Woontij bouwt nauwelijks tot niet meer in Den Helder alleen nog op Texel waar er schijnbaar een grotere woningnood is dan in onze gemeente, de woningen daar liggen in de waarde van vanaf 350 tot 6 ton.
➡️Vraag: wat als het doel niet wordt gehaald:
Antwoord: we gaan gewoon door met bouwen ook na 2030. De prognose is vastgesteld door het rijk.
➡️Vraag: wat gebeurd er met de doorstroom van middelbare leeftijd naar senioren? Er wordt nauwelijks gelijkvloerse woningen gebouwd. Men maakt zich zorgen over 75+.woningen.
Antwoord Dhr. Waltmann: er worden nu veel woningen gebouwd waarbij de ouderen niet hoeven te verhuizen, want deze woningen hebben een makkelijke ombouw tot voorzieningen voor ouderen zoals trapliften en dergelijke. Maar klopt dat er nog weinig gestapelde woningen worden gebouwd zoals in Julianadorp oost.
➡️Vraag: 1500 woningen. Wat is de balans tussen Den Helder en Julianadorp?
Antwoord: ongeveer 50/50. Nu nog iets meer in Den Helder dan Julianadorp
➡️Vraag: wat gaan de woningen in Julianadorp kosten ivm starters?
Antwoord: Dhr. Waltmann, dan kan ik echt niet zeggen ivm de inflatie op de bouwkosten, materialen etc
➡️Vraag: In het Loopuitpark zouden de 2 panden, viskraam en patatzaak verwijderd worden.
Wethouder Bais: klopt maar door de financiële kwestie is dit nog niet gelukt. Gaat om het uitkopen. Dit loopt nog maar de afspraak ook.
➡️Vraag: hoe komt de gemeente aan de inzichten wat de behoefte aan woningen en type woningen is bv aan station zuid?
Wethouder Bais: daar is een uitgebreide participatie vooraf gegaan. Daaruit kwam deze behoefte
➡️Vraag: er is in Julianadorp ook veel behoefte aan koop appartementen. Die zijn er nog niet
Dhr. Waltmann: dat kon hij alleen bevestigen, maar weet niet wanneer en of dat gaat veranderen of opgepakt wordt.
Verder gaf Dhr. Waltmann nog aan dat hij net als in Den Helder prominente woningen of gebouwen staan om trots op te zijn. Dat mist hij in Julianadorp. Er is geen gebouw waarvan je zegt dat is echt Julianadorp of iets om zeer trots op te zijn.

De avond werd weinig gevuld met vragen, maar meer presentatie en invulling door voorzitter Boskeljon die de technische vragen over sloeg.
Einde 21.20 uur

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER