2023 april 30 BB> Schriftelijke vragen: Investeringsverzoek de Nollen

BB> Schriftelijke vragen: Investeringsverzoek de Nollen

BB> Schriftelijke vragen: Investeringsverzoek de Nollen

Wij hebben vragen over de Nollen in gediend.
Wat ons betreft is het nu echt genoeg.
Wij zijn benieuwd naar de antwoorden en zullen hierop verder actie ondernemen.
Schriftelijke vragen: Investeringsverzoek de Nollen
Den Helder 30 april 2023
Geachte college,
Wat de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp betreft is er in het verleden voldoende budget beschikbaar gesteld voor het project ‘museum de Nollen’. Wij zien helaas dat eerdere prognoses en voorgehouden successen niet voldoende zijn gerealiseerd. Onze fractie is op z’n zachts gezegd verbaasd dat er nu een verzoek om budget ligt voor het repareren van een dak.
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beantwoording van de eerdere vragen over De Nollen, heeft onze fractie doen besluiten kritische vragen te stellen om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële situatie en toekomstplannen van dit project.

 • 1. Hoe rechtvaardigt het college de investering van €125.000,- in De Nollen, waarvan €50.000,- voor de reparatie van het dak van de werkplaats en €75.000,- voor de ontwikkeling van een ‘masterplan’, gezien de eerdere subsidies en bijdragen die reeds zijn verstrekt aan dit project?
 • 2. Welke garanties kan het college geven dat deze extra investeringen nu wel daadwerkelijk zullen leiden tot een succesvolle afronding van het totaalkunstwerk en een duurzame exploitatie van De Nollen, gezien de eerdere problemen met financiering en beheer?
 • 3. Kan het college uitleggen waarom het bereid is om nog eens tot €1,6 miljoen te reserveren voor de uitwerking van de ambities uit het masterplan, terwijl er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is over de inhoud, uitstraling en haalbaarheid van het project en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwoners
 • 4. Welke voorwaarden stelt het college aan de cofinanciering van het masterplan van De Nollen, om ervoor te zorgen dat andere fondsen ook daadwerkelijk bijdragen aan de financiering van dit project?
 • 5. Hoe verhoudt de investering in De Nollen zich tot andere culturele initiatieven en instellingen in Den Helder, zoals het Rob Scholte Museum, dat in het verleden minder financiële steun ontving en principieel geen subsidie aanvroeg?
 • 6. Hoe gaat het college om met de mogelijke publieke perceptie dat er onevenredig veel geld wordt geïnvesteerd in De Nollen, terwijl andere culturele instellingen minder financiële steun ontvangen, terwijl de eerder belofte successen van het museum de Nollen niet zijn uitgekomen?
 • 7. Wat zijn de plannen van het college om ervoor te zorgen dat de gemeente Den Helder een evenwichtig en divers cultureel aanbod kan bieden aan haar inwoners, en hoe passen de investeringen in De Nollen in deze bredere culturele strategie?
 • 8. De zinsnede dat nieuwe bewoners gratis toegang wordt toegezegd bevreemde ons zeer.
  Klopt deze bewering?
  Zo ja, bent u het dan met ons eens dat dit richting huidige inwoners onverkoopbaar is? Zij krijgen geen gratis entree terwijl de subsidie van hun belastinggeld wordt gefinancierd. Hoe gaat u dit aan onze inwoners uitleggen?
Een aantal jaren geleden heeft de voormalige voorzitter van de Nollen, tijdens een raadsvergadering ingesproken om de laatste € 85.000 (van € 850.000) te krijgen. Vorige bestuursperiode kwam daar nog eens ongeveer € 300.000 bovenop én krijgt de Nollen €30.000 structureel per jaar! Wat onze fractie begreep heeft de Nollen in het verleden ook vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds zijn verkregen. Voor een museum dat maar een half jaar per jaar en in dat half jaar slechts een paar dagen per week open is. Bezoekers dienen hiervoor telefonisch af te spreken en betalen €15 entree. Even ter vergelijking en een gevoel wat speelt in de samenleving het Scholte museum was het hele jaar door en zes dagen per week open, voor €2.50 euro en men kreeg een kopje thee of koffie toe. Het Scholte museum deed geen verzoek om subsidie. Daar kwamen ieder jaar €10.000 bezoekers uit alle windstreken en het buitenland.
 • 9.Waarom is de schade aan kunstwerken niet betaald uit eerdere verleende budgetten omdat deze waarschijnlijk al is instaan door lekkage in de boerderij/opslag in Huisduinen?
 • 10. Er zijn volgens de website van de Nollen vorig jaar 7416 bezoekers geweest x 15 euro entree er is ruim 111.000 euro aan entree ontvangen, naast meerdere subsidies en ook een horeca omzet van 58.000 euro. Betalen zij verzekering €2700. Is het college het met ons eens dat er door de Nollen genoeg wordt omgezet, om de subsidie die zij krijgen om te zetten in een krediet?
 • 11. Kan de opgelopen schade van het dak aan het kunstwerk bij de verzekering worden verhaald?
 

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER