2023 mei 11 BB: geeft input en stelt vragen mbt parkeren en diverse verkeersituaties in Julianadorp en Den Helder 

BB: geeft input en stelt vragen mbt parkeren en diverse verkeersituaties in Julianadorp en Den Helder 

BB: geeft input en stelt vragen mbt parkeren en diverse verkeersituaties in Julianadorp en Den Helder 

Omdat de fractie van BB voor Den Helder & Julianadorp al langere tijd aandacht heeft en schenkt aan parkeren en ondanks dat wij geen kans hebben gekregen onze door de kiezers gegunde plek in het college in te nemen, heeft de fractie wederom de handschoen opgepakt om het huidige college onze zienswijze ook m.b.t. dit onderwerp aan te bieden. Hier zijn tevens enkele vragen aan toegevoegd.

Uiteraard staat voor wat betreft het invoeren van wijzigingen in de directe leefomgeving, inspraak voor direct belanghebbenden voor ons voorop en is voor ons inspraak tevens zeggenschap.

Inventarisatie Parkeren binnenstad, onderzocht door de

fractie van BB voor Den Helder & Julianadorp.

Hierbij krijgt u als college ons overzicht van parkeersituaties waar de binnenstad met het aanleggen en bouwen van een Stadspark, woningen, appartementen en het opheffen van parkeren het mee moet doen. Een goed en gedegen onderzoek onder onze inwoners, bezoekers en de HOV is wat ons betreft hierin erg belangrijk.

 1. Bent u als college het hierin met ons eens?
  Zo ja bent u van plan om dit onderzoek uit te laten voeren?
  Zo nee, waarom niet?
  Onze gegevens betreffen de huidige en toekomstige situaties. In o.a. het uitwerkingsplan van Zeestad wat stamt uit 2008 blijft de boodschap nog steeds dezelfde namelijk ‘Mensen willen niet ver lopen en met boodschappen sjouwen’ daarom is in onze ogen parkeren op Willemsoord voor winkelend publiek onvoldoende geschikt. Ook de aanloop straten laten zeer te wensen over en van een gezellige wandelroute is er ons inziens dan ook geen sprake.
 2. Bent u het eens met deze zienswijze?
  Zo ja in welke mate?
  Zo nee waarom niet?

  Verder brengen wij het volgende bij u onder de aandacht: 
 3. Het zou een goed idee zijn de verkeersborden op de Zuidstraat en de Kievitstraat ter hoogte van Albert Heijn te voorzien van een aanwijzing naar parkeergarage Koninckshoek, op deze manier hoeven bezoekers van het centrum niet allemaal via een versmalling naar het Bernhardplein te rijden. Parkeergarage Koninckshoek wordt zeer matig benut en er is altijd voldoende ruimte om de auto te parkeren.?
  Op deze manier wordt ook het centrum aan deze zijde beter bezocht en komen parkeerders en centrumbezoekers uit in de Spoorstraat, wat momenteel een ondergeschoven deel van het centrum is geworden. Daarnaast zijn de blauwe zones in de Spoorstraat en Koningstraat al enige tijd onbereikbaar zolang er gebouwd wordt in deze omgeving. De vindbaarheid van de Parkeergarage Koninckshoek zou daarom wat ons betreft hierin kunnen helpen. Momenteel staat er een verwijzingsbord welke men pas ontdekt/zichtbaar is bij het verlaten van het Bernhardplein.
 4. Bent u het eens met deze zienswijze?
  Zo ja in welke mate?
 5. Bent u bereid deze bewijzering toe te passen?
  Zo nee waarom niet?
 6. Bent u het met ons eens dat u als gemeente verantwoordelijk bent om te zorgen voor een goede parkeerbalans?
 7. Om 10.30 uur staat het Bernhardplein al vol en zijn de winkelstraten en winkels nog leeg, hoe gaat u dit oplossen?
 8. Hoe moet dat als de Kroonpassage straks wordt afgebroken en er nog meer woningen gebouwd worden in het centrum?
 9. Verder is het wat ons betreft geen goede reclame om bezoekers te laten parkeren in doodlopende straten zoals de Sluisdijkstraat.
  Waarom is deze straat doodlopend? 
 10. Het viel ons op dat aan de Steengracht bewoners hun auto noodgedwongen op de stoep moeten parkeren, waardoor parkeerders soms niet eens achteruit kunnen rijden om de parkeerhaven te verlaten. Het uitgangspunt in het UP plan was, voldoende parkeergelegenheid aan te leggen door middel van parkeerdekken en/of parkeergarages om zo te voldoen aan de parkeerbehoefte voor alle winkels in het centrum, hierin werd gesproken om de hele binnenstad van blauwe zones te voorzien.
  Dat bewoners in de bewuste blauwe zones voor een parkeerontheffing €41,95 per auto per jaar moeten betalen is nooit het uitgangspunt geweest van het UP Plan. Hiermee vult de gemeente haar eigen zakken in plaats van de beloofde parkeergarages aan te leggen
  Bent u het eens met deze zienswijze?
  Zo ja in welke mate?
  Zo nee waarom niet?Omdat het Vinkenterrein als overloop bij extreme parkeerdrukte in het centrum niet meer in die hoedanigheid terugkomt, hebben wij de volgende vraag voor u.
 11. Is het mogelijk dat de parkeerplaats achter het pand van de Woningstichting aan de Vijfsprong opengesteld wordt als overloop bij toenemende parkeerdruk? 
 12. Hoeveel bewoners in het centrum hebben momenteel een parkeervergunning om toch ergens de auto te kunnen parkeren?
 13. Hoeveel invalide parkeerplekken zijn er in het centrum en met hoeveel zal het wat u betreft nog kunnen toenemen?
 14. Hoeveel elektrische auto’s kunnen er tijdens het parkeren opladen in het centrum?
 15. Hoeveel kenteken gebonden vergunningen zijn er momenteelin de binnenstad?
 16. Hoeveel woningen komen er volgens uw berekening nog bij in het centrum waardoor velen een
  parkeervergunning zullen aanschaffen en de blauwe zones blijvend zullen bezetten ten koste van parkeerplaatsen voor het winkelend publiek?
 17. Hoeveel parkeerplaatsen houdt de gemeente over volgens haar eigen opvatting, als overloop tijdens parkeerdrukte in het centrum op het Vinkenterrein, waar zij eerder 150 parkeerplaatsen aan toekende, waar nu niets meer van over is en bewoners rond het Vinkenterrein zelfs moeten betalen voor een parkeervergunning?
 18. Bent u het met ons eens dat, door een regelmatig gebrek aan parkeergelegenheid in het centrum de gemeente voor sociale onrust en parkeerstress heeft gezorgd in de woonbuurten rond het centrum?
 19. De bewoners op kosten jaagt door blauwe parkeerzones in woonbuurten aan te leggen, zoals de Sluisdijkstraat, Janzenstraat, Steengracht, Westgracht en Hertzogstraat etc.?
 20. Krijgen alle toekomstige bewoners op het Vinkenterrein/Molenwijk een eigen parkeerplaats/garage bij hun huis en hoeveel parkeerplaatsen worden daar opnieuw aangelegd voor bewoners van de Janzenstraat bijvoorbeeld? En is de aangenomen parkeer overloop voor het centrum hierdoor nog wel gegarandeerd
 21. Waarom worden bewoners in de Sluisdijkstraat en Janzenstraat enz. op extra kosten gejaagd doordat zij een parkeervergunning moeten aanschaffen nu de gemeente zoveel parkeerplaatsen in het centrum opheft ten behoeve van een nog groter stadspark en nog meer woningen terwijl er voldoende grond aanwezig is elders in Den Helder om woningen te bouwen?
 22. Wij missen hierin een duidelijk integrale visie.
  Bent u het eens met deze zienswijze?
  Zo ja in welke mate?
  Zo nee waarom niet?
 23. Denkt de gemeente nog nieuwepubliekstrekkers van winkels in de binnenstad te mogen verwelkomen als er geen parkeergelegenheid bijkomt?
  Zo ja hoeveel?
  Zo nee waarom niet?
 24. Hoeveel parkeerplaatsen blijven er bestaan na de sloop van de Kroonpassage en de komst van een 1000 m2 grote supermarkt?
 25. Hoeveel parkeerplaatsen zijn of worden er gereserveerd of berekend voor de bewoners van het warenhuis? (Voormalig V&D)
 26. Wat blijft er na de sloop netto over van de parkeerplaatsen van de Kroonpassage voor winkelend publiek?
 27. Waar moeten toeristen straks met een evenement zoals de Juttersmarkt nog parkeren?
 28. Wanneer worden bezoekers met open armen ontvangen door een duidelijke en betere bewijzering ten aanzien van de bestaande parkeervoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de parkeergarage Koninckshoek boven de Vomar in de Koningdwarsstraat, die niet op de Zuidstraat, niet op de Middenweg, en niet op tijd op de Polderweg wordt aangegeven, wat zou voorkomen dat bezoekers via de versmalling rijden naar het Bernhardplein?
 29. Wanneer verdwijnen de parkeerplaatsen op het terrein van garage Bruin op de Prins Hendriklaan?
 30. Wanneer kunnen bezoekers gebruik maken van een openbaar toilet in de binnenstad? Dit gezien de vergrijzing en/of mensen met een beperking, het streven naar een inclusieve gemeente/samenleving, dit naar onze mening een vereiste is geworden om dit aan te bieden aan het winkelend publiek?
  Bent u het eens met deze zienswijze?
  Zo ja in welke mate?
  Zo nee waarom niet?

Overzicht van parkeergelegenheid, hierbij krijgt u van ons enkele lijstjes,
Al eerder opgeheven parkeerplaatsen:

 • Californiëplein    67
 • Nieuwe kerkplein    120
 • Polderplein    120
 • Plein van Galenstraat achter Lidwina    160
 • Koningsplein    56
 • Julianaplein    16
 • Garage Palmplein    60
  __________________________________
  599

Huidige bestaande parkeerplaatsen:

 • Kroonpassage      102
  welke worden opgeheven bij afbraak.     -102
 • Bernhardplein      98
  welke na de bouw MAC Donalds worden opgeheven    -98
 • Julianaplein voor viswinkel     8
  welke ook worden opgeheven na afbraak    -8
 • Ford garage Bruin       72
  welke worden opgeheven na bouw woningen     -72
 • Langs Prins Hendriklaan     50
 • Garage Koninckshoek     120
 • Californiëstraat      12
 • Breewaterplein                 98
 • Sluisdijkgarage      203
 • Boerhavestraat              28
 • Plein achter Wiener hof     62
 • Hertzogstraat     25
 • Sluisdijkstraat     60
 • Steengracht       54
 • Parallelweg       10
 • Gravenstraat     60
 • Plantsoen/Wezenstraat    16
 • Hoogstraat       45
  ______________________________________
  Totaal 1123
  Opheffen parkeerplekken binnen korte tijd     – 280
  Parkeren centrum  blijft over totaal        843

Verder brengen wij u nog enkele Verkeer situaties die ons op vielen in Julianadorp en Den Helder onder de aandacht.
JULIANADORP:

 • Auto’s worden regelmatig op stoepen geparkeerd, waardoor voetgangers er niet met een rollator/kinderwagen langs kunnen.

 • Zuidwal in Juliandorp is geen fietspad en voetpad.

 • Inconsequentie m.b.t. haaientanden bij de verschillende rotondes.

 • Parkeer situaties belemmeren het inrijden bij verschillende wijken bv Kruiszwin. HVC kan de wijk niet in omdat er auto’s in het begin zijn geparkeerd waardoor de vuilnisauto de bocht niet kan maken. Met als gevolg dat ze of terug moeten komen of voor heel de wijk de bakken niet geleegd worden.

 • Auto’s die de groenstrook stuk rijden op de diverse fietspaden bij gebrek aan paaltjes. Iedereen rijdt daarom via de achtertuin om te laden en/of lossen. Als voorbeeld geven wij aan Vogelzand.

 • Wij constateerde achterstallig onderhoud van fietspaden met name tussen Doorzwin en Kruiszwin

 • b.t. de brug bij de Riepel. Dit blijft wat ons betreft een gevaarlijke situatie, vanwege een te kleine brug, auto’s maken hierdoor de bocht te kort en rijden gedeeltelijk over het voetpad.

 • Druppel op de lange Vliet, het is hier niet duidelijk wie er voorrang heeft. Men doet maar wat, wie eerst komt eerst maalt, door het plaatsen van een voorrangsbord zou dit duidelijker zijn.

 • Schuren die met hun deuren uitkomen op de fietspaden en naar het fietspad opendraaien wat tot diverse gevaarlijke situaties leidt. Voorbeeld achter Kruiszwin 23.

 • Achterstallig onderhoud aan de wegen in de wijken met name Kruiszwin 30 en 40

 • Voetgangers op het Loopuytpark worden geregeld belemmerd door het plaatsen van reclame borden of uitstalling van ondernemers. Zo ook door inparkerende auto’s vanwege te kleine parkeerplaatsen. Expeditie verkeer dat de doorgang blokkeert waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

31. Zijn deze situaties u ook opgevallen?
32.   Zo ja in welke mate?
33.   Heeft u plannen om hier iets aan te doen? Zo ja welke plannen en acties zijn dat per situatie?
Kunt u hier een tijdspad aan verbinden?
34. Zo nee waarom niet?

DEN HELDER:

 • Voorrang situatie Fabrieksgracht Sluisdijk straat. Fabrieksgracht is voor ¾ voorrangsweg maar het verkeer vanuit de Sluisdijkstraat heeft voorrang.

 • Loodsgracht/Molengracht. Fietsers hebben voor de helft tweerichting verkeer en voor de helft éénrichting.

 • Inconsequentie haaientanden bij de verschillende rotondes.

 • Pleintjes Duinroosstraat waar doorgang vaak niet mogelijk is voor de hulpdiensten door geparkeerd staande auto’s. Dit geldt ook voor de van Galen buurt en delen van Tuindorp (voorbeeld Begoniastraat)

 • Fietspad Zuidstraat en Binnenhaven, éénrichting. Dit schept veel verwarring hoe er gereden moet worden. Keizersgracht/Achter binnenhaven wordt door fietsers niet als een veiliger route ervaren.

 • Fietspad situatie Verfailleweg afslag Huisduinen.

 • Achterstallig onderhoud straten bij veel straten, hier zullen wij in een later stadium op terug komen.

35.  Zijn deze situaties u ook opgevallen?
36.  Zo ja in welke mate?
37.  Heeft u plannen om hier iets aan te doen? Zo ja welke plannen en acties zijn dat per situatie?
38.  Kan u hier een tijdspad aan verbinden?
39. Zo nee waarom niet?

Namens de fractie van BB voor Den Helder & Julianadorp,

BB Den Helder & Julianadorp  is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER