2023 mei 16 Video: Woordvoering, Motie over strandrolstoelen deze werd unaniem aangenomen

Video: Woordvoering, Motie over strandrolstoelen deze werd unaniem aangenomen

Video: Woordvoering, Motie over strandrolstoelen deze werd unaniem aangenomen

Gisteravond is onze motie over strandrolstoelen unaniem aangenomen.
Schreef hierover ⤵️
Unaniem steun voor initiatief strandrolstoelen
Den Helder – Het Helderse college moet van de gemeenteraad in gesprek met de SSN, de Helderse Vallei en uitbaters van strandpaviljoens om openbare (elektrische) strandrolstoelen te realiseren. Uit een recent onderzoek van de het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) is gebleken dat hier vraag naar is. Een motie op initiatief van Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur werd unaniem aangenomen.

Op dit moment zijn er al drie strandrolstoelen in Den Helder. Dit terwijl er in de gemeente zeven strandopgangen zijn. Oudijk vroeg het college daarom in zijn motie om er nog vier te realiseren en daarbij in overleg te gaan met partijen die actief zijn op en rondom het strand. Het liefst nog voor deze zomer, zodat ze meteen gebruikt kunnen worden.

Wethouder Tessa Augustijn was enthousiast over het idee, maar gaf aan de nieuwe rolstoelen te willen opnemen in de Lokale Inclusie Agenda, een document waar de toegankelijkheid in de gemeente onder de loep wordt genomen en wordt gekeken naar verbeteringen voor de toekomst. Het slechte nieuws: Die agenda komt pas in november van dit jaar naar de raad toe. Toch wil Augustijn die weg bewandelen en zorgvuldig tot een juiste invulling van de wens komen.

Unaniem steun

Uiteindelijk werd de motie unaniem gesteund. GroenLinks en het CDA merkten beide op dat de precieze invulling van de motie en het tijdspad voor hen minder relevant is. Zo wordt er nu gesproken over vier rolstoelen, waarvan twee elektrisch. In de praktijk zou kunnen blijken dat er betere opties zijn.

MOTIE:

van mening zijn dat:
– mensen die rolstoelafhankelijk zijn ook de gelegenheid moeten hebben in Den Helder, om
volwaardig deel te nemen aan een bezoek van o.a. het bos, strand en duinen,
overwegende dat:
– uit onderzoek van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties de aanbeveling is gekomen dat
er goede strandrolstoelen bij alle strandopgangen in Den Helder gewenst zijn;
– er slechts drie strandrolstoelen beschikbaar zijn voor zeven strandopgangen;
– De Helderse Vallei en de Stichting Strandexploitatie Noordkop er graag hun medewerking aan
willen verlenen,
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
– in overleg te gaan met alle betrokken partijen, waaronder de Stichting Strandexploitatie Noordkop,
De Helderse Vallei, de exploitanten van de strandpaviljoens en eventuele leveranciers van
(elektrische) strandrolstoelen, met als doel om zo spoedig mogelijk, vier strandrolstoelen, waarvan
minimaal twee elektrisch te realiseren, inclusief geschikte uitleenpunten;
– de gemeenteraad vóór 1 juli 2023 te informeren over de resultaten van het overleg;
– indien voor de realisering extra middelen benodigd zijn hier de raad een nader voorstel over te
doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp.

 

BB is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER