2023 mei 21 Video: Woordvoering, Motie, WMO indicatie voor onbepaalde tijd

Video: Woordvoering, Motie, WMO indicatie voor onbepaalde tijd

Video: Woordvoering, Motie, WMO indicatie voor onbepaalde tijd

Afgelopen maandag tijdens de discussie over onze WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) motie bleek dat wij (nog) geen meerderheid kregen. Wel is afgesproken dit onderwerp op de agenda van de Raad te plaatsen, om hier nog eens nader over te discussiëren.
Hierom houden wij onze motie nog even aan (=nog niet in stemming brengen).
✅Onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag hield onderstaande woordvoering.
Motie op schrift:
MOTIE vreemd aan de orde v.d dag
WMO-indicatie voor onbepaalde tijd.
De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 15 mei 2023;
Constaterende dat:
 • Volgens de berichtgeving van 4 april 2023 verscheen op Skipr, dat drie gemeenten niet meer werken met een WMO-indicatie voor bepaalde tijd.
Overwegende dat:
 • Een WMO indicatie voor onbepaalde tijd de inwoners, gemeente en het CAK veel administratieve rompslomp en tijd scheelt.
 • De aanvraag voor verlening van de WMO indicatie voor de aanvrager daarnaast een flinke belasting is en voor veel stress zorgt.
 • Deze stress gaat er met name over,dat de aanvrager steeds zijn/haar verhaal moet vertellen/herbeleven en tevens in onzekerheid zit of een indicatie wordt verlengd en op welke wijze.
Van mening zijnde dat:
 • Het bestuur inzet op het verhogen van vertrouwen van onze inwoners.
 • Vertrouwen wensen en vertrouwen geven, hand in hand gaan.
 • Inwoners niet als potentieel fraudeur benaderd dienen te worden.
 • De beperking waarop een reeds afgegeven WMO-indicatie is gebaseerd, niet beter doorgaans zelfs slechter kan worden.
 • Ervan uitgaande dat degene die de indicatie doet, dermate kennis van zaken heeft/moet hebben om te kunnen beoordelen of een aanvraag voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd is.
 • De aanvrager bij verslechtering, zelf een aanvraag voor meer/hogere voorziening kan doen.
 • De Hulpvraag sturend zou moeten zijn en niet een administratieve regel.
Roept de raad het college op om:
 • Ook in gemeente Den Helder WMO-indicaties voor onbepaalde tijd af te geven.
Namens de fractie van,
Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp

 

BB is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER