2023 juni 09 Beantwoording op onze vragen over de herdenkingsdienst van 4 mei jl

Beantwoording op onze vragen over de herdenkingsdienst van 4 mei jl

Beantwoording op onze vragen over de herdenkingsdienst van 4 mei jl

10 mei heeft onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag schriftelijke vragen gesteld over de herdenking 4 mei.
Afgelopen week zijn deze beantwoord en deze zijn vrij positief te noemen.
Beantwoording ⤵️
  • De herdenking die u benoemt wordt georganiseerd door de Koninklijke Marine. Wij hebben uw signaal doorgegeven aan hen.
  • Overigens kunnen wij als genodigden op merken dat aan genodigden wordt gevraagd of zij indien zij aanwezig zijn gebruik wensen te maken van een stoel.
    Bij subsidiepartner Stichting 4 en 5 mei zullen wij verzoeken in de toekomst (enkele) stoelen te plaatsen.
➖Helaas wordt er ook in de toekomst geen krans bij het ereveld voor burgerslachtoffers van bombardementen tijdens WO 40-45 op de algemene begraafplaats bij het Springer plantsoen gelegd.
Het antwoord was op onze vraag⤵️
  • In Den Helder organiseert de subsidiepartner Stichting 4 en 5 mei Den Helder de activiteiten in relatie tot Dodenherdenking. De activiteiten concentreren zich rond de twee minuten stilte om 20.00 uur bij het monument ‘Den Vaderland Getrouwe’, aan de Prins Hendriklaan. Als college zijn wij hierbij aanwezig en leggen onder andere een krans. Verder worden kransen door de gemeente neergelegd bij de herdenkingen
    waar wij voor worden uitgenodigd. Bij de door u genoemde plek wordt geen herdenking gehouden op 4 mei.

BB zal hierover tijdens de kadernota een motie indienen. 

Regio Noordkop schreef eerder over onze vragen het volgende artikel ⤵️
Geen stoelen bij 4 mei herdenking, Behoorlijk Bestuur bevraagt college
8 mei 20230
Den Helder – Bij de door de marine georganiseerde herdenking bij het monument ‘Voor hen die vielen’ afgelopen 4 mei stonden er, anders dan voorgaande jaren, geen stoelen opgesteld op het veld. De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft het college gevraagd waarom, aangezien veel bezoekers ouderen zijn voor wie het moeilijk is om lang te staan.

De herdenking, ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties, vond op 4 mei om 11.00 plaats en was druk bezocht. Er werd onder andere gesproken door burgemeester Jan de Boer. De herdenkingsactiviteiten zijn in Den Helder als marinestad altijd een stuk uitgebreider dan op andere plekken. Na de bijeenkomst om 11.00 werden bij het monument ‘Rijkswerf 1940-1945’ op Willemsoord ook de 80 burgerslachtoffers die in Den Helder gevallen zijn herdacht. Tijdens het avondprogramma wordt herdacht op de Joodse gedenkplaats, het ‘Vliegermonument’ en bij monument ‘Den Vaderlant Getrouwe’.

Juist het eerste herdenkingsmoment, georganiseerd door de marine, trekt veel nabestaanden en veteranen van buiten de gemeentegrenzen. Behoorlijk Bestuur signaleert dat er dit jaar geen stoelen waren opgesteld op het veld voor het monument. In voorgaande jaren was dit wel het geval.

Volgens fractievoorzitter Sylvia Hamerslag is het voor ouderen zeer wenselijk dat er wel stoelen staan. Het ontbreken hiervan is geen goed visitekaartje voor de stad, zo zegt Hamerslag: “Dit kan resulteren in mindere opkomst bij opvolgende jaren. Het is bekend dat u als college juist voor inclusie staat, bent u het met ons eens dat in deze voorop staat dat iedereen mee kan doen?”

Ereveld
Ten slotte viel het Behoorlijk Bestuur op dat er bij het ereveld voor burgerslachtoffers van bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog op de algemene begraafplaats bij het Springer plantsoen door de gemeente geen bloemen zijn gelegd. De partij wil weten waarom en geeft aan van mening te zijn dat deze herdenkingsplek zeker mee genomen zou moeten worden bij de volgende ceremonies
 

 Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER