2023 juni 11 Video: Woordvoering, Havenvisie 6 juni 2023

Video: Woordvoering, Havenvisie 6 juni 2023

Video: Woordvoering, Havenvisie 6 juni 2023

Afgelopen dinsdag 6 juni, stond de Havenvisie ter discussie.
📌Behoorlijk Bestuur staat positief in mooie ambities, maar staan kritisch in de haalbaarheid hiervan.
BB is dan ook met name benieuwd naar het uitvoeringsplan.
Voorzitter, Dank u voor het woord.
We willen met deze visie vooruitkijken naar de mogelijkheden van de invulling en groei havenactiviteiten. In deze visie hoort eigenlijk ook een SWOT-analyse om enigszins vooruit te lopen op een uitvoeringsplan. In de SWOT zal te zien zijn dat er veel kansen zijn maar ook bedreigingen zoals eerder benoemd, krimp van 6% inwoners, toename drukte op de toegangswegen, financiële middelen en zwakten zoals onzekerheid die invulling moeten geven aan de projecten van PODH.

Je krijgt dan een uitwerkingsplan gebaseerd op haalbare doelen en geen luchtkastelen.
Voorbeeld hiervan is invulling van de veelbesproken Kooyhaven. Sinds het bestaan hiervan wordt er gesproken van mogelijke contracten, reserveringen, plannen. Voorzitter, wederom zijn er sinds 7 maart 2017 geen contracten alleen de voortdurende mogelijke invulling, plannen en reserveringen.

Echter nog steeds geen goede exploitatie van deze haven en gronden. Dat kan ook niet, dit soort havens behoren een directe verbinding met zee te hebben en dat is er niet. De ‘badkuip’ ligt hiervoor naar ons inziens aan de verkeerde kant van de brug”, Het college heeft aangegeven dat er geen investeringen meer worden gedaan in de Kooyhaven, wat impliceert dat de toekomst van deze haven dus onzeker is.

Goed nieuws! Gefeliciteerd met het feit dat in Noord Holland IJmuiden, Amsterdam en Den Helder zijn uitgekozen voor de Hydrogen Valley.. een opsteker maar ook een uitdaging voor het uitvoeringsplan.

➡️Vanuit de inwoners komen veel reacties als het gaat om invulling watertoerisme/passantenhaven en camperplaats op de locatie Kooyhaven. Hoe staat het college tegenover deze invulling van deze groeiende markt?
✅Antwoord college: geen

Voorzitter wij hebben een aantal vragen die niet waren beantwoord:
➡️Nu u in gesprek bent met de KM, Peter van de Berg. is het ook bekend hoeveel kaderuimte de KM erbij wilt hebben maar voor welk jaar moet dat worden gerealiseerd? Antwoord college: Nee, En wat is concreet nu afgesproken betreft terrein Buitenveld?
✅Antwoord college:We koersen op 29 juni af voor bestuursakkoord. We zijn in gesprek en ik mag niets zeggen betreft de voortgang. Mogelijk een persbericht

➡️Het gebruik en (deel) opslag van waterstof kent ook gevaren. Wordt er nu of in de uitvoeringsplan rekening gehouden met een plofzone zoals nu is tussen MTW-terrein ( munitiebunkers KM) en de Schooten?
toetsen. Temeer ook waarbij we kijken naar de kosten en baten voor de haven en juist daardoor ook die voor onze inwoners.

➡️U bent ook in gesprek met Rijkswaterstaat. Wat is de afspraak betreft de eerder besproken verhuizing van de betonning richting de sluis?
✅Antwoord college: Nog van de baan.

➡️Kan de wethouder aangeven wat er op dit moment concreet is afgesproken of besloten met Hollands Kroon betreft de grond om de Kooyhaven? Wat heeft dit voor gevolgen voor deze visie? En wanneer is het eerstvolgende onderhoud gepland?

✅Antwoord college: Komt na 29 juni in bestuursakkoord
Hollands Kroon gaat in goed overleg met de provincie als er een koop zou moeten komen. Er is een agrariër die zijn grond te koop aan biedt. Het moet zijn dat de provincie gaat bepalen wat Hollands Kroon
➡️Het college is al en vele documenten heel lang in gesprek betreft ontsluitingsweg via Buitenveld en wat is mu concreet afgesproken? Is het gesprek met RGD of KM?

📌2e instantie als reactie op Pieter Blank van de PvdA
U spreekt over gespreide toegangswegen naar de haven.Ik benoem er 2.
1. is voor verkeer voor de verbinding binnenstad met de haven en 1 voor het waterverkeer. U spreekt over verkeer binnenstad via het terrein van WO over de ophaalbrug naar hetterrein Buitenveld naar de haven.
2. is de waterweg via de nog niet vastgestelde tijdelijke omvaarroute Boerenverdriet en Zeedoksluis.
Beide komen elkaar tegen bij de ophaalbrug Boerenverdriet tijdens het schutten. Bent u het eens dat door deze verspreiding een belemmering in de doorstroom verkeer komt? Vormt deze visie niet een belemmering in het uitvoeringsplan?

Tot slot voorzitter:
Een visie hebben is goed en kun je eigenlijk niet tegen zijn. Bijzonder is deze havenvisie wel. Volgens BB gaan er volgens deze visie nog steeds 14 eieren in een dozijn. Heel veel wensen, dromen maar ook veel open eindjes zonder nog reële afspraken en of contracten. Voorzitter wij zijn erg benieuwd naar het uitwerkingsdocument waarin wij ook zullenmoeten nadenken over welke en de juiste instrumenten we gaan inzetten om de doelen te bereiken Bv een soort pdca systeem (Plan do control act)
Dit om bij te kunnen sturen of het roer tijdig om te gooien wanneer dit nodig blijkt te zijn, dus zoeken naar Indicatoren om als raad te kunnen blijven toetsen. Temeer ook waarbij we kijken naar de kosten en baten voor de haven en juist daardoor ook die voor onze inwoners.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER