2023 juni 16 Video: Woordvoering, Kadernota behandeling 2023 B&M 15 juni 2023

Video: Woordvoering, Kadernota behandeling 2023 B&M 15 juni 2023

Video: Woordvoering, Kadernota behandeling 2023 B&M 15 juni 2023

Gisteravond was weer zo een avond, zelfs de coalitiepartijen rolde over elkaar heen. In beeld onze volledige woordvoering⤵️

 

Meningvormende commissievergadering over de kadernota, in deze nota worden de financiële richtingen uitgezet voor de begrotingsbehandeling in november dit jaar.

BB is voornemens onderstaande moties en amendementen op 10 juli as in te dienen⤵️
Moties:
✅Motie Gedenkteken visserij (locatie, financiering)
✅Motie budget voor het operationeel maken van dok 1 en 2
✅Motie Crisis fonds/Grondwater steunfonds
✅Motie parkeren binnenstad. Dit zal dan gaan over de blauwe zones en de tijdsaanduiding en de vele bedrijfsbusjes die in de omringende straten staan.
✅Motie Referendum/volksraadpleging dijkzone plan en seasaw
✅Motie krans algemene begraafplaats burger slachtoffers WO2 40-45 door de dienst ambachtsweg uitgevoerd
✅Motie peildatum energie toeslag en mogelijk ook inkomens toets procentueel bij te stellen.
✅Motie de Nollen
✅Motie steunfonds inzetten voor €500 energietoeslag eerder toekennen

✅Motie herziening beleidskader cultuur. Aanleiding is dat de Nollen momenteel hierin is opgenomen en hiermee het college vrijbaan heeft voor het toekennen van subsidies en kredieten.

Amendementen:
✅Amendement Schrappen investering/krediet verzoek de Nollen
✅Amendement Schrappen eigen bijdrage Wmo taxivervoer
✅Amendement Belbus, Verhaal over vrijwilligers.
✅Amendement Schrappen Seasaw
✅Amendement Schrappen extra investering Quelderduin

✅Amendement Schrappen € 25.000 Ambassadeurschap

Nav de toezegging van de wethouder dienen wij onderstaande motie niet in, maar gaan wij de discussie in commissie verband aan.
➖Motie kunst en cultuur sociaal-maatschappelijke prestatie afspraken, motie om meer helder te krijgen hoe wij als gemeente met kunst en cultuur om gaan en onder de loep te nemen. Daar hoort wat ons betreft namelijk ook een maatschappelijk onderdeel in verwerkt te zijn. Een actief subsidie is nu naast toekenning slechts gericht op, jaarverslag meerjarenplan en prestatielijst, wij willen hier een sociaal maatschappelijk afspraken lijst aan toevoegen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER