2023 juni 20 Motie: de Nollen, raad staat buiten spel, BB wil voor de Nollen een apart beleid

Motie: de Nollen, raad staat buiten spel, BB wil voor de Nollen een apart beleid

Motie: de Nollen, raad staat buiten spel, BB wil voor de Nollen een apart beleid

Opvallend is het bestuur van de stichting De Nollen. Namelijk voormalig directeur van Zeestad en iemand uit het financieel kader van Woningstichting. De raad zou tijdens de behandeling van een nieuw op te stellen de Nollen en beleidskader cultuur eens kritisch moeten kijken naar dit soort functies ingevuld door een selectie groep welke hiermee binnen onze verbonden/subsidies/ketenpartners, in onze ogen te veel voor het zeggen hebben.
nav gestelde vragen heeft BB een motie opgesteld.
Deze gaat over het beleidkader cultuur vs de Nollen.
Dit is wat ons betreft de eerste stap naar een gezonder en meer transparante en controleerbaar beleid
Regio Noordkop schreef gisteren als eerste over onze motie⤵️
Den Helder – De discussie over De Nollen is voor de fractie van Behoorlijk Bestuur aanleiding het college te vragen dit project uit het Beleidskader Cultuur te halen. Het feit dat de gemeenteraad buitenspel is gezet bij het toekennen van 125.000 euro voor de reparatie van het dak en als bijdrage in de kosten van een Plan van Aanpak is niet goed gevallen bij de partij.

“Rondom het investeringskrediet en subsidies ten behoeve van De Nollen is in de gemeenteraad en gemeenschap veel discussie ontstaan”, zo concludeert Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur. Doordat het project onderdeel uitmaakt van het Beleidskader Cultuur (net als onder meer De Helderse Vallei, Triade en de lokale omroep) is het volgens Hamerslag voor de gemeenteraad niet mogelijk invloed uit te oefenen op de al dan niet toe te kennen subsidie. “De gemeenteraad heeft zichzelf hiermee dus, met betrekking tot dit soort investeringen of kredietstellingen, buitenspel gezet.”

Het college heeft, als de veronderstelling van Behoorlijk Bestuur klopt, vrij baan voor het toekennen van subsidies en kredieten. “Dat mandaat moet terug naar de gemeenteraad”, zo stelt de partij in een motie die ze tijdens de behandeling van de Kadernota wil indienen. De Nollen moet dus uit het beleidskader, vervolgens moet er een nieuw beleidskader cultuur worden opgesteld en voor De Nollen dient een apart beleidsstuk te worden opgesteld. Als de meerderheid van de raad instemt met de motie, dan verwacht BB deze nieuwe stukken in het derde kwartaal van 2023 van het college te ontvangen

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER