2023 juli 16 Video: Woordvoering, Algemene beschouwingen Maandag 10 juli 2023

Video: Woordvoering, Algemene beschouwingen Maandag 10 juli 2023

Video: Woordvoering, Algemene beschouwingen Maandag 10 juli 2023

Hieronder kan u onze algemene beschouwingen bekijken, uitgesproken door onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag⤵️

Dankuwel voorzitter, ik begin met een voorwoord en dat gaat over de politiek historische dag die wij vandaag meemaken. Onze regering is gevallen en is demissionair.

Een regering die ons als burger heel veel heeft gekost, ons zorgstelsel om zeep heeft geholpen.
Woningnood heeft gecreëerd en onze jongeren met een schuld hebben opgezadeld. De armoede gestegen is en ons land feitelijk weggegeven heeft.
Een maatschappij gecreëerd heeft waarin burgers niet gehoord worden en een deel wordt weggezet als wappies gekkies en wel of niet deugers!
Een regering die feitelijk ons land weg af en de boeren, agrariërs en Vissers een mes in de rug stak.

einde regering,… einde tijdperk Rutte,…. betekent einde machtsblok VVD en CDA!

Dan nu over naar lokaal.
✅Dan richt ik mij vooral naar u onze inwoners, want schijnbaar begrijpt u iets niet.

Wij… een deel van de gemeenteraad hebben een manifest opgetuigd. Bedoeld om uw vertrouwen terug te winnen en om uw respect te herwinnen. Er zijn afspraken in gemaakt en de coalitie gaat het anders doen…. Wij mogen elkaar voortaan op zaken aanspreken en er wordt gesteld dat wanneer besluiten genomen zijn dat daar niet op teruggekomen mag worden.

✅Behoorlijk Bestuur voelt zich én is geen eigenaar van eerder genomen besluiten die genomen zijn zonder de minderheid mee te nemen. Nu niet!.. toen niet!… straks niet!
In diezelfde vergadering stond dat manifest 2 bij 2 meter groot, iets van onze tafel verwijderd.
In diezelfde vergadering vond ook de besluitvorming over twee wooncomplexen plaats.
Welke Wooncomplexen betreft bedoeld voor statushouders, arbeidsmigranten en spoedzoekers!
Deze twee wooncomplexen worden gerealiseerd in het gebied de Dogger.
Daar is de gemeenteraad nooit over gehoord. Dat is namelijk besloten in de regionale raadscommissie en dat is als hamerpunt de raad ingekomen en zelfs is het zo dat ook in Julianadorp dit staat gepland.

De buurt is niet gehoord!… De inwoners zijn niet gehoord!

✅Ik maak mij zorgen om de bezorgde inwoners en de buurtbewoners die straks de gevolgen van dit genomen besluit ondervinden.
Er wordt gesteld dat wij een zorgplicht hebben naar arbeidsmigranten vanuit regio. Daar staat Behoorlijk Bestuur anders in. Wel hebben wij een zorgplicht naar arbeidsmigranten die hier in Den Helder werken, maar niet voor arbeidsmigranten vanuit regio.

✅Wij hoorde ook tijdens de raadsvergadering in december dat de VVD en het CDA het maar moeilijk vinden om inspraak toe te passen. Dat vinden zij lastig. Dat is moeilijk en stellen zij ‘wij zijn toch gekozen om daar de beslissingen over te nemen’.

Dat zien wij duidelijk anders, want maar 44% van de kiesgerechtigde heeft gestemd,… dus hoeveel mandaat heeft een VVD en het CDA nou eigenlijk om daarover te beslissen!?
Wij vinden het in ieder geval de wereld op zijn kop.
In diezelfde vergadering probeerde wij dit niet besluitrijp stuk nog enigszins te repareren dmv 3 amendementen, deze 3 amendementen werden niet aangenomen, sterker nog…. Wij kregen geen mogelijkheid tot schorsen om ons te beraden mbt het hoofd voorstel.

Datzelfde manifest stond nog steeds naast onze tafel,… dat maakt dat het manifest voor ons totaal geen waarde heeft.

✅Kernwaarden voor onze partij is dat je recht doet aan de verkiezingsuitslag en is dat niet door deelname in een coalitie. Dan is dat door gehoord te worden in de commissies en in de raadsvergaderingen.
Ieder voorstel wat voorbij komt bekijken wij met als vuistregel ‘wat schiet de Burger ermee op’? die vraag stellen wij onszelf altijd.
➡️Al 30 jaar vangen wij binnen onze gemeente asielzoekers op en diezelfde regio die ons nu eigenlijk op legt om arbeidsmigranten en statushouders te huisvesten doken ook toen weg.
Wij hebben geprobeerd het signaal af te gegeven, dat wij geen voorstander zijn van die spreidingwet, want het wordt wel heel mooi gesteld van, ‘andere gemeenten dan gedwongen worden om asielzoekers op te vangen’ , maar aan de andere kant zet het ook de deur bij ons open. Want reken maar niet dat het dan stopt bij die 1200 opvangplekken die we nu hebben,…..
Helaas… liever maakt de wethouder en het college afspraken met de regio dan dat het afspraken met de inwoners heeft.
✅Wij hoorden natuurlijk ook de discussie over de kadernota aan. Wij hebben al eerder aangegeven dat het signaal wat het college geeft van ‘er is niet genoeg geld om ons sociaal domein te draaien’ eigenlijk een hele goede is.
Wij hebben dat ook constant en bij herhaling gezegd ‘als er te weinig geld is,.. college ga naar Den Haag en geld ophalen’ Den Haag heeft bij ons taken over de schutting gegooid en nu wil een deel van de gemeenteraad dit proberen op te lossen door te gaan snijden in eigen middelen en eigen wensen die we hebben.
 
➡️Met inspraak, zeggenschap en bezwaar mogelijkheden heeft een deel van de raad en het college niks, Dijk plan, de Seasaw, Stadhuis en hotel Willemsoord, schrappen historische scheepshelling, werkkades en het ophokken van arbeidsmigranten en statushouders.
De Burger moet zijn mond houden en wordt gedwongen om naar de rechtbank te stappen.
Mijn gedachten zijn bij de insprekers die er zijn geweest. Die hebben geprobeerd om gehoor te krijgen bij de gemeenteraad.
Mijn gedachten zijn bij de bewoners van Zuiderhorn, die straks en nu al aan den lijve ondervinden wat de gevolgen van deze besluitvorming zijn.
✅Met betrekking tot het referendum Dijk plan & Seasaw het volgende, de inwoners worden geïnformeerd…. al een aantal jaar zien wij mooie dure reclame bijeenkomsten opgetuigd worden.
Daar kan de oppositie en inwoners toch niet op tegen zijn!…. durf het niet zeurende, klagende en vooral zure oppositie en de inwoners die het er niet mee eens zijn.

Voor ons is het heel simpel wij vinden dat INWONERS bij dit soort zaken gehoord moeten worden… en niet zoals nu alleen maar geïnformeerd.

Werken in vertrouwen aan vertrouwen blijft op deze manier een mooie maar niets zeggende titel boven aan het coalitieakkoord.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER