2023 augustus 02 Schriftelijke vragen, omtrent recente berichtgeving Café Boefje

Schriftelijke vragen, omtrent recente berichtgeving Café Boefje

Schriftelijke vragen, omtrent recente berichtgeving Café Boefje

Omdat wij denken dat er meer speelt, hebben wij schriftelijke vragen gesteld, omtrent de recente berichtgeving Café Boefje te Willemsoord.
Wij zijn benieuwd naar de beantwoording en hebben de pen al klaar liggen voor het vervolg hierop⤵️
 
Geacht college,
Naar aanleiding van recente berichtgeving omtrent Café Boefje hebben wij onderstaande schriftelijke vragen voor u.
 1. Wat zijn de beweegredenen van u en de aan uw organisatie verbonden partijen Willemsoord BV en Zeestad, om tegen het advies brandweer in, de ondernemer te sommeren om één van de twee of zelfs beide toegangsdeuren niet te gebruiken?
  Zijn deze redenen/beperkingen opgenomen in een contract met de ondernemer?
  ➡️Zo ja, hoe zien deze eruit?
  ➡️Zo nee, op welke grond(en) is er diverse keren gehandhaafd?
  Wij vragen u onze fractie hierover inzage en duidelijkheid te geven, middels documenten en correspondentie.
 2. Moeten wij deze beweegredenen vinden in het feit dat het de gemeente en Zeestad er alles aan gelegen is om de ontsluitingsroute stadhuis Willemsoord te waarborgen?
  ➡️Wanneer dit het geval is, op welke rechtmatigheid heeft u dit bij de ondernemer kenbaar gemaakt, dan wel pogingen ondernomen om deze op te leggen?
 3. Welke wet en regelgeving heeft handhaving gehanteerd m.b.t. het verplichten de deuren aan bv de steegkant niet te gebruiken?
 4. Omdat wij als raadsfractie geen WOO verzoek hoeven in te dienen om inzage te krijgen, vragen wij middels deze schriftelijke vragen inzicht in alle correspondentie omtrent deze casus.
  Dit betreft in ieder geval alle correspondentie door Willemsoord BV, Zeestad en gemeente Den Helder.

  Wij brengen u wellicht ten overvloede onder de aandacht dat u een actief en passief informatieplicht heeft en vragen u dan ook met klem om verdere alle andere relevante informatie met onze raadsfractie te delen.

 5. Hoe heeft het volgens u zo ver kunnen komen dat Willemsoord een ondernemer na 2 jaar ondernemerschap te traineren alsnog besluit over te gaan tot een kortgeding en Willemsoord BV daarvoor de zaken niet op orde had? Sterker nog, de rechter alle gronden heeft verworpen!
 6. Bij onze fractie leeft de indruk dat er meer speelt dan wat er nu vanuit de media naar buiten wordt gebracht, is deze indruk juist?
  ➡️Zo ja, geef hierin een duidelijk, open en transparante uitleg, welke dit is en waarom.
  ➡️Zo nee, vragen wij u ons hiervan door middel van deze zelfde openheid en transparantie te overtuigen.
 7. Speelt Zeestad in deze casus een rol?
  Zo ja, welke en waarom?
 8. Resumé en nog even aanhalend dat eerder dit jaar Willemsoord BV niet werd uitgenodigd bij een belangrijke participantenbijeenkomst opgetuigd door Zeestad en zij op basis van zwakke gronden een kortgeding zijn aangegaan. Vragen wij ons af of het bestuur van Willemsoord BV bewust op een zijspoor wordt gezet. Met als doel Willemsoord BV op te heffen en in een door u andere ondoorzichtige en niet controleerbare constructie op te nemen. Hiermee zouden u en Zeestad namelijk een constructie kunnen creëren om uw plannen voor een Hotel op Willemsoord te realiseren. Onze fractie is namelijk op de hoogte dat Willemsoord BV geen voorstander is van deze plannen van Zeestad.
  Bent u het eens met deze zienswijze?
Wij zien hier graag een goed onderbouwd antwoord tegemoet.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v Den Helder en Julianadorp,
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER