2023 september 22 Video: Woordvoering, Landje van Berts & Brief aan buurtbewoners

Video: Woordvoering, Landje van Berts & Brief aan buurtbewoners

Video: Woordvoering, Landje van Berts & Brief aan buurtbewoners

Hieronder Gerrit Kooij zijn woordvoering op 18 september welke gaat over het Landje van Berts, daaronder zijn brief aan de buurtbewoners⤵️
Beste inwoners van de Jolstraat, De raadsvergadering van maandag ging over de omgevingsvisie. Eerst is belangrijk om te begrijpen wat de omgevingsvisie nu precies inhoudt.
In de omgevingsvisie worden meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Denk aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit.

De omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente. Ook maakt de visie het mogelijk om voor iedere situatie een afweging te maken. Er is ruimte voor nieuwe ideeen uit de samenleving. De omgevingsvisie helpt bij een snellere en betere besluitvorming.

In deze omgevingsvisie stond het volgende:⤵️
“Landje van Berts

Het Landje van Berts vormt de overgang tussen de wijk en het binnenduinrandlandschap van Mariëndal, inclusief natuureducatiecentrum De Helderse Vallei. Het groene karakter van het gebied vraagt niet perse om een andere invulling, maar de ontoegankelijkheid van het gebied maakt het een barrière tussen de wijk en de omgeving. Een landschappelijke ontwikkeling die de wijk en Mariëndal beter verbindt kan een meerwaarde betekenen. Om deze ruimte open te laten heeft het gebied een status als zoekgebied voor een mogelijke ontwikkeling na 2030. Binnen een landschappelijke ontwikkeling zijn zeer kleinschalige ontwikkelingen (denkrichting enkele tot een handvol (recreatie)woningen) niet ondenkbaar. Het landschappelijke belang geldt op deze locatie echter als hoogste prioriteit. Als alternatief voor een landschappelijke ontwikkeling kan ook worden gekeken naar mogelijkheden om de wijk en Mariëndal door het bestaande landschap beter te verbinden.”

Wij hebben een amendement ingediend om de zin “(denkrichting enkele tot een handje vol (recreatie)woningen)” geschrapt zou worden uit de omgevingsvisie om te garanderen dat er niet gebouwd zou kunnen worden op het landje van Berts. Er waren tijdens de stemming gisteravond 30 raadsleden aanwezig en ons amendement is verworpen met 14 stemmen voor vs 16 stemmen tegen met als resultaat dat de zin WEL in de omgevingsvisie blijft staan en het bouwen op het landje van Berts makkelijker gefaciliteerd zou worden.
Deze partijen stemde dan ook voor het amendement (dus niet bebouwen landje van Berts)⤵️
✅Behoorlijk Bestuur
✅Samen actief
✅Groenlinks
✅Stadspartij
✅PVDA
✅Fractie Pastoor
Deze partijen stemde tegen (dus wel de mogelijkheid om te bouwen op het landje van Berts)⤵️
➡️Christenunie
➡️Beter voor Den Helder
➡️VVD
➡️CDA
➡️PVV
➡️D66

Wat betekend dit nu? Er zijn al meerdere initiatieven vanuit verschillende organisaties zoals Aquaport, maar ook vanuit de gemeente om hier huizen te bouwen. Als dit gaat gebeuren zou er nu de mogelijkheid zijn om dit te doen op het landje van Berts want dit is nu officieel opgenomen in de omgevingsvisie. Maar er zijn nog een aantal stappen die een groep mensen kunnen ondernemen om dit tegen te gaan. Denk aan een burgerinitiatief, een brandbrief aan de raadsleden door bewoners, maar ook door de media op te zoeken. Dan ben ik op dit moment aan het uitzoeken wat er in het verleden doorslaggevend is geweest om niet te bouwen op het landje van Berts. Maar jullie zijn altijd vrij om eens binnen te lopen bij de woonkamer van Behoorlijk Bestuur op het julianaplein.

Wij zijn iedere zaterdag daar aanwezig om juist dit soort situaties te bespreken. Zo hebben wij dat ook gedaan met de bewoners van de hulkstraat die tegen het bouwen van de flex woningen zijn voor de arbeidsmigranten op de doggershoek.

Ik hoop jullie zo goed geinformeerd te hebben naar aanleiding van dit onderwerp.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER