2023 september 25 Video: Woordvoering, Omgevingsvisie gemeente Den Helder

Video: Woordvoering, Omgevingsvisie gemeente Den Helder

Video: Woordvoering, Omgevingsvisie gemeente Den Helder

Vorige week maandag 18 september  hield onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag woordvoering over de omgevingsvisie.
 • Behoorlijk Bestuur betwist ten zeerste de noodzaak van permanente infrastructuuraanpassingen tbv de recreatievaart, welke ook wel de Omvaarroute Boerenverdrietsluis wordt genoemd. Deze route bestaat namelijk al, er kan al door het boerenverdriet gevaren worden.
 • Dijkzoneplan/Dijkkwartier MBT de Dorus Rijkersstraat en Hofje aan de Zeedijk>kanaalweg en de sloop van woningen, hierover hebben bewoners zienswijzen ingediend. Deze ondersteunen wij.
  Wij van Behoorlijk Bestuur staan hierin lijn recht tegen over het college.
WIJ blijven pleiten voor een referendum over het Dijkzoneplan,een plan let wel welke alle fasen betreft en niet slechts die van fase 1 ter hoogte van de postbrug❗
❌Gemeenteraad besef goed waar je mee akkoord gaat.
 • Behoorlijk Bestuur pleit verder voor het verbinden van de grachten in Den Helder voor toeristische doeleinden en zien wij het nut om de kanoroute sluitend te krijgen, er zou een compleet rondje gevaren moeten kunnen worden.
 • Wij zijn kritisch over de gestelde zoekgebieden voor woningen na 2030 en de uitbreiding van het duingebied in Nieuw Den Helder. En staan niet achter het plan wat eerder door een architecten buro over en in Nieuw Den Helder gepresenteerd is.
 • Wij wensen geen wijk a la Noordwijk aan zee te realiseren en richten ons namelijk op voldoende huisvesting van de huidige bewoners en hun nakomeling ipv toekomstige bewoners met een groter inkomen. Wij komen met een amendement.
 • Ook vragen wij aandacht mbt de investeringen in FC Den Helder en de behoefte aan toezeggingen voor de toekomst en vroegen eerder al om een harde toezegging dat FC Den Helder op de streepjesberg kan blijven bestaan. En zullen ook hier amenderen.
 • Er bestaat uit de samenleving weerstand tegen bouwen op het Landje van Berts, hierover is Behoorlijk bestuur door bewoners benaderd. Om nu in ene een eerdere burgerinitiatief mideeks deze zinssnede zo maar op te nemen in deze visie zonder de buurtbewoners gehoord te hebben vinden wij in deze fase echt een stap te ver en onwenselijk. En doet het vertrouwen van de burger geen goed. Wij komen met een amendement om deze zin uit de visie te schrappen.
 • Verder heeft BB een idee, over het geschikt maken van Fort Dirksz Admiraal voor evenementen vanuit de samenleving, wijken en buurten en zijn er voorstander van om daar water en stroompunten voor aan te brengen. Hierover dienen wij een amendement en motie in.
 • Behoorlijk Bestuur heeft tijdens de behandeling in de commissie benadrukt dat verslaglegging van participatiebijeenkomsten belangrijk is en dat sommige wijken hierin lijken te ontbreken.
Ons commissielid merkte op, dat op dat zelfde moment er wordt gesproken over de omvaartroute en een recreatieroute in de commissie bestuurlijke middelen, die op datzelfde moment plaatst vond, en vroeg hoe zich dit in relatie verhoudt tot de discussie in commissie SOB?! En de besluitvorming in de raad. Dat kan de visie mogelijk veranderen afhankelijk van wat er in commissie Bestuurlijke Middelen wordt besproken, echter zo wordt er door het college gesteld zal dit pas bij de evaluatie over twee jaar worden betrokken. Vreemd en een omgekeerde route vinden wij van BB.wij proberen dit enigszins te repareren door na 1 jaar deze visie te evalueren, hierover volgt een amendement.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER