2023 oktober 03 Video: Woordvoering, Cyber veiligheid

Video: Woordvoering, Cyber veiligheid

Video: Woordvoering, Cyber veiligheid

Ons nieuwe commissielid Ruud v Gimst hield vorige week voor ons woordvoering in commissie Bestuur en Middelen.
We hebben nog wat technische vragen.
Misschien dat die ook meegenomen kunnen worden in het geheel.

1/Is onze eigen raad systeem hackproof omdat pas geleden port of Den Helder gekraakt is, nou is onze zorg ook dat ons systeem wel degelijk goed beveiligd is Het is schering en inslag dat er dus mails gestuurd worden en in het vervolg hiervan hebben verbonden partijen dezelfde beveiligingen ?
2/Het budget zegt dat we geen financiële consequenties heeft als er dus een cyberaanval is en de zaak licht plat heeft dat wel degelijk financiële consequenties. Omdat je dan ook extern in moet huren om de zaak op te lossen een behoorlijk bestuur vraagt zich dan ook af hoe dat bij ons geregeld is.
3/ De toezegging van 55 FTE ’s (extra personeel) wat is de betekenis voor Den Helder daarvoor want wij krijgen geen extra mensen dus daar zijn wij volledig bemand ? Maar ik zie niet dat er veel bij ons bijkomt in Den Helder geen extra wijkagenten
4/ Wat is de reden van de vertraging van de implementatie het wordt 2026 2027 Ik vind dat er rijkelijk laat met deze ontwikkelingen in de huidige markt.
5/ Polarisatie Wij van behoorlijk bestuur Den Helder en Julianadorp denken dat met het creëren van woonruimte voor arbeid Migranten op een relatief klein gebied dit niet ten goede zal komen om polarisatie tegen te gaan. Taal samenscholen landgenoten en gebrek aan controle zoals In de huidige situatie wel aan de orde is Omdat de meesten wonen bij de plaats waar ze werken.
6/ Wat zijn bij de uitvoering de openstaande vacatures en financiële implementatie precies.
7/ Uitvoeren beleid en controles. Een voorbeeld opruimen hondenpoep en bellen op de fiets (langevliet) zoals gezegd in punt 3 te weinig capaciteit

Antwoorden burgemeester⤵️
➡️De fractie van behoorlijk bestuur raakt een heel ander thema aan dat is eigenlijk de beveiliging van systemen en eigenlijk als eigen organisatie en misschien moeten we ook wel In het verlengde denken van zorg partijen waar we mee werken en alles en Iedereen daar gaat dit beleidsplan niet over dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Maar ik meen mij te herinneren dat er ook een avond een iets over ICT en alles wat ermee te maken had of deze week of was het vorige week het zit wat meer in andere portefeuille dus maar er zijn wel degelijk functionarissen die moeten controleren op privacy en dat soort zaken. Maar daar kan ik inhoudelijk niet op reageren
➡️Over budget ja beleid is budget met wat we hebben zeg maar de mensen en dergelijke en uiteraard als wij als gemeente en Ik hoop het niet maar te maken krijgen met de cyber aanval ja dan gaat het dus ook geld kosten
➡️Uiteindelijk is het antwoord dat we er agenten bij krijgen maar is minimaal worden ook vervolg vragen over gesteld
➡️Vertraging is als zodanig niet aan ons direct antwoord geven maar die dingen kosten tijd
➡️Noemt U nog een punt van Van polarisatie ja Dat is in algehele zin hè dus ik Ik ga niet echt in op de inhoud want Het is ook een beetje de politieke mening van de fractie
➡️Geen antwoord
➡️Geen capaciteit. Zie antwoord 3 worden vervolg vragen over gesteld
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER