2023 oktober 04 Video: Woordvoering, Startnotitie Huisduinerpolder en Grasdijk

Video: Woordvoering, Startnotitie Huisduinerpolder en Grasdijk

Video: Woordvoering, Startnotitie Huisduinerpolder en Grasdijk

Woordvoering 25 september SOB
Deze startnotitie is een aankondiging voor een gesprek/overleg tussen college en gemeenteraad om dit driehoekig het gebied tussen Oud Den Helder en bebouwde deel Huisduinen en Huisduinerweg te behouden van het open karakter.
Voorzitter BB is blij dat dit gebied de aandacht krijgt voor verbetering voor aantrekkelijkheid voor toerisme maar dus ook verrommeling moet tegen gaan.

BB ziet wel graag in het uitvoeringsplan terug hoe hierop gehandhaafd wordt en onderhoud ( kosten en vaststelling frequentie onderhoud) is of wordt geregeld. Want niet alleen de schuilplekken voor de dieren staan onder de aandacht, maar ook tijdig onderhoud van de toegangswegen door dit gebied.

Vraag aan de wethouder. U geeft aan nu geen bredere communicatie hierover te gaan voeren. BB vind dat juist ook voor de omwonende, gebruikers van de percelen worden benaderd om eventuele zienswijze in te kunnen dienen. Wanneer is het college van plan om voor het uitvoeringsplan te starten met de participatie tbv omwonenden en betrokken inwoners ?
Vraag aan de wethouder: dit gebied ligt in het natura 2000. BB heeft vaker aangegeven de veiligheid van dit gebied te vergroten. Juist omdat dit gebied weinig sociale toezicht heeft.
Onze fractie voorzitter Sylvia Hamerslag heeft vanuit  het wijkplatform zich jarenlang ingezet voor een veiliger schapendijkje en Dorus Rijkerstraat. Vandaar uit is er een natura 2000 onderzoek verricht en deze hebben toestemming gegeven om de te verlichten. Vanuit het wijkplatform en commissies is vaker de vraag gesteld deugdelijke verlichting aan te brengen. De drempels en aanpassing zoals versmallingen op het Schapendijkje zijn daarop wel aangepast.
Voor BB gaat het nu om de Grasdijk
In de vastgestelde omgevingsvisie Den Helder deelvisie Huisduinen staat:

De verkeersveiligheid voor fietsers op deze toegangswegen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente, waaraan aandacht wordt besteed bij de (her)inrichting van deze wegen.

Om ook de veiligheid van de gebruikers, zoals toeristen maar ook inwoners, van de Grasdijk te vergroten, denken we aan soft ledverlichting die aangaat bij passage van de lage ledpalen. Dit is dan niet storend voor de natuurlijke omgeving en draagt bij aan de duurzaamheid en veiligheid en veiligheidsgevoel. Kan de wethouder toezeggen dit mee te nemen in de invulling van het uitvoeringsplan?
 
Tot zover voorzitter,

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER