2023 oktober 07 Ingezonden brief, Vrijwilligers Toezichthouders project

Ingezonden brief, Vrijwilligers Toezichthouders project

Ingezonden brief, Vrijwilligers Toezichthouders project

Ingezonden brief welke door de krant niet geplaatst is⤵️

 

Beste politiek geïnteresseerden,
De reactie van het college op de gestelde vragen over de situatie van de wijktoezichthouders is teleurstellend en wekt begrijpelijke emoties op, niet alleen bij mij, maar ook bij veel inwoners van Den Helder.

Het college lijkt de zorgen en kritiek van de vrijwillige wijktoezichthouders en de fractie Behoorlijk Bestuur niet serieus te nemen. De beantwoording is bureaucratisch en komt neer op “dit is hoe het is, en het blijft zo.” Dit toont weinig begrip voor de situatie van de vrijwilligers, vooral diegenen die al jarenlang hun inzet tonen voor de leefbaarheid van de stad.

De overgang naar een focus op zwerfvuilruimen lijkt een aanzienlijke verandering in de opzet van het wijktoezichthoudersproject, wat begrijpelijkerwijs tot onrust leidt onder de vrijwilligers. Het college ontkent echter dat er sprake is van een gedwongen transitie en lijkt niet open te staan voor de zorgen van de betrokkenen.

Deze starre houding kan de betrokkenheid van vrijwilligers ondermijnen, wat een negatieve invloed kan hebben op de leefbaarheid van de stad. Het is essentieel dat het college naar de inwoners luistert en samenwerkt aan oplossingen die recht doen aan de inzet van vrijwilligers.

Tot slot lijkt het college niet volledig op de hoogte te zijn van de specifieke situatie in Nieuw Den Helder en Stad Binnen de Linie. Het gebrek aan begrip voor de verschillende behoeften en werkwijzen van deze groepen toezichthouders is zorgwekkend.
Kortom, de reactie van het college lijkt verdeeldheid en onrust te creëren in plaats van de leefbaarheid te verbeteren, wat haaks staat op de uitgesproken wens om kwetsbare buurten te helpen. Het is van cruciaal belang dat het college luistert naar de zorgen van de vrijwilligers en actie onderneemt om de situatie te verbeteren.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER