2023 oktober 11 Video: Woordvoering, De Stelling Bunkers en Linie, Vrijwilligers Fort Dirksz Admiraal

Video: Woordvoering, De Stelling Bunkers en Linie, Vrijwilligers Fort Dirksz Admiraal

Video: Woordvoering, De Stelling Bunkers en Linie, Vrijwilligers Fort Dirksz Admiraal

Onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag maakt zich zorgen over het onderhoud aan de Stelling, de vele bunkers en Linie. Zij uitte tevens haar zorg of het goede werk door vele vrijwilligers oa aan Fort Dirksz Admiraal ondersteuning krijgt. Hierom heeft zij gebruik gemaakt van het Vragen kwartier op 9 oktober 2023, nav het aangekondigde vertrek van de directrice van Willemsoord BV. ⤵️Helaas werd zij niet goed in beeld gebracht na het zwarte beeld volgt de 2e instantie over de vrijwilligers van Fort Dirksz Admiraal

 

Behoorlijk Bestuur wil als fractie onze zorg uiten en aanhalen dat er een aantal bunkers zijn die momenteel eigenlijk opgeslorpt worden door bomen, struiken en dergelijke, deze bunkers zijn heel lang niet onderhouden, wat ten koste van ons cultureel erfgoed.
Wij zijn voorstander van dat wij behouden wat we hebben.

Wij zijn op de hoogte dat het college gesprekken heeft gevoerd en op de hoogte is van de situatie van een aantal van onze bunkers en de linie. Aan het college is kenbaar gemaakt dat de Stelling met daaronder onze linie en fortificatie zich in zwaar weer bevindt. Tevens is het college een plan van aanpak/herstel gepresenteerd, met daarin opgenomen de volgende adviezen:

1. herstel van de gebouwen die door verwaarlozing (door de natuur) zwaar beschadigd zijn. De capponière bij Dirksz Admiraal . Verwijderen van de begroeiing op en rondom dit prachtige gebouw en herstel. Hetzelfde geldt voor de bebouwing op Oostoever.
2. het restaureren en groot onderhoud van de forten.
3. herstel van de linies, waarbij de linie parallel aan de Sportlaan en de linie ten westen van de Huisduinerweg vanwege de weinige begroeiing als eerste in aanmerking zou kunnen komen.

Vanuit onze bezorgdheid hebben wij voor het college de volgende vragen:
∙ Bent u het met ons eens dat de directrice Willemsoord BV zaken deed met betrekking tot het behoud van de stelling, de bunkers en linies die er zijn?
∙ Erkent u dat een aantal bunkers momenteel dreigt te zwichten door bomen, struiken en dergelijke en deze bunkers te lang niet onderhouden zijn, wat ten koste is gegaan van ons cultureel erfgoed?
∙ Wat gaat u doen met de Stelling nu de directrice Willemsoord BV, die tevens de Stelling onder beheer heeft, opstapt?
∙ Kan u ons toezeggen dat het opstappen van de directrice Willemsoord BV geen vertragende factor is mbt het onderhoud/herstel van de stelling en dat u deze inzet niet verloren laat gaan en haar taken mbt de Stelling voortvarend op gaat pakken?

✅2e gedeelte van de video nadat het beeld zwart wordt
. Kan u toezeggen dat het werk van de vrijwilligers niet verloren gaat en blijvend ondersteund wordt.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v Den Helder & Julianadorp
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER