2023 oktober 13 Video: Woordvoering, meningvormende fase begroting 2024 Behoorlijk Bestuur vindt het bezuinigingen op het sociaal domein, niet wenselijk

Video: Woordvoering, meningvormende fase begroting 2024 Behoorlijk Bestuur vindt het bezuinigingen op het sociaal domein, niet wenselijk

Video: Woordvoering, meningvormende fase begroting 2024 Behoorlijk Bestuur vindt het bezuinigingen op het sociaal domein, niet wenselijk

Afgelopen maandag tijdens de meningvormende fase hield Sjoerd Oudijk woordvoering over de begroting.
“de ambitie om de kosten binnen het sociaal domein terug te brengen met behoud van passende ondersteuning wil Behoorlijk Bestuur hier de volgende uitleg aan geven”
ALGEMEEN
Behoorlijk bestuur vindt het bezuinigingen op het sociaal domein waar het op de directe zorg aangaat van de inwoners niet wenselijk❗
Wanneer straks keuzes moeten worden gemaakt vinden wij het belangrijk dat deze bezuinigingen op een verantwoorde manier worden uitgevoerd, waarbij de kwaliteit van de zorg voor onze inwoners gewaarborgd moet blijven
✅De voorkeur bij ons is om bezuinigingen uit de overhead te halen, en niet uit de directe zorg van inwoners. Administratie, management en marketing, betere beheersing van de kosten heeft voor ons als eerste de voorkeur om besparingen te realiseren.

Als mogelijkheden inzetten op digitalisering, samenwerking en efficiënte verhoging, om onze kosten te kunnen verlagen zonder in te boeten op dienstverlening aan de inwoner .

Met betrekking tot beslispunt 2.
Geeft Behoorlijk Bestuur als kanttekening aan dat met betrekking tot de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor de openbare ruimte niet kan beoordelen of deze budgetten af zijn gestemd met betrekking tot de beoogde kwaliteit en of deze budgetten gebruikt worden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit is een langdurige kritiekpunt vanaf 2019. Dit zou opgelost kunnen worden door een beleidskader openbare ruimte aan de raad aan te bieden.
 
Met betrekking tot beslispunt 3 kan BB aangeven dat het benodigde krediet dat men uiteindelijk nodig heef beschikbaar stelt.
Met punt 4 kan Behoorlijk Bestuur instemmen voor eerst het beleidskader of een programmavoorstel bij
– Armoedebeleid : 300.000
– Strategisch plan verkeersveiligheid : 125.000
– Fietsvisie : 45.000
– Helders Perspectief : 300.000
– Gemeentelijke monumenten : 100.000
– Gevelrenovatie : 750.000

Posten die Behoorlijk Bestuur als besparing in 2024 wil aandragen door te schrappen zijn :
✅Quelderduijn 800.000,
✅Seasaw 500.000
✅De Nollen 600.000
✅Bureaukosten Zeestad 900.000 
Graag krijgen wij een toelichting over de bureaukosten 900.000 Zeestad, Zolang er geen volledige jaarrekening wordt afgegeven zoals wettelijk is verplicht. Dit wordt door hun eigen accountant kritiekpunt in de jaarrekening aangegeven, kunnen wij in eerste instantie hier niet akkoord mee gaan.
Het maritiem cluster 500.000. Graag een toelichting. De samenwerking van Gemeente Provincie en Marine juichen we toe en zien de noodzaak er van in.Wel willen we helder krijgen. Hoeveel geld gaat er heen en is er al heen gegaan, wat beogen we ermee, wat wordt er mee gedaan en wat wanneer zijn er daadwerkelijke resultaten van deze investeringen voor de inwoners van Den Helder.
Wij zullen in november met motie’s komen en zullen het stuk amenderen met o.a.:
➡Amendementen mbt bezuinigingen sociaal domein
➡Motie of amendement Blijf van mijn Lijf Huis, oranjehuis, vrouwenopvang in ieder geval repareren te ondervangen het gat in hun begroting wat bovenwater kwam. Na de foutieve ingediende begroting.
➡Motie Toezegging Verhoging budget FC Den Helder

Haalt het volgende aan als argument ⤵
Nieuwbouw wildopvang valt opnieuw duurder uit: 2,4 miljoen euro – De nieuwbouw voor de wildopvang bij De Helderse Vallei valt opnieuw duurder uit. Oorspronkelijk ging het om een bedrag van 800.000 euro, vorig jaar besloot het college een miljoen extra uit te trekken en woensdag maakte het college duidelijk dat de kosten nu, prijspeil 2023, worden geraamd op 2,4 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief technische installaties, exclusief BTW

➡Tegen amendement
BEHEERSING RISICO’S
Behoorlijk Bestuur is door het gebrek aan sturing en controle vanuit de gemeente altijd kritisch op de verbonden partijen. Met betrekking tot de risico’s ziet behoorlijk Bestuur de risico’s bij de verbonden partijen en vraagt zich af of die goed zijn ingeschat. Willemsoord en de Luchthaven die met een winstwaarschuwing komen. Positief is weerPort of Den Helder die vorig jaar 1.2 miljoen winst maakt en nu weer richting de winst van de 1.4 gaat.
 
Er is lange tijd geld richting de Port gegaan. Komt het nu eindelijk terug Wethouder? Wat gaan ze doen met de winsten?
Zeestad die gewoon de wettelijke vereiste jaarrekening niet geeft maar wel financiële bijdragen vanuit de gemeente blijft ontvangen
Kosten uitvoering jeugdwet en WMO zijn deze in 2024 juist begroot. Dit was in 2023 volgens de accountant niet goed gegaan.
Ook risico’s met betrekking tot de continuiteit binnen de ambtelijke organisatie. We wachten het resultaat van het onderzoek ambtelijke organisatie af.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER