2023 oktober 17 Video’s: Woordvoering, MO regionale luchtkastelen en de beweegtuin aangevult met Tai Chi

Video’s: Woordvoering, MO regionale luchtkastelen en de beweegtuin aangevult met Tai Chi

Video’s: Woordvoering, MO regionale luchtkastelen en de beweegtuin aangevult met Tai Chi

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
Netty Kolsteeg en Carla Brian hielden woordvoering.
Met daarin ons standpunt over de vele vaak verplichte regionale ‘samenwerkingen’ die de raad en dus lokale volksvertegenwoordiging steeds meer op afstand zetten. Wat ons betreft gaan wij dit na 2026 flink terugdringen.
Netty schreef een verhelderend verslag ⤵️
Mijn impressie van de MO-vergadering d.d. 16/10/2023
Wij zaten dit keer in de raadszaal, en we hadden 3 presentaties voor de boeg.
De eerste presentatie ging over de beweegtuin in het Timorpark, die is verwijderd wegens vernielingen en schade. Deze beweegtuin was destijds een convenant+ project en is samen met Ten Anker opgezet. Op zich een positieve presentatie, bewegen is belangrijk voor mens en dier en met name voor de ouderen, echter wel gekoppeld aan een sociaal gebeuren. Paviljoen van Toen een ideale plek voor een bijeenkomst. Ook Thai Chi is een mooie manier van bewegen, lekker in de buitenlucht. Wij zijn heel benieuwd naar de ontwikkeling van het project.

De tweede presentatie ging over het GALA-brede SPUK-project.

De presentatie duurde een kwartier en ging voornamelijk over het GALA-project. Er zat echter ook een Integraal Plan van Aanpak bij de stukken, en daar viel een heleboel te lezen wat een heleboel vragen bij ons opriep. Volgens mij waren wij de enige die zich hierin hebben verdiept, met name de VVD gaf te kennen dat zij totaal onbekend was met de inhoud van dit integrale plan van aanpak. Wij hadden zoveel vragen dat de wethouder aangaf deze graag schriftelijk te willen beantwoorden. Onze voorzitter heeft ons gered van een WOKE- gender discussie over mannen die kinderen krijgen, dat heeft hij goed gedaan.

De derde presentatie ging over de regiovisie Sociaal Domein

Maar hier was wat mee aan de hand. De presentie werd ingekort en er werd ons vertelt dat er een andere presentatie op 20 november zou worden aangeboden over dit onderwerp. Dit wordt dan een “politieke” avond genoemd, ik kan me nog niets bij de vorm voorstellen, maar we worde geacht tijdens deze politieke avond samen het debat aan te gaan over deze visie, het resultaat van dit debat wordt dan verspreid over de 4 raden. We hebben er nog 2 vragen doorheen gekregen, echter zoals de wethouder terecht aankaartte is de problematiek in de zorg een landelijk probleem en regionaal en lokaal niet op te lossen.
Tot zover

Woordvoering⤵️
➡️MO vergadering d.d. 16/10/23
Presentatie BVO-scan (beweegvriendelijke omgeving) Timorpark.
Lastige zaak, ouderen hebben niet alleen qua leeftijd en gezondheid verschillende beweegbehoeften, maar ook verschillen ouderen vaak van mentaliteit. Wij zijn het er wel mee eens dat bewegen zeer belangrijk is voor ouderen, maar dat dit moet worden gecombineerd met een stuk sociaal contact met leeftijdgenoten waarbij zij zich op hun gemak voel en het ook nog gezellig is. Paviljoen van Toen is inderdaad een ideale ontmoetingsplek.

De uitdaging blijft om mensen te motiveren hun huis uit te komen om fysiek en gezellig samen iets te doen. De Linie is inderdaad een prachtige route langs het cultureel erfgoed. Tot zover vinden wij het een goed initiatief om het mooie Timorpark en de Linie hiervoor te gebruiken. Hopelijk worden wij wel op de hoogte gehouden van het verdere verloop van deze visie.

In Beijing als voorbeeld krijgen ouderen elke dag ochtendgymnastiek in de buitenlucht. Op meerdere plekken in China wordt in de vroege morgen de edele kunst van het Tai Chi. Tai Chi is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die nu als lichaamsbeweging wordt uitgeoefend. Het is een vloeiende opeenvolging van bewegingen, die je op een ontspannen manier uitvoert met zo weinig mogelijk overbodige spierspanning en het is niet alleen goed voor de fysieke gedeelte maar ook mentaal is deze sport zeer geschikt voor. Dit is optie om ouderen te motiveren en het is nog leuk ook. Ook geschikt voor ouderen die in de een rolstoel zitten. Een grote groep kan daaraan deelnemen wat een mooi gezicht kan geven in het Timorpark. Is daar eens over nagedacht?

➡️RIB presentatie plan van aanpak GALA brede SPUK
Wat wordt er bedoeld met dat er komende 4 jaar sprake is van een globale planning?
Waarom wordt er bij ontevredenheid bewoners verwezen naar Binnen de Linie-Oost, terwijl de Visbuurt door het college officieel is aangewezen als probleemwijk?
Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, echter onder alle clichés bestaat ook nog iets als de werkelijkheid, kan de regionale samenwerking daadwerkelijk iets betekenen voor de veiligheid van onze burgers en ondernemers?
Burgerparticipatie: het belang van meedenkende/pratende bewoners: de geschiedenis leert ons dat bewoners tot nu toe op de hoogte worden gebracht van de kant en klare plannen van het bestuur en dat zij niet aan de voorkant van een project worden meegenomen.
Behoud van de jeugd: wil je de jeugd in Den Helder houden moet er een Hbo-opleiding komen, en dan heb ik het niet over de Marine en scheepvaartopleidingen, daarbij moet er voldoende werkgelegenheid zijn en o ja, woningen voor starters en studenten die betaalbaar zijn.
Ook hier veel regionale overleggen van de diverse organisaties en de vraag wat onze bewoners en jeugd hiermee daadwerkelijk op schieten, volgens mij is er nog steeds een wachtlijst bij de WMO en ook voor de kinderen die specialistische hulp nodig hebben. Eergisten waren er demonstrerende jongeren in Utrecht op het nieuws, er geldt een wachttijd van drie jaar voor specialistische hulp.
De SES-score is slecht. Ondanks alle regionale vergaderingen, leven er nog 8,3% kinderen in armoede.
Cultuurplatform: wat meedenkt met Citymarketing, misschien een idee om meer propaganda regionaal -en landelijk te maken over de schoonheid van de Helderse natuur.
In het Noordkop Gezond Akkoord staat te lezen dat de Kop van Noord-Holland in 2033 een positief gezonde regio zal zijn, wat wordt er voor de burgers gedaan tot die tijd?
Verder wordt er gesproken over een Gouden Kans Project voor jongeren en Ontmoeten en Meedoen in de Verbinding, lopen deze projecten al?
Ook staat er als focus het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij mannen en vrouwen, praten we hier over mannen met eierstokken?
De overheid heef €. 4.347.71 geoormerkt belastinggeldgeld van de plank getrokken voor dit GALA-project. Hoe en waar worden de taken inzake het GALA-project, weggezet? Wordt er meer personeel aangenomen?
Is er overlap is met zaken die al lopen bij de gemeente?
Komt dit ten goede van het sociaal domein in zijn geheel?
Eén keer per jaar koppelt de gemeente de resultaten terug naar Den Haag, lijkt me praktisch als deze terugkoppeling gedeeld wordt met de raad Den Helder.
➡️Regiovisie voor het Sociaal Domein in de Kop van Noord-Holland
N.a.v. het pamflet het volgende:
Het pamflet vertelt een mooi verhaal, in een ideale wereld zou dit misschien kunnen. Gestelde doelen en wensen zonder goede onderbouwing zijn wat ons betreft luchtkastelen❗
Onze mening is dat dit verhaal geen recht doet aan de reële landelijke situatie, met te weinig zorgmedewerkers, gebrek aan huishoudelijke hulp, ook bij Jeugdzorg is de situatie landelijk zorgelijk op zijn zachts gezegd, ook hier lange rijen wachtenden. Daarbij zal de gemeente lokaal zelf zijn WMO moeten regelen, wat blijkt uit de “ketenvorming”, kaartjes met hoe de gemeente druk bezig is om de WMO te structuren.

Buiten het feit dat ik in het pamflet lees dat samenwerking met de regio “verplicht is” en een heleboel vergaderingen/overleggen met allerlei partijen met zich meebrengt, vraag ik me af of al die tijd en geld wat deze overleggen kosten, niet beter besteed kan worden aan de burgers die zorg nodig hebben en vragen wij ons af wat onze burgers beter worden van deze regiovisie.

Volgens mij ligt regionaal de nadruk op de zorgaanbieders, welke dat worden en ik vraag mij af wat de gevolgen zullen zijn voor onze lokale zorgaanbieders, zoals b.v. de Omring. Het enige wat we kunnen hopen is dat de vergaderingen die onze wethouders hebben met de regio nuttige informatie bieden voor Den Helder, maar ik begrijp dat echte beslissingen aan de zgn. Provinciale Regietafel worden genomen, en daar tellen de meeste stemmen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER