2023 november 02 Video, Woordvoering: Begroting, Bezuinigingen en ZEESTAD

Video, Woordvoering: Begroting, Bezuinigingen en ZEESTAD

Video, Woordvoering: Begroting, Bezuinigingen en ZEESTAD

Gisteren tijdens de begrotingsbehandeling is duidelijk geworden wie voor of tegen de constructie met Zeestad is.
Wij diende een motie in om de samenwerking met Zeestad niet verder te verlengen.
Deze motie diende wij samen in met de PVV en werd gesteund door Samen Actief.
❌De rest van de gemeenteraad stemde tegen.

Woordvoering met daarin een duidelijke weergave hoe de VVD zich inzet om Zeestad te behouden, BB weigert de voormalig wethouder van de VVD een te podium geven, dank dat hij onze standpunten zo goed wist te verworden ⤵️

 

Begroting 1 november 2023
Ook deze begroting staat weer vol politieke keuzes die niet altijd de onze en in het belang van de inwoners zijn wij zullen hierom onze amendementen en moties indienen..
Wij zijn geen voorstander van bezuinigingen die de inwoners raken.
Begin wat ons betreft maar eerst eens om te bezuinigen op de verbonden partijen.
Zoals bv Zeestad een zware locomotief die door dendert op brandstof van de VVD. Een sneltrein die niet stop bij stations als de burger, inspraak, zeggenschap en beroep en bezwaarprocedures.
Op cultuur en sociaal domein moet bezuinigd worden, maar zeestad krijgt er zo maar 9 ton bij zonder onderbouwing.
Wij willen projecten in de markt zetten middels aanbestedingsprocedures en de regie weer in handen van de raad en gemeente en niet langer bij Zeestad en Woningstichting
 
Onze partij vroeg mbt een sluitende meerjarenbegroting om tijd, rust en de kalmte te bewaren. Wij steunde de motie tot 2 keer toe niet.
Wij vonden de signaalfunctie hierin krachtig en steunde deze omdat deze voor ons een hoger doel dient.
Hoger doel is namelijk behouden wat we hebben opgetuigd voor onze inwoners.
Wij dienden amendementen in om te schrappen ⤵️
✅Reserveringen
✅de Nollen
✅Zeestad kantoorkosten
✅Seasaw

✅Incidenteel budget Quelderduin

❗Mbt Zeestad ⤵️
✅Uiteraard spitste de VVD de discussie slechts op het volgens hen verwaarloosbaar percentage op de gemeente begroting.

✅Verder bleef de discussie uit en hielden partijen bij de stemming zich slechts bij een stemverklaring

Regio Noordkop Lianne Snel
schreef hier het volgende over ⤵️
Poging om Zeestad BV/CV te ontmantelen mislukt.

Den Helder – Behoorlijk Bestuur en de PVV Den Helder hebben woensdag tevergeefs geprobeerd een einde te maken aan Zeestad BV/CV. Via een motie trachtten zij het college op te dragen om de bestaande constructie uiterlijk op 1 juli 2024 te beëindigen en hiervoor in de plaats geen ‘Zeestad 2.0’ op te richten. De fracties vinden dat Zeestad BV/CV te veel gemeenschapsgeld kost en dat de zeggenschap over ontwikkelingsplannen weer bij de gemeente moet liggen. De motie kon alleen op steun van Samen Actief rekenen en sneuvelde met 21 stemmen tegen 7.

Behoorlijk Bestuur wilde Zeestad BV/CV eigenlijk per direct ontmantelen. Zo diende fractievoorzitter Sylvia Hamerslag naast de motie ook een amendement in over het schrappen van de gereserveerde € 900.000,- aan bureaukosten voor Zeestad in 2024. Dit geld is bestemd voor de lopende projecten van Zeestad. “De gemeente moet weer aan het roer staan”, vindt Hamerslag. Ook dit amendement werd niet aangenomen.

Zeestad is sinds 2008 verantwoordelijk voor de stedelijke ontwikkeling in Den Helder. Bekende projecten van de ontwikkelaar zijn bijvoorbeeld het stadspark, Halter Bellevue en de Seasaw. Volgens verantwoordelijk wethouder Wouters is het niet wenselijk om deze “efficiënte taakverdeling” te beëindigen. Ook de directeur van Zeestad, Marichel Weel, vertelde in een eerder gesprek met Regio Noordkop dat de meerwaarde van Zeestad volgens haar juist ligt in het feit dat de BV/CV los staat van de politiek en daardoor volledige focus kan houden op de stedelijke ontwikkeling.

Politieke stemmingmakerij
“Zeestad BV/CV is iets wat los van politieke stemmingmakerij doorgaat met zijn taak”, zei Weel destijds. Dat Zeestad politieke stemmingmakerij met zich meebrengt is woensdag maar weer eens gebleken. Zo omschreef Sylvia Hamerslag Zeestad BV/CV als “een zware locomotief die draait als een diesel op brandstof van de VVD”, waarop Jan de Leeuw (PvdA) zei: “Wij doen daar graag een paar liter bij. Wij zijn ontzettend blij met Zeestad.”

Los van het feit dat de VVD positief tegenover Zeestad staat, had Kees Visser een kritische vraag voor de indieners van de motie over het beëindigen van Zeestad. “Hoeveel procent van onze begroting wordt uiteindelijk besteed aan Zeestad?” Toen hier geen antwoord op kwam, gaf Visser deze cijfers zelf. Namelijk: slechts 0,11 procent van de totale begroting in 2024 is beschikbaar gesteld voor Zeestad. Volgens Visser moet er een einde komen aan de stemmingmakerij over de verbonden partijen door te zeggen dat er “heel veel geld” mee gemoeid is.

Ook partijen die zich in het verleden kritisch hebben uitgelaten over Zeestad, zoals GroenLinks en de D66, distantieerden zichzelf van de motie en het amendement om een punt achter de samenwerking te zetten. Beide fracties willen graag praten over de mogelijkheden van een ‘Zeestad 2.0’. Daar moet de raad eind dit jaar een besluit over nemen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER