2023 november 03 NHD >De gemeenteraad tornt niet aan geld dat is gereserveerd voor de Seasaw, kunstproject De Nollen, Quelderduijn en ontwikkelbedrijf Zeestad.

NHD >De gemeenteraad tornt niet aan geld dat is gereserveerd voor de Seasaw, kunstproject De Nollen, Quelderduijn en ontwikkelbedrijf Zeestad.

NHD >De gemeenteraad tornt niet aan geld dat is gereserveerd voor de Seasaw, kunstproject De Nollen, Quelderduijn en ontwikkelbedrijf Zeestad.

Afgelopen woensdag 1 november diende wij een aantal amendementen in.
Bedoeld om de begroting die er lag nog enigsinds aan te passen.
 
Wij verzochten om te schrappen investering:
✅Seasaw
✅De Nollen
✅Kantoor kosten Zeestad
✅Incidenteel budget Quelderduin
 
Het Noord-Holland dagblad schreef hier het volgende over en lees wie ons daarin steunde⤵️
Gemeenteraad pareert aanvallen op de budgetten voor de Seasaw, Quelderduijn, Zeestad en kunstproject De Nollen
Delano Weltevreden
DEN HELDER
De gemeenteraad tornt niet aan geld dat is gereserveerd voor de Seasaw, kunstproject De Nollen, Quelderduijn en ontwikkelbedrijf Zeestad.
Voor de Seasaw is 500.000 euro gereserveerd. Dat bedrag wordt alleen aangesproken als Zeestad de rest van de benodigde tien miljoen euro voor het icoon op de dijk bij elkaar heeft gesprokkeld.
Lees ook: Binnen én buiten de coalitie van Den Helder wordt driftig gezaagd aan de stoelpoten van de Seasaw. ’Laat de inwoners er een uitspraak over doen’
 
Behoorlijk Bestuur (BB) vroeg de raad die 500.000 euro uit de begroting te halen. Omdat het geld volgens de partij beter aan bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen kan worden uitgegeven. Ook omdat niet bekend is wat de onderhoudskosten zijn. Van de 28 aanwezige raadsleden stemden 18 tegen het wijzigingsvoorstel. GL, Samen Actief en Fractie Pastoor hebben, net als BB, voor het amendement gestemd.
 
Hetzelfde gebeurde met een poging van BB om de negen ton voor Zeestad te schrappen. Dat geld, bureaukosten genoemd, heeft het ontwikkelbedrijf nodig om lopende projecten komend jaar af te ronden. BB vindt onder meer dat Zeestad te veel geld kost en dat de taken terug moeten naar de gemeente. Dit amendement kreeg nog minder steun. Zes raadsleden stemden voor: de twee van Samen Actief, Leo van Esdonk van FP en de drie aanwezige leden van BB.
 
Lees ook: VVD Den Helder: ’De kritiek van Behoorlijk Bestuur op ontwikkelbedrijf Zeestad is onbegrijpelijk’
De raad voelde ook niets voor een motie van BB waarin werd gevraagd Zeestad op te heffen om redenen die ook in het amendement waren genoemd. Slechts zeven raadsleden zijn daar voorstander van. De raad beslist komend jaar wat het ontwikkelbedrijf de komende jaren moet gaan doen. D66’er Hans Verhoef, die tegen de motie van BB stemde, vindt dat Den Helder misschien zelfs een Zeestad XXL nodig heeft.
 
Renovatie
Voor Woningstichting Den Helder is acht ton in de begroting opgenomen als bijdrage in de kosten voor de renovatie van sport- en evenementenhal Quelderduijn. Schrappen, vond BB. Onder meer omdat de gemeente zelf krap bij kas zit. Alleen Samen Actief stemde met BB mee.
Lees ook: Bouw sporthal Quelderduijn vordert gestaag. Verwachte oplevering eind dit jaar. ’Maar we zijn wel afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid’
 
Totaalkunstproject De Nollen moet worden afgemaakt, vinden de erven van kunstenaar Rudi van de Wint en het bestuur van Stichting De Nollen. Voor het plan, dat ook het afbouwen van het museum bij treinstation Den Helder Zuid omvat, zijn miljoenen nodig. De gemeente Den Helder wil daar 1,2 miljoen aan bijdragen, vijftien procent van de totale kosten. Net als voor de 500.000 euro die voor de Seasaw is gereserveerd, wordt die 1,2 miljoen alleen uitgegeven als Stichting De Nollen de rest van het geld binnen heeft gehaald. BB vindt dat de gemeente geen geld meer moet steken in De Nollen. Onder meer omdat de gemeente die euro’s zelf hard nodig heeft nu er miljoenen moeten worden bezuinigd. Het moest dus uit de begroting, vond de fractie. Een raadsmeerderheid (zestien stemmen voor, twaalf tegen) is het niet met de fractie van Sylvia Hamerslag eens. PVV, Stadspartij, Fractie Pastoor en Samen Actief schaarden zich bij het stemmen achter BB
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER