2023 november 16 Blaffend Protest voelt zich niet gehoord door college>Behoorlijk Bestuur staat voor INSPRAAK =ZEGGENSCHAP

Blaffend Protest voelt zich niet gehoord door college>Behoorlijk Bestuur staat voor INSPRAAK =ZEGGENSCHAP

Blaffend Protest voelt zich niet gehoord door college>Behoorlijk Bestuur staat voor INSPRAAK =ZEGGENSCHAP

Wederom een voorbeeld dat voor dit college INSPRAAK géén ZEGGENSCHAP is.
Sterker nog dit is zelf tijdens een raadsvergadering ook zo verwoord.
Behoorlijk Bestuur krijgt regelmatig dit soort voorbeelden aangedragen en stelde vragen over het Hondenbeleid.
Behoorlijk Bestuur staat voor INSPRAAK =ZEGGENSCHAP

Blaffend Protest voelt zich niet gehoord door college

Den Helder – De belangenvereniging voor hondenbezitters in Den Helder, Blaffend Protest, voelt zich in de kou gezet door wethouder Bais. Tot grote frustratie van Blaffend Protest wil zij het aantal losloopgebieden voor honden beperken. De twee partijen zouden hierover met elkaar in gesprek gaan, maar dat werd door Bais afgezegd.
Voorzitter Lub Nieuwenhuis heeft Sylvia Hamerslag om hulp gevraagd, die namens haar fractie Behoorlijk Bestuur het college aan de mouw trekt over het hondenuitlaatbeleid. Behoorlijk Bestuur wil van het college weten of de voorstellen ten aanzien van het nieuwe beleid al zijn uitgewerkt en wanneer deze worden aangeboden aan de raadscommissie en daarna aan de raad. Daarnaast heeft het college volgens Behoorlijk Bestuur in het kader van de nieuwe Omgevingswet de verplichting om met de hondenbezitters in gesprek te gaan.

Blaffend Protest is twee keer door wethouder Bais uitgenodigd voor een gesprek, maar dit is er nooit van gekomen. Voorzitter Nieuwenhuis: “Ik wilde dat graag, maar dan wilde ik wel van tevoren vastleggen hoe dat gesprek ging verlopen en wat we met de uitkomsten van het gesprek gingen doen.” Bij die eis haakte de wethouder echter af. “Toen stuurde ze de avond van tevoren een mailtje dat het gesprek niet door zou gaan. Daarna is er niks meer gebeurd”, vertelt Nieuwenhuis.

Genoeg kansen gehad
Volgens Bais heeft Blaffend Protest, net zoals anderen, genoeg mogelijkheden gehad om inspraak uit te oefenen op het hondenuitlaatbeleid. Dat blijkt uit de mail die de wethouder op de vooravond van het geplande gesprek op 20 juli 2023 naar Nieuwenhuis stuurde. “Het college is van mening dat er voor dit onderwerp een voldoende participatietraject doorlopen is”, schrijft Bais.

De wethouder beschrijft hoe de procedure van inspraak is verlopen. “Er is ruimte gegeven voor inspraak, via ingesprek.denhelder.nl. Daarnaast is de werkgroep Blaffend Protest als eerste gesproken en uitgenodigd om mee te denken. Onlangs is de werkgroep ook uitgenodigd voor een gesprek. De werkgroep heeft dus mogelijkheden gehad om te reageren en hun mening kenbaar te maken. Zo is er met diverse mensen telefonisch contact geweest, is informatie uitgewisseld via de mails en zijn mensen persoonlijk gesproken.”

De reden dat Bais het gesprek met Blaffend Protest een avond van tevoren cancelde, was de voorwaarde die voorzitter Nieuwenhuis daar aan stelde. “U heeft aangegeven dat het gesprek alleen zin heeft als de procedure aangepast wordt.” Bais kon die belofte niet maken en eindigde daarmee haar contact met Lub Nieuwenhuis. De voorzitter van Blaffend Protest is het niet met deze gang van zaken eens. “Er dreigt nu een regeling te ontstaan die geen draagvlak heeft en waaraan niemand meewerkt.”.

In download onze vragen: schriftelijke vragen over impasse Hondenbeleid Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER