2023 november 28 Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier, Landje van Berts

Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier, Landje van Berts

Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier, Landje van Berts

Ons fractielid Gerrit Kooij zet zich in voor de belangen van buurtbewoners die zich zorgen maken over arbeidsmigranten maar ook over het Landje van Berts.
Hij woonde 2 weken geleden over dit stuk grond een bewonersbijeenkomst bij.
Deze bijeenkomst riep vragen op en Gerrit deed een verzoek om gebruik te maken van het vragenkwartier tijdens de raadsvergadering van 27 november jl.

❌Dit werd echter geweigerd omdat het onderwerp niet actueel of spoedeisend zou zijn.
  • Actueel was het wat ons betreft zeker omdat er immers twee weken terug voor de buurtbewoners een informatieavond gehouden werd.
  • Spoedeisend zijn zorgen van buurtbewoners ALTIJD.
Lianne Snel van Regio Noordkop schreef hier onderstaand artikel over ⤵️
Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier
Den Helder – De fractie Behoorlijk Bestuur mocht tijdens de raadsvergadering van 27 november geen gebruik maken van het vragenkwartier om vragen te stellen over het Landje van Bets. Het vragenkwartier is bedoel voor vragen die spoedeisend zijn en dat was in dit geval niet zo, oordeelde de raad. Behoorlijk Bestuur werd geadviseerd de vragen schriftelijk in te dienen. De fractie van Sylvia Hamerslag is teleurgesteld.

“Deze beslissing is bijzonder betreurenswaardig, vooral omdat dit onderwerp voor onze inwoners zeer actueel en relevant is, wat blijkt uit de talrijke benaderingen die onze fractie heeft ontvangen.” Volgens Behoorlijk Bestuur maken bewoners zich zorgen over de vermeende plannen van de gemeente om het Landje van Berts te bebouwen en/of herinrichten. Een van de vragen van BB, die nu schriftelijk zijn ingediend, is wat het exacte plan van het college is en in welk stadium van ontwikkeling deze plannen zich momenteel bevinden.
Aquaport is een initiatiefnemer die het Landje van Berts wil gebruiken voor een project. Behoorlijk Bestuur wil van het college weten of er gesprekken zijn gevoerd met Aquaport en zo ja, welke afspraken of toezeggingen gemaakt zijn.

Niet spoedeisend
Behoorlijk Bestuur wilde haar vragen stellen tijdens het vragenkwartier van de raadsvergadering op 27 november. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de vergadering werd discussie gevoerd over de mate van spoedeisendheid van de vragen en is geconcludeerd dat die niet voldoende was. De vragen van Beter voor Den Helder over de Sluisdijkgarage waren wel spoedeisend genoeg voor het vragenkwartier.
Griffier Menno Huisman licht toe: “We moeten ergens de grens trekken, kijkend naar het karakter van de vragen. Sommige vragen kunnen beter schriftelijk gesteld worden, dan krijg je ook een beter antwoord.” Daarnaast benadrukt de griffier dat Behoorlijk Bestuur met het indienen van schriftelijke vragen het belang van het onderwerp ook opeist. “Dan zullen er geen onomkeerbare dingen gebeuren in die situatie, voordat dat de vragen beantwoord zijn.”
De link naar het artikel⤵️
Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier
ONZE VRAGEN ⤵️

Schriftelijke vragen BBvDH&J over het Landje van Berts

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER