2023 december 03 Video, Woordvoering: over onze standpunten over vroeg/voorschoolse educatie

Video, Woordvoering: over onze standpunten over vroeg/voorschoolse educatie

Video, Woordvoering: over onze standpunten over vroeg/voorschoolse educatie

U heeft onze standpunten over vroeg/voorschoolse educatie nog te goed.
Mijn impressie van MO-vergadering d.d. 13 november 2023
Wij willen vooropstellen dat Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp er geen voorstander van is om peuters geen peuters te laten zijn, en ze 4 dagen per week in een leerprogramma te stoppen, en al helemaal niet vanaf 0 jaar zoals de wethouder stelde.
➡️Onderstaand een opsomming van het aantal instanties/ambtenarij die zich bezighouden met niet Nederlandstalige kinderen en/of kinderen met een (toekomstige?) leerachterstand.
Het Rijks-onderwijsachterstanden beleid (OAB), wet primair onderwijs (WPO) Interbestuurlijk toezicht (ITB) GGD, JGZ, inspectie, kinderopvangorganisaties, onderwijs (?) bibliotheek.

Vroegschoolse educatie (VVE), een VVE-coördinator, het CBS, HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers.

✅Conclusie is dat dit typisch de huidige zorgverlening voorstelt, zorg met een waterhoofd aan ambtenarij, dit maakt de zorg zo duur en onoverzichtelijk. Dus dat de subsidiestromen helder en duidelijk zijn, wat mij betreft niet.
✅Wij weten wat we krijgen als gemeente, één miljoen geoormerkt geld waar de gemeente verantwoording voor moet afleggen, zo niet moet het geld worden terugbetaald.
✅Ik heb tijdens de (technische) uitleg van de wethouder niets gehoord over hoe de doelgroepkinderen worden gevonden en bereikt, dit vind ik zorgelijk, mede gezien het feit dat de gemeente een peutermonitor heeft ingekocht waar gegevens van “probleem” kinderen worden opgeslagen, persoonlijk vind ik dit een enge ontwikkeling.
✅Waarschijnlijk wordt dit instrument ook gebruikt om het rijk te laten zien dat er genoeg kinderen zijn bereikt. Echter hoe zit het met de privacy en wat gebeurt er met de opgeslagen gegevens? Met wie worden die allemaal gedeeld en wat zijn de gevolgen voor de families? Hebben die nu voor altijd een “vinkje” achter hun naam?
✅Ik begrijp dat de indicaties o.a. via JGZ gebeuren en ook door scholen. Ik mis in het hele verhaal de rol van de ouders, die wat ons betreft de belangrijkste rol vervullen bij het opvoeden van hun kinderen.
Ook mis ik welke kinderen van het COA worden meegenomen, kinderen van statushouders of alle kinderen, ook degene die weer weg moeten.

✅In het licht gezien van de verdwenen kinderen van de toeslagenaffaire ouders vind ik inmenging in de opvoeding vanaf 0 jaar een zorgelijke ontwikkeling, want waar wordt de grens getrokken? Gaat de overheid straks bepalen welke ouders wel of niet capabel zijn om hun kinderen op te voeden volgens de normen van de staat?

Tot zover

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER