2023 december 05 Video, Woordvoering: na langdurig aandringen door BB heeft het college bevestigd dat er een ondernemer is die interesse heeft in ‘Kleine Werf’ op Willemsoord

Video, Woordvoering: na langdurig aandringen door BB heeft het college bevestigd dat er een ondernemer is die interesse heeft in ‘Kleine Werf’ op Willemsoord

Video, Woordvoering: na langdurig aandringen door BB heeft het college bevestigd dat er een ondernemer is die interesse heeft in ‘Kleine Werf’ op Willemsoord

Dankzij Behoorlijk Bestuur is nu eindelijk na langdurig aandringen door het college bevestigd dat er een ondernemer is die interesse heeft in ‘Kleine Werf’ op Willemsoord.
❗Vraag blijft open wie dat is/zijn?
❗De welbekende ‘Kip en het Ei’ vraag, …..Wat was er eerder🤔….

❗Zijn er beloftes gedaan? En zo ja aan Wie?

In onderstaande video is onze woordvoering te zien, gehouden door ons commissielid Ron van Wamel afgelopen maandag 4 december. Tevens zit hier een compilatie van antwoorden/uitingen van de wethouder in verwerkt.
Ook vindt u hieronder de woordvoeringen van de burger insprekers op het stuk, de Horeca visie.
❗De Horeca visie die de commissie werd aangeboden, werd door de commissie als niet besluitrijp geacht en is terug gegeven aan het college.
Woordvoering in schrift⤵️
Woordvoering  commissie bestuur en middelen 4 december 2023
Voorzitter, dank u wel voor het woord.
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp heeft kennis genomen van dit document en is ook aanwezig geweest op de politieke avond van BRO. Er werd die avond duidelijk gesteld dat de reca werd besproken en dus geen hotels. Toch wordt er nu gesproken over hotels en vraagt u de commissie of dit als besluitrijp door kan. BB heeft daarom ook de vraag welke ondernemers gevraagd zijn wat gaven ze aan wat niet duidelijk in het beleid is.

Het college stelt dat dit voorstel geen financiële consequenties heeft.

Vraag: Wat zijn dan de kosten van het onderzoek van BRO ?

In het document wordt de kleine Werf aangehaald. In de binnenstad van Den Helder hebben we een paar jaar terug het voorstel gehad tot het realiseren van het Anton Pieckplein of horecaplein. Dit plan werd bedacht en zou gerealiseerd worden door ondernemers.

Nu heeft het college, lees Zeestad, het over de Kleine Werf. Voorzitter, dit is volgens BB de wereld op zijn kop. Waar en met wie hebben we hier te maken? Anton Pieckplein 2.0? Wij vragen aan de wethouder het volgende:
Behoorlijk Bestuur heeft eerder een motie ingediend voor het realiseren van een stadscamping. Antwoord van de wethouder/college was dat het proces duidelijk is. Namelijk meld de ondernemer zich met de aanvraag om te willen ontwikkelen en het college kijkt naar de mogelijkheden. Niet andersom. Motie werd door de coalitie daarom afgewezen, er was nog geen ondernemer aangemeld.

Welnu voorzitter, gaat, het college nu toch weer draaien en Zeestad wil op Willemsoord een hotel/restaurant realiseren en het college vraagt de commissie daarmee akkoord te gaan.

Vragen
– Waarom gaat het college op de stoel van de ondernemer zitten?
– Wat is de reden dat het college tegen het advies van de eigen directeur WO in gaat?
– Welke ondernemer heeft de aanvraag ingediend tot het bouwen van een Kleine Werf?
– Wie gaat de Kleine Werf bouwen en wie draagt de kosten van de bouw?
– Komt er voor het runnen hiervan een open inschrijving?
– Heeft het college, lees Zeestad, al een eigenaar/ondernemer gevonden voor het hotel en is er bij het college/Zeestad een ondernemer bekend voor het restaurant?
– Mag BB er vanuit gaan dat elke ondernemer nu zonder vooronderzoek, bestemmingsplan, vergunning, legeskosten, architect kosten een passend bedrijf kan starten op Willemsoord?
Of elders een kinderopvang, sportschool, dansschool etc.
-Liever had BB gezien dat Zeestad aan WIllemsoord bijdroeg aan de ontwikkeling van bedrijvigheid tbv activiteiten op WO zoals voorheen een soort Ballorig of een maritiem museum.
Door BRO is op 18 sept duidelijk aangegeven dat er bij elke nieuwe horeca vooraf ontsluitingswegen moeten zijn. Op Willemsoord is er nu 1, de nauwe doorgang langs het casino. Zeestad zegt dat de Marine aan noordzijde haar campus gaat bouwen waardoor een eventuele ontsluitingsweg daar niet mogelijk is. Bovendien is dat Marineterrein.
Het parkeerprobleem is nu al groot en wordt er niet beter op en Zeestad wilt de campers daarom weg hebben.

BB vind, zoals ook de sprekers aangeven, dat de campers moeten blijven en dat die juist wel passen binnen het ontwikkelplan Willemsoord. Namelijk short-stay en staan op nummer 1 van Camper Nederland en aansluitend aan de visie toerisme. Ze zijn grote bron van inkomsten voor zowel horeca als binnenstad DH.

Voorzitter, BRO spreekt ook over het leegstandspercentage van het aantal verkooppunten welk in de gemeente is iets hoger dan het Nederlands gemiddelde. Het leegstandspercentage in m² relatief hoog ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Dit is deels te verklaren door de transformatie naar wonen in de binnenstad, in combinatie met verbetering van het winkelaanbod en de uitstraling.

Vraag: wat gaat het college doen met leefbaarheid binnenstad om juist ook de horeca daar aantrekkelijker te maken?

Voorzitter,

Verder te vermelden dat er geen ontsluitingswegen zijn, te weinig parkeergelegenheid, geen goede oplossingen voor uitbreiding daarvan, onnodige uitgaven van 1,3 miljoen voor nieuwe voetgangersbrug terwijl het huidige pontjesbrug volstaat. Zelfs bij een groot evenement als Sail, etc

Voorzitter,
Tot slot, het raadsvoorstel zelf. Op welk niveau spreekt het college hier. Ik val hier over doelen en resultaten van het voorstel
 
Ik citeer:
Den Helder wil voor de komende jaren een duidelijke toekomstvisie voor de ontwikkeling van de drank- en maaltijdverstrekkers in Den Helder. De hotelsector en recreatieparken worden apart meegenomen in een traject voor toerisme waarin de verblijfsrecreatie ook wordt meegenomen. Restaurants en/of cafés bij hotels of recreatieparken worden wel meegenomen in deze visie
Voorzitter, elk hotel heeft een restaurant dus deze visie zou alleen om reca gaan maar ziet dat het college door deze doelen en resultaten zo op te stellen, de Kleine Werf door wilt drukken.
 
❗3e instantie> BB gaat niet akkoord en geeft het terug aan het college

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER