2023 december 08 Video, Woordvoering: Financiële decembernota, en Zuyderhorn

Video, Woordvoering: Financiële decembernota, en Zuyderhorn

Video, Woordvoering: Financiële decembernota, en Zuyderhorn

Financiële decembernota Bestuur & Middelen  december nota 4 december 2023

Wij nemen kennis van de december nota met een positief resultaat van 8 miljoen evenwel de begroting is nog niet op orde en sluitend. Ook in deze nota staan stukken die nog steeds niet volledig zijn af behandeld.

  • U stelt in dit stuk dat er 8 miljoen voordelig bijgesteld is en voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de algemene reserve evenwel Het is geen 8 miljoen maar het uiteindelijke resultaat is 5, 4 miljoen. U rekent deze 8 miljoen al door naar het weerstandsratio per 31 december na 3.2 of bent u uitgegaan van de 5.4 miljoen ?
  • Wij als gemeente moeten voldoen aan de begrotingsrecht matigheid kunt u mij uitleggen hoe dat zich verhoudt met een niet sluitende begroting ?Er is namelijk een hoop begroot maar ook heel veel niet uitgevoerd.
  • De verkoop van Zuyderhorn Roept bij behoorlijk bestuur van Den Helder en Julianadorp veel vragen op. In het oude gemeentehuis aan de Bijlweg is asbest gevonden, is er voor Zuyderhorn ook onderzoek gedaan hier naar ?En kunt u de huidige bewoners hierover geruststellen?

De huidige bewoners of eigenlijk de bewoners die er het langst wonen zijn daar komen wonen met als doel er rustig hun oude dag te kunnen doorbrengen. Echter is de leeftijdsgebonden grens al vaker naar beneden bijgesteld en wonen er nu zelfs gezinnen. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling waarmee de afspraken met de oudste bewoners in de prullenbak worden gegooid. Ook hier de vraag, kan u de oudste bewoners en ons geruststellen dat na de verbouwing de eerdere gemaakte afspraken en dus leeftijdsgrens weer gehanteerd wordt?

  • Uit het HelderssteunfondsValt 1,9 miljoen vrij Dit is geld wat niet besteed wordt voor de initiële bedoeling van dit fonds. Uit berichten In de media zijn er al 100.000 ondernemers in ons land In de problemen gekomen. Hoe verhoudt dit zich dat met onze gemeente, staan er nog aanvragen open en hoeveel en worden die wel of niet gedekt uit dit fonds ? Dit mede omdat het amendement van Groen Links al is aangenomen !

Antwoorden van de Wethouder:

  • Het weerstands vermogenwordt overgeboekt en is onderdeel van 7 onderdelen die een overschot opleverden daarvan afgetrokken het negatieve saldo komen we op deze 3.2
  • Zyderhorn is verkocht maar is het ook gecheckt bijvoorbeeld op asbest of wat dan ook ik zou dat niet weten. Ik weet wel dat er een marktconform prijs voor is betaald dat mogen we wel toe vertrouwen aan de woningstichting. Maar dat is een aanname die ik doe en daar heb ik ook niet op voorbereid voor deze avond. En ja de lopende projecten gaan volgens planning.

Mijn conclusie is deze: Getallen kloppen niet en het geloof dat woingstichting alles goed doet en er geen controle nodig zou zijn zegt ook genoeg over de intergratie van de externe en verbonden partijen.

College heeft geantwoord met een memo 053306 maar ook hierin staat precies hetzelfde wat In de december nota stond. Mag aannemen dat fractie pastoor hier verder op ingaat. Had tijdens de commissie al het idee dat ze een motie zouden indienen.

Vraag over asbest, ook niet nadat de voorzitter hier nog expliciet om had gevraagd, en steunfonds worden tijdens de commissie niet beantwoord.

Nadat de commissie was afgesloten komt Wethouder Wouters na mij toe met de volgende antwoorden.

Zuyderhorn is asbest gevonden in de vensterbanken dit alles wordt opgelost door de woningstichting in de renovatie van het pand. Over de leeftijdsgrens : de leeftijdsgrens is in het verleden al diverse keren aangepast en zal zeker worden losgelaten in de toekomst er wonen nu al gezinnen. Bewoners hebben aangegeven hier geen last van te hebben.

Aanvullend hierop hebben we ook het verhaal van het didam arrest wat nog verwerkt moet worden.

Inzake het herstelfonds: Dit is een gepasseerd station maar als er nog ondernemers zijn die recht hebben op compensatie wordt het wel degelijk betaald.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER