2017 juli 19 De waarheid omtrent de Kampanje wordt langzaam duidelijk.

De waarheid omtrent de Kampanje wordt langzaam duidelijk.

De waarheid omtrent de Kampanje wordt langzaam duidelijk.

Onlangs is de gemeenteraad geïnformeerd over de cijfers van de Kampanje.
In 2016 een tekort van €450.000,- en verwacht tekort van € 300.000,- in 2017.

Het college stelt dat het bij de aanvraag van de extra lening van € 1 milj. niet duidelijk was.
Dat is niet waar!

Behoorlijk Bestuur heeft vanaf het begin aangegeven dat de businesscase niet klopte (lees hierover onderstaande 7 artikelen). Zeker toen ineens het restaurant Stoom er binnen de exploitatie gewoon bij kon hebben wij weer vragen gesteld. Een gemanipuleerd rapport van een accountant met berekeningen tot op couvert niveau moest aantonen dat het allemaal wel haalbaar was.

Toen er vorig jaar een € 1 milj extra werd gevraagd als garantie heeft Behoorlijk Bestuur weer aangegeven dat  dit niet was om het solvabiliteitsniveau op peil te brengen maar meer als directe steun voor de exploitatie. We hebben toen aangegeven (voorspeld) dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 er weer een aanvraag tot steun zou komen. Het is nog erger met deze berichten.

Afgezien van het feit dat verplaatsing naar Willemsoord niet past in het streven naar een compact stadshart waren de financiële consequenties van verplaatsing veel te hoog gegrepen voor Den Helder. Het bestuur maakt voortdurend verkeerde keuzen en alle mooie worden ten spijt staat de gemeente bij alles altijd financieel garant. Al die mooie gebouwen en plannen kunnen we langzamerhand financieel niet meer dragen. En hoe gaat deze coalitie uitleggen dat er wel €23 miljoen naar een verplaatsing van de kampanje gaat maar dat we intussen wel €13 tot €20 milj achterstallig onderhoud in de openbare ruimte hebben opgelopen. (de provincie heeft ons opgedragen dat in te lopen in de komende jaren).

Hopelijk zullen deze tegenvallende cijfers  de schellen van de ogen doen vallen bij het college.!
Het dure bureau dat nu assisteert zal ook weer veel geld kosten. Dus veel wordt er niet geleerd

Hoe nu verder. Behoorlijk Bestuur heeft daar wel een idee over:

  • Geen extra steun meer voor de Kampanje!

  • Sluit het restaurant en beperk de activiteiten tot koffie/drank etc ten behoeve van voorstellingen.

  • De Kampanje krijgt €1,6 milj. subsidie per jaar en moet €900.000,- huur per jaar betalen aan Willemsoord.  Dat laatste is essentieel omdat anders Willemsoord weer ondersteund moet worden omdat Den Helder eigenaar is.

  • In het slechtste scenario betekent dit dat er €700.000,- beschikbaar is voor culturele activiteiten.

Het betekent wel dat we veel geld hebben geïnvesteerd in een theater maar dan financieel niet meer in staat zijn om het normaal te exploiteren. Dit is symptomatisch voor gemeenten die met projecten te hoog grijpen. En dan is de crisis ook nog voorbij dus daar kan geen schuld neergelegd worden.

Nu het Rekencommissie rapport nog over de bouw etc??????

Download de raadsinformatiebrief klik op de link: RI17.0078 De Kampanje

Lees in onderstaande links eerdere geplaatste artikelen over dit onderwerp:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/28/blog-michiel-wouters-inzake-financiele-steun-aan-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/22/bb-vindt-gemeenteraad-inzage-moet-krijgen-cijfers-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/15/behoorlijk-bestuur-stelt-vragen-voorstel-herziening-lening-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/22/bb-stelt-vragen-over-kosten-nieuwe-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/21/schriftelijke-vragen-bb-e-a-over-kosten-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/14/gemeente-is-geen-pinautomaat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/15/financieel-wanbestuur/

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER