2017 juli 26 Reactie van onze fractievoorzitter op het artikel van DHA iz rapport Kampanje

Reactie van onze fractievoorzitter op het artikel van DHA iz rapport Kampanje

Reactie van onze fractievoorzitter op het artikel van DHA iz rapport Kampanje

De reactie van onze fractievoorzitter op het artikel van Den Helder Actueel leest u hieronder.

Michiel Wouters
26 juli 2017

Zo zijn wij continue verkeerd voorgelicht waarbij alles uit de kast is gehaald. In het rapport wordt aangegeven dat de uitbreiding met stoom en de stadshal/keykeg zaal niet in het oorspronkelijke bouwplan en dus budget waren opgenomen.

Deze uitbreiding zou opgevangen worden binnen de exploitatie van de totale schouwburg. Op vragen van Behoorlijk Bestuur is toen een accountant ingehuurd die tot op couvertniveau heeft aangegeven dat de businesscase haalbaar was. Ook de accountant is met verkeerde cijfers op pad gestuurd. Hier faalt de directie maar ook de raad van toezicht.

Wij moeten als gemeente eens leren dat toezicht op al dit soort op afstand gezette instanties die wel met miljoenen subsidie worden ondersteund niet deugt. Raden van toezicht, raden van commissarissen etc blijken keer op keer van onvoldoende niveau en wij vertrouwen er op. De gemeenteraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en veel kritischer worden.

Voor download van het rapport klik op de link:
Rapport-Theater-de-Kampanje_Onderzoek-naar-de-bedrijfsvoering

Rapport Kampanje: onthechte organisatie met laag professioneel niveau

 

Den Helder – Het geheime rapport over de bedrijfsvoering van schouwburg De Kampanje is toch openbaar gemaakt. Het theater zelf besloot hiertoe na aanhoudende vragen hierom, onder meer door enkele fracties in de gemeenteraad.

De directie van de schouwburg benadrukt dat het rapport eigenlijk voor intern gebruik was, maar dat ze de meeste conclusies onderschrijven.

Volgens het rapport is de Kampanje een enigszins onthechte organisatie. “De overstap naar de nieuwbouw en de komst van een nieuwe directeur hebben een forse breuk met het verleden veroorzaakt.” Ook noemen de onderzoekers “het professionele niveau van de organisatie vrij laag” en melden ze dat “in de Kampanje ten aanzien van organisatorische succesvoorwaarden op vrijwel alle resultaatgebieden nog veel werk te verrichten is”.

Exploitatie
Over de exploitatie maakt het onderzoek onder meer de volgende opmerkingen: “Het is redelijk te veronderstellen dat de Kampanje met een aantal interventies in staat moet worden geacht de efficiency van haar bedrijfsvoering te vergroten en derhalve op onderdelen de resultaten te belangrijk verbeteren.” Wat de kostenkant betreft behoeft met name de situatie rond Stoom expliciete aandacht! Op dit moment is zij verantwoordelijk voor bijna 54% van het exploitatietekort 2016.”

Lees in onderstaande links eerdere geplaatste artikelen over dit onderwerp:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/19/waarheid-omtrent-kampanje-wordt-langzaam-duidelijk/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/28/blog-michiel-wouters-inzake-financiele-steun-aan-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/22/bb-vindt-gemeenteraad-inzage-moet-krijgen-cijfers-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/15/behoorlijk-bestuur-stelt-vragen-voorstel-herziening-lening-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/22/bb-stelt-vragen-over-kosten-nieuwe-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/21/schriftelijke-vragen-bb-e-a-over-kosten-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/14/gemeente-is-geen-pinautomaat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/15/financieel-wanbestuur/

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER