2021 april 29 Oppositie én coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende havenbedrijf. Diverse fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken

Oppositie én coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende havenbedrijf. Diverse fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken

Oppositie én coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende havenbedrijf. Diverse fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken

✅Behoorlijk Bestuur is er helder in⤵️
 
De Helderse haven, zorgenkindje van de gemeente.
 
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
De gemeenteraad wil niet zonder meer de portemonnee trekken om havenbedrijf Port of Den Helder uit de te verwachten financiële problemen te helpen. Beter voor Den Helder (BvDH) wil dat externe deskundigen het bedrijf eerst grondig onder de loep nemen voordat kan worden gesproken over een eventuele financiële injectie.
Eli Saliha van BvDH wijst er op dat zijn fractie staat achter verbonden partijen als Port of Den Helder (PODH). Maar de situatie waarin het bedrijf verkeert baart de grootste coalitiepartner zorgen. Het havenbedrijf heeft nog geen vierkante meter grond verkocht en het aantal schepen dat de haven aandoet neemt af. Eind dit jaar komt het bedrijf waarschijnlijk in financiële problemen en moet de gemeenteraad waarschijnlijk opnieuw de buidel trekken.
Saliha wijst er op dat verbonden partijen (verzelfstandigde gemeentelijke bedrijven) in een zeer comfortabele positie zitten. Als zij in problemen komen, worden zij daar met gemeenschapsgeld geholpen. ,,Hiermee is het probleem van een verbonden partij opgelost. Deze luxe heeft een zelfstandige onderneming niet. Als wij jaarlijks financieel blijven bijspringen, is er voor de directie van Port of Den Helder geen noodzaak om fundamenteel anders te denken. En misschien is dat wel noodzakelijk. Wij vinden dat een gezond bedrijfsresultaat niet zonder externe deskundigheid behaald kan worden.’’
Zijn fractie eist een grondig onderzoek naar visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie van het havenbedrijf.
 
✅Salarissen
Oppositiepartij Behoorlijk Bestuur heeft een andere eis. De fractie wil inzage in de salarissen van het havenbedrijf. Volgens Sjoerd Oudijk van BB is het niet uit te leggen dat PODH voor 22 medewerkers twee miljoen euro aan salariskosten op de begroting heeft staan. De beste oplossing is volgens hem dat het havenbedrijf wordt opgedoekt en dat de gemeente er weer zelf de scepter over zwaait. ,,Voor die twee miljoen euro kun je veertig banen creëren in plaats van de 22 nu bij Port of Den Helder. Sinds de verzelfstandiging heeft Port of Den Helder aan het infuus van de gemeente gelegen. De burger is er niet beter van geworden.’’
 
GroenLinks is het met BvDH eens dat het havenbedrijf grondig moet worden doorgelicht. ,,Wij hebben ons altijd al zorgen gemaakt om de verzelfstandiging van de haven. En terecht, blijkt nu weer’’, zegt Marije Boessenkool. ,,Hoeveel miljoen gemeenschapsgeld is er nu weer nodig? De directeur zegt dat er belangstelling is voor Kooyhaven. Dat hebben we vaker gehoord, maar het heeft nog nooit tot iets geleid. We vrezen dat het nu niet anders zal zijn, want het bestemmingsplan staat in de weg. GroenLinks ziet op deze manier helaas geen toekomst voor Port of Den Helder. Wij passen ervoor om alleen te betalen terwijl wij niets mogen bepalen.’’
GL ziet liever dat de gemeente weer zelf de haven gaat exploiteren. ,,Dan kost die haven nog steeds geld, maar de salariskosten kunnen dan wel omlaag. En we hebben invloed op het beleid.’’
 
Te klein
Pieter Blank (PvdA) vindt dat de gemeente Den Helder te klein is om alle problemen waar het havenbedrijf mee te maken heeft en krijgt op te lossen. Hij stelt voor dat de gemeente op zoek gaat naar andere partners voor het havenbedrijf. De burgemeester kan helpen door aan te kloppen bij de rijksoverheid en Europese fondsen, vindt hij.
Wethouder Kees Visser is het niet eens met fracties die vinden dat de gemeente PODH moet opdoeken en de haven weer zelf moet gaan exploiteren. PODH verdient geld met onder andere het verkopen van grond en het faciliteren van schepen. Hij vraagt zich af of het resultaat beter was geweest als de gemeente het havenbedrijf zelf beheerde. Het havenbedrijf is juist verzelfstandigd om het verder te professionaliseren.
Visser stelt dat wel degelijk is gekeken naar bezuinigingen. Onder andere door de raad van commissarissen. De twee miljoen euro salariskosten gaan absoluut niet alleen naar de 22 mensen die er werken, benadrukt hij. Dar zitten ook juridische kosten in en kosten van externe inhuur.
Een onderzoek vindt hij prima. De raad van commissarissen zou daar de opdracht toe moeten geven, niet het college. Het resultaat van dat onderzoek wordt gedeeld met de gemeenteraad.
 
Concrete oplossingen
Voordat de kadernota wordt gepresenteerd, vertelt het college de raad welke concrete oplossingen zijn bedacht voor de financiële problemen van het havenbedrijf en welke consequenties dat heeft voor de gemeentelijke begroting.
Kan een afbeelding zijn van buitenshuis en de tekst 'NoordholandsDl Oppositie én coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende havenbedrijf. Diverse fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken De Helderse haven, zorgenkindje van de gemeente. Foto P”t van Aalst'
 
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER