2021 juli 06 Video: Woordvoering Motie:  ‘Stichting Leergeld’

Video: Woordvoering Motie:  ‘Stichting Leergeld’

Video: Woordvoering Motie:  ‘Stichting Leergeld’

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op dd 5 juli 2021

Motie vreemd aan de orde van de dag:  ‘Stichting Leergeld’

Toelichting:

In mijn rol van volksvertegenwoordiger weten inwoners, instanties en ondernemers mij regelmatig te bereiken, zo kwam ik vorige maand in contact met Mevr. T.V. Meurs.

Zij liet mij kennis maken met een stichting waar ik meer dan enthousiast over ben geraakt. De organisatie waar het om gaat heet ‘Stichting Leergeld’, deze stichting zou in mijn ogen een zeer welkome aanvulling zijn in de keten van zorgpartners en organisaties die zich bezig houden en inzetten in de strijd tegen armoede onder kinderen.

In mijn diverse vrijwilligersrollen ben ik bekend met het gegeven ‘kinderen in armoede’.

Ook heb ik persoonlijk ervaren hoe het is om te leven op of zelfs onder bijstand niveau en de zorgen die dit met zich meebrengt om opgroeiende kinderen dat te geven waar kinderen in feite recht op hebben en het gevoel geven mee te mogen en kunnen doen.

Onderstaande uitleg kreeg in van mevrouw Meurs toegezonden:

Stichting Leergeld heeft al 109 lokale stichtingen in Nederland en heeft in 2020 in totaal 131.000 kinderen ondersteund die opgroeien in armoede. In totaal is Leergeld in bijna 75 % van alle gemeenten werkzaam en werkt samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp onder de gezamenlijke naam “Samen voor alle kinderen”.

Een tweedehands fiets (om naar school te kunnen fietsen), een laptop, de kosten van een schoolreisje of deelname aan een sportclub, altijd worden kinderen door Leergeld in natura ondersteund.

Het unieke van de werkwijze van Leergeld is dat getrainde vrijwilligers bij de ouders/opvoeders op bezoek gaan en inventariseren wat er voor dat kind of de kinderen in dat gezin nodig is.

Omdat Leergeld achter de voordeur bij de mensen op bezoek gaat hoeven ze niet naar een loket waardoor gevoelens van schaamte of vraagverlegenheid veel minder zijn.

Altijd wordt door de vrijwilliger gecheckt of ouders qua inkomen onder de doelgroep van Leergeld vallen. Ook wordt gevraagd of al gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen waarnaar ook verwezen wordt.

Leergeld is altijd aanvullend op het bestaande aanbod van armoedebeleid in iedere gemeente.

De inhoud van deze toelichting heeft mij doen besluiten onderstaande motie op te stellen.

Overwegende dat;

  • er nog steeds kinderen zijn die in het zorgveld mbt armoede niet worden bereikt;
  • er kinderen zijn die niet in zicht zijn omdat ouders bijvoorbeeld niet bij het sociaal domein bekend zijn;

Van mening zijnde dat;

  • door Stichting Leergeld toe te voegen aan de wijkteams er een samenwerking ontstaat met andere ketenpartners;
  • er daardoor meerder kinderen bereikt kunnen worden;
  • door Stichting Leergeld op te nemen in de zorgkaart zij ook op die manier bekendheid zullen genereren onder de doelgroep.

Besluit:

Geeft het college van Burgemeester Wethouders opdracht;

  • om met stichting Leergeld in gesprek te gaan met als doel Stichting Leergeld toe te voegen aan de wijkteams om zo de samenwerking met andere ketenpartners in dit zorgveld te bewerkstelligen;
  • Stichting Leergeld op te nemen in de zorgkaart zodat zij ook op die manier bekendheid zullen genereren onder de doelgroep
  • Stichting Leergeld uit te nodigen voor de eerste commissie vergadering van raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling na het zomer reces, om daar een presentatie te komen geven.

Meerjarenbeleidsplan-2021-2024-DEFINITIEF-vastgesteld-bij-ALV-van-21nov2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER