2021 november 22 Gastschrijver Mart Coers: De voorstanders van een gemeentehuis op Willemsoord beschuldigen Behoorlijk Bestuur van Polarisatie?

Gastschrijver Mart Coers: De voorstanders van een gemeentehuis op Willemsoord beschuldigen Behoorlijk Bestuur van Polarisatie?

Gastschrijver Mart Coers: De voorstanders van een gemeentehuis op Willemsoord beschuldigen Behoorlijk Bestuur van Polarisatie?

De voorstanders van een gemeentehuis op Willemsoord beschuldigen Behoorlijk Bestuur van Polarisatie? Wat is dat eigenlijk? Ik heb het opgezocht: ”Fracties zijn informele en tijdelijke politieke coalities. Wanneer de leden van een politieke fractie, de gedeelde standpunten en doelen en het groepsgevoel een meer vaste vorm krijgen dan spreekt men van polarisatie.”

Polarisatie betekent hier dus het concreet vorm geven aan een duurzame en zelfbewuste politieke groepering. Polarisatie tussen verschillende fracties of partijen kan gebeuren op basis van zeer verschillende eigenschappen en is niet per definitie negatief.
In mijn beleving verwijt de pot de ketel, want welke fracties hebben gezamenlijk besloten om geen inspraak te dulden van bewoners, bedrijven en oppositie?
Bovendien is polarisatie een eigenschap van een gezonde democratie.
Het is spijtig voor de hele coalitie dat zij, volgens mevrouw List, wordt buitengesloten. Als blijkt uit een QuickScan van 2020 dat meer dan 1000 inwoners de plek van een stadhuis op Willemsoord afkeuren plus vertrouwen in deze gemeenteraad en het college 11% is, mag ik concluderen dat deze coalitie zichzelf buiten heeft gesloten.

Op de vraag of dit college naar burgers luistert zegt maar 9% van de inwoners ja en met boter op het hoofd zegt het college 100%. Deze negatieve vertrouwensspiraal heeft men niet doen keren, maar door consequent vast houden aan deze manier van werken is het vertrouwen in deze gemeente verder gedaald.

In de toekomst zal de politiek aan deze punten moeten gaan werken:
1. Beter luisteren naar de mening van inwoners.
2. Opener en transparanter werken.
3. Verbeteren van (het functioneren van) de gemeenteraad.
En zo het vertrouwen van de bewoners van deze fraaie stad terug te winnen.

Voor de raad en het college is het advies:
1. Opener en transparanter werken.
2. In regels of beleid meer ruimte maken voor maatschappelijke initiatieven.
3. Verbeteren van (het functioneren van) de gemeenteraad.
In maart kunnen we er voor kiezen.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER