2023 juni 21 Video: Woordvoering, vaststellen van de Programmarekening 2022

Video: Woordvoering, vaststellen van de Programmarekening 2022

Video: Woordvoering, vaststellen van de Programmarekening 2022

Gisteravond stond vaststellen van de Programmarekening 2022 op de agenda.
✅Voorzitter,
Onrechtmatigheden en Onzekerheden
Uit de Jaarrekening 2022 blijkt dat we grote bedragen onrechtmatigheden en onzekerheden accepteren.
De onrechtmatigheid zegt eigenlijk, ik weet dat het niet mag maar ik heb het toch gedaan.
Vorig jaar 4 ton uitgegeven
dit jaar 1.6 miljoen.
Zoveel? waaraan en Waarom vraagt BB zich af.

➡️Aan onzekerheden vorig jaar 2 miljoen nu 3.5 miljoen. 1.5 miljoen erbij
Met onzekerheid. Je geeft het uit in de hoop dat het goed besteed wordt.
Voorzitter
Behoorlijk Bestuur hoopt dat deze trend niet doorzet.
Bedragen moeten rechtmatig worden uitgegeven en onzekerheden moeten worden voorkomen.
Kan de wethouder een reactie geven op het verminderen van de onrechtmatigheden en onzekerheden

➡️WILLEMSOORD
Er doemen weer problemen op bij Willemsoord. Nog maar een jaar geleden heeft de raad voor twintig jaar, 18 miljoen euro geleend aan Willemsoord. Wanneer dit niet was gebeurd zou Willemsoord niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen.
Dit jaar krijgen we te horen dat de waarde van Willemsoord afgeboekt moet worden en we zijn met een pennenstreek 500.000 euro omdat de waarde die bij ons in de boeken staat met bijna een half miljoen omlaag moet.
De Accountant heeft zelfs aangegeven dat in hun eerste , de waarde van Willemsoord, ook wel eens 0 zou kunnen zijn.
Na een gesprek met het college is er gekozen voor het afboeken van 500.000 euro.
Kan de wethouder toelichten waarom dit in de ogen van de accountant, ook nul euro had kunnen zijn. Het verstrekken van de aflossingsvrije 18 miljoen lening het jaar er voor, komt hiermee in een heel ander daglicht.
Want om aan een bedrijf dat op omvallen staat hen oogst waarschijnlijk niks of niet veel waard staat is 18 miljoen aan uit te lenen is moeilijk uit te leggen aan het publiek. Het lijkt me niet overbodig om te melden dat deze 18 miljoen al op is. 18 miljoen die ze pas over 2o jaar terug moeten betalen.
Voorzitter, zullen we dit ooit terug krijgen?
Behoorlijk Bestuur vindt dat de onderste steen boven moet komen en er een uitvoerig onderzoek moet komen en zijn blij dat de wethouder het advies van de auditcommissie om een onderzoek te laten doen heeft overgenomen.
We kunnen niet wachten op de conclusies en adviezen. De overige adviezen van de auditcommissie ondersteunen we en zullen we de opvolging blijven monitoren.

➡️Het is goed dat de besproken budgetten alsnog in 2023 toekend worden en de niet uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd. BB heeft wel de vraag dat aannemers behoorlijk in het nieuws zijn, zo ook bij bouwprojecten in Den Helder, dat de grondstofeen duurder zijn geworden. Voorzitter, staan deze afgesproken kosten vast of kan de raad nog extra kosten verwachten ivm prijsstijgingen van de grondstoffen? En is hiermee in de begroting rekening mee gehouden?
Voorzitter: Voor subsidies ligt het wat anders
Stichting Erfgoed Willemsoord heeft een subsidie 2022 aangevraagd van ruim 3 ton. Deze is door omstandigheden niet besteed aan onderhoudswerkzaamheden erfgoed op Willemsoord.
Vraag: – Kunt u aangeven wat de die omstandigheden dan zijn?
– Waarom is er in 2022 niet ingegrepen op het moment dat de subsidie niet wordt gebruikt?
– Wie doet de controle hierop?
– Het gereserveerde bedrag van dit jaar is dus van 2022 en volgens de argumenten zullen zij de werkzaamheden uitvoeren na ontvangst van de laatste subsidie. De subsidie van dit jaar moet ook nog worden ontvangen. Maw het onderhoud van Erfgoed Willemsoord is in 2022 niet gedaan en subsidie 2023 is nog niet verstrekt. Kunt u vooraf specificeren waar deze 2 subsidies aan worden besteed?
Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV heeft voor 2022 subsidie aangevraagd ter hoogte van € 313.556 voor het groot onderhoud aan het erfgoed op Willemsoord. Door omstandigheden wordt de subsidie verleend in 2023 in plaats van in 2022. De daadwerkelijke uitvoering van dit groot onderhoud aan het erfgoed op Willemsoord BV vindt plaats binnen de kaders van hun meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Willemsoord bv reserveert jaarlijks een bedrag en verantwoord dit in de jaarrekening en voert het werk uit zodra de laatste subsidie binnen is om het uitvoeringswerk te kunnen verrichten.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER