2023 oktober 27 Vandaag in het NHD VVD Den Helder: ’De kritiek van Behoorlijk Bestuur op ontwikkelbedrijf Zeestad is onbegrijpelijk’

Vandaag in het NHD VVD Den Helder: ’De kritiek van Behoorlijk Bestuur op ontwikkelbedrijf Zeestad is onbegrijpelijk’

Vandaag in het NHD VVD Den Helder: ’De kritiek van Behoorlijk Bestuur op ontwikkelbedrijf Zeestad is onbegrijpelijk’

Vandaag in gaf de VVD bij monde van hun voormalige wethouder een reactie op onze motie om de contructie  ZEESTAD BV niet te verlengen
  • Uiteraard is de VVD het mbt ZEESTAD niet met ons eens.
  • Lezend het stuk doen zij zelfs onbedoeld ons standpunt kracht bij zetten.
  • De VVD heeft eind 2022 in een raadsvergadering zelfs gezegd dat zij inspraak maar lastig vinden.
Ook zei hun huidige wethouder eerder dit jaar dat INSPRAAK geen ZEGGENSCHAP is.
Dat afspraken met de regio belangrijker zijn, wat feitelijk in dit artikel ook bevestigd wordt.
  • Dat het volk de baas is en de politiek afrekent in het stemhokje, ziet de VVD als politieke grilligheid. De VVD begrijpt ons niet, maar wij begrijpen de VVD wel.
❌Zij willen namelijk gewoon hun gang kunnen gaan.
Zonder inspraak of een ordentelijk beroep en bezwaarprocedure te volgen wensen zij hun plannen en die van externe partners er door te duwen.
De burger heeft het volgens de VVD in Den Helder dus niet voor het zeggen.

Fijn dat de VVD met dit artikel erkent dat ZEESTAD inderdaad is opgetuigd om het geluid van de burger te omzeilen. De burgerparticipatie die Zeestad toepast is slechts gericht op informeren. Dit gebeurd middels mooie propaganda blaadjes en bijeenkomsten waar de burger alleen mag aanhoren wat de plannen zijn.
Uiteraard wordt ontwikkeling havengebied er in dit artikel weer eens bij gehaald. Een mooie droom waaruit de VVD maar niet wenst te ontwaken. De VVD schetst een beeld van onze haven die niet realistisch is.

Vandaag in het NHD⤵️
VVD Den Helder: ’De kritiek van Behoorlijk Bestuur op ontwikkelbedrijf Zeestad is onbegrijpelijk’
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
VVD vindt de kritiek van Behoorlijk Bestuur (BB) op ontwikkelbedrijf Zeestad onbegrijpelijk. Het pleidooi voor ontmanteling van de organisatie slaat volgens VVD’er Kees Visser helemaal nergens op.
Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van BB, heeft een motie aangekondigd waarin wordt gevraagd om het opheffen van het ontwikkelbedrijf dat de stadsvernieuwingsplannen al vijftien jaar uitvoert.
Lees ook: Behoorlijk Bestuur Den Helder stuurt aan op ontmanteling van ontwikkelbedrijf Zeestad: ’Niet transparant, te duur’
Zeestad is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder opgericht om de stedelijke vernieuwing van Den Helder te ontwikkelen en uit te voeren.
 
De gemeente moet dit jaar nog beslissen wat de rol van Zeestad na 2023 wordt. Omdat er nog projecten lopen die het ontwikkelbedrijf moet afmaken, heeft het college in de begroting 900.000 euro voor Zeestad opgenomen.
Behoorlijk Bestuur vindt Zeestad te duur en niet transparant. Wat BB betreft neemt de gemeente weer de regie in eigen hand. Volgens de grootste oppositiefractie voert Zeestad projecten uit van onder meer Woningstichting en heeft de gemeenteraad daar geen invloed op. Als voorbeelden noemt BB het plan Dijkkwartier en het plan De Kleine Werf voor een hotel op Willemsoord. Het uitvoeren van ’geldverslindende projecten’ is volgens de fractie ’onaanvaardbaar’ en moet ’een halt worden toegeroepen’.
Verkeerde keelgat
De kritiek van BB op Zeestad is VVD’er Kees Visser in het verkeerde keelgat geschoten. „Wij zijn verbaasd over deze oproep. De stedelijke vernieuwing heeft de afgelopen jaren vorm gekregen, veel projecten zijn samen met het Rijk en de provincie in gang gezet. De stad is volop in ontwikkeling: het Stadspark, het V&D-gebouw, Halter Bellevue, de kop van de Beatrixstraat, de Koningstraat, het Molenplein, de horeca op Willemsoord, de dijkzone en Nieuw Den Helder… De verplaatsing van de horeca naar Willemsoord kost ons geen geld. Net als een woningbouwproject de gemeente eerder geld oplevert dan dat het ons geld kost. Het hotel op Willemsoord past gewoon binnen het huidige bestemmingsplan. Het zou onbehoorlijk zijn als de gemeente een vergunning zou weigeren.”
Dat Zeestad niet transparant is, klopt volgens de VVD’er van geen kant. „Rond het uitwerkingsplan stadshart is er veel burgerparticipatie geweest. Alle bestemmingsplannen naar aanleiding van dat uitwerkingsplan zijn met inspraak tot stand gekomen en uiteindelijk heeft de gemeenteraad die bestemmingsplannen goedgekeurd. Dat Behoorlijk Bestuur Zeestad te duur vindt, is ook onbegrijpelijk. Als je kijkt naar de totale begroting van Den Helder, gaat er nog niet eens een miljoen structureel naar projecten in verband met de stedelijke vernieuwing. Een fractie van onze totale begroting. Nu wordt er een bijdrage gevraagd van 900.000 euro, daar heeft de VVD ook vragen over gesteld. We willen het best beschikbaar stellen, maar kom dan met een plan waar je het aan gaat uitgeven.”
 
Als je Zeestad opheft, moeten de stadsvernieuwingsplannen nog altijd worden uitgevoerd. Behoorlijk Bestuur vindt dat de gemeente de regie terug moet nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vindt Visser: „Die mensen moeten beschikbaar zijn, de kennis en expertise moeten beschikbaar zijn. Het is tegenwoordig ontzettend moeilijk om goede mensen te vinden. We mogen onze handen dichtknijpen dat we Zeestad hebben en dat die kennis en expertise beschikbaar zijn om onze plannen uit te voeren.”

Zeestad 2.0
Opheffing van Zeestad is om een andere reden onverstandig, vindt de voormalige wethouder financiën. „In het coalitieprogramma staat dat we gaan kijken naar de toekomstige rol van Zeestad. We noemen dat Zeestad 2.0. Die zou een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van het Maritiem Cluster (de plannen rond de ontwikkeling van het havengebied, red.). Als het Rijk en de provincie geld beschikbaar stellen willen zij niet dat de uitvoering van de plannen afhankelijk is van de grilligheid van de politiek. Daarom is Zeestad indertijd opgericht. Ik kan me voorstellen dat dezelfde voorwaarden zullen gelden als de rijksoverheid en de provincie projecten in het havengebied mede financieren.”

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER