2023 december 07 Video, Woordvoering: re-integratie verordening participatiewet & wijziging WMO-verordening 2023

Video, Woordvoering: re-integratie verordening participatiewet & wijziging WMO-verordening 2023

Video, Woordvoering: re-integratie verordening participatiewet & wijziging WMO-verordening 2023

WOORDVOERING door ons commissielid Netty Kolsteeg. Maatschappelijke Ontwikkeling-vergadering d.d. 4 december 2023.
Op de agenda stond: WMO wijziging & re-integratie verordening participatiewet

 

Woordvoering Maatschappelijke Oontwikkeling-vergadering d.d. 4 december 2023
Mijn impressie van de MO-vergadering d.d. 4 december 2023

Voorstel re-integratie verordening participatiewet gemeente Den Helder 2023

Natuurlijk zijn wij als partij blij als het de mensen met een beperking mogelijk wordt gemaakt mee te kunnen draaien in de maatschappij en een zelfstandig levente kunnen leiden, en dat met behulp van geoormerkt geld van de overheid wat door de WUBO die is geïmplementeerd in onze gemeente. Verder blijft alles via de UWV lopen. Kanttekening wat mij betreft is, dat als mensen zich niet geroepen voelen om te gaan werken met hun “beperking” zij kans lopen op een korting op hun uitkering, wat me niet fijn lijkt voor iemand die toch al belast is met een beperking. Interessant is ook of er cijfers bekend zijn van de mensen met een beperking in Den Helder die te werk kunnen worden gesteld en of die zijn gecatalogiseerd op handicap, dit lijkt me praktisch i.v.m. de financiele planning.

Belangrijk is dat er wordt geëvalueerd, dit schijnt na 1 ½ jaar te gebeuren. Want ook valt te lezenis, datals het geld niet wordt gebruikt het teruggestort dient te worden. Voor de rest wordt er gesproken over een uniform aanbod, terwijl het volgens mij behoorlijk om maatwerk gaat, met name bij de mensen met een geestelijk handicap. Na de vergadering werd ik nog aangesproken door een vriendelijke ambtenaar van de WMO, die mij, aan de hand van mijn technische vragen, vertelde dat de mensen met een geestelijke handicap alleen een professionele indicering krijgen. Ik ben zeer benieuwd naar de evaluatie van e.e.a., mede omdat de banen in Den Helder niet voor het opscheppen liggen.

Voorstel wijziging op de wet op de WMO-verordening 2023:

Tijdens deze vergadering werd er gesproken over artikeltjes, veranderingen in de tekst waardoor de verordening meer pluriform, transparant en efficiënt wordt, echter dit heuglijke feit geldt niet voor de bewoners/zorgaanvragers. Ik heb een hele rits technische vragen gesteld, die op onze site staan, omdat er niet wordt gesproken tijdens deze vergadering over de olifant in de kamer, en dat is dat het bar slecht gaat met de zorgverlening via het WMO. En dit gaat over bereikbaarheid, een gesloten WMO-loket, lange wachttijden, soms van 4 tot 5 maanden, geen huishoudelijke hulp op tijd, slecht geregeldePgb’s, heel veel regelgeving in deze etc.

Alle wijzigingen die worden goedgekeurd door de raad, worden verankerd in deze verordening, die vermoedelijk straks regionaal zal worden uitgerold, wat inhoudt dat dit niet meer besproken/veranderd kan worden door de raad.

Voorlopig vraag ik mij afwelke opmerkingen/wijzigingen aangegeven door de commissieleden in de afgelopen commissievergaderingen, daadwerkelijk zijn opgenomen/aangepast in deze verordening, zodat we toch nog een beetje het idee hebben dat we ons best doen voor onze bewoners/zorgaanvragers.


Beantwoording van onze technische vragen voorafgaand van de vergadering door ons gesteld, vindt i in deze 2 download links: 2023-052792 – Beantwoording technische vragen BBvDH wijziging Wmo-verordening 2023-045903 Beantwoording technische vragen BBvDH&J – Re-integratieverordeining Participatiewet

Woordvoering in schrift:
Re-integratieverordening Participatiewet.

In eerste instantie dank voor de beantwoording van de technische vragen.

Wij vinden het een goed streven om ook mensen met een beperking mee te laten draaien op de arbeidsmarkt/in de maatschappij. Uit uw antwoord op vraag 5 begrijp ik dat de re-integratie niet specifiek ingaat op de doelgroep met een geestelijke beperking, echter deze mensen willen ook graag deel uitmaken van de maatschappij en zich nuttig voelen, dus kunnen wij ervan uitgaan dat er ook moeite wordt gedaan om deze doelgroep een zoveel als mogelijk zelfstandig leven te bieden?

Op mijn vraag waar het oordeel van het ASD (adviescommissie) op gebaseerd is, staat dat het niet duidelijk is over welk project het gaat. Welnu, we praten over re-integratieverordening participatie, dus daar gaat het over. Dus nogmaals dezelfde vraag “waar is het oordeel van de adviescommissie op gebaseerd?” N.a.v. het antwoord van de laatste vraag zouden wij graag willen weten of de voorwaarden voor mensen met een beperking en een uitkering strenger worden, dus als zij zelf de beperking te zwaar vinden en ervoor kiezen niet mee te gaan in het re-integratieproject worden zij dan gekort op hun uitkering?

Wijziging verordening WMO

Dank voor de beantwoording van de technische vragen, ik heb hier echter toch nog wat opmerkingen over.

Er staat dat er bij een deel van de meldingen “mogelijk” sneller tot besluitvorming kan worden overgegaan. Er wordt gesproken over een netwerktariefdat nu hoger is, dat deze wijziging zorgt voor minder kosten voor netwerken en dat dat daardoor meer mensen uit het sociaal netwerk kunnen worden ingezet en ook beter betaald kunnen worden.  Klopt dat?

Buiten transparantie, efficiëntie en uniformiteit kunnen wij rustig stellen dat deze wijziging niet veel oplevert voor de zorgaanvragers/bewoners. De wachtlijsten blijven, regelgeving blijft dik, en de toegankelijkheid wordt ook niet verbeterd. En ook voor de jeugd valt er niets te halen bij deze verordening. Dus onze vraag samenvattend is; wat is het NUT van deze verordening voor onze bewoners????

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER