2022 oktober 14 Woordvoering begroting 2023, 13 oktober 2022

Woordvoering begroting 2023, 13 oktober 2022

Woordvoering begroting 2023, 13 oktober 2022

BIJ IEDERE INVESTERING HANTEERT Behoorlijk Bestuur v DHJ Onze VUIST REGEL WAT SCHIETEN onze inwoners HIER MEE OP? 

De Verkiezingsuitslag laat zien dat de inwoners duidelijk iets vonden van het oude beleid. De begroting is Beleidsarm wordt er nu gesteld op pagina 9, maar dat klopt uiteraard niet, het is namelijk veelal het in stand houden van het oude beleid en dat maakt dat deze begroting niet beleidsarm is.

De begrotingswijziging voortkomend uit het coalitieakkoord betreft  ruim 15 miljoen euro en brengt daarmee het begrotingssaldo van de gemeente voor 2023 naar een positief bedrag van schamele  €125.000,-. Veel ruimte voor andere partijen en initiatieven is er dus niet meer. Door deze begrotingswijziging worden de cijfers voor 2026 zelfs negatief. Waar zit dan toch dat raadsbrede draagvalk wat gezocht zou worden.
de Koek is op en de kruimels zijn er slechts om hongerig van te worden..Het mag duidelijk zijn dat de keuzes in deze begroting niet allemaal de onze zijn.

Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp zal daarom sturend op andere financiële keuzes onze moties en amendementen indienen. 

Ik zal  enkele vragen stellen en een aantal  van onze voorgenomen moties opnoemen.

 • Behoorlijk Bestuur VDH J wil voorkomen dat sport niet langer voor iedereen beschikbaar blijft en een forse contributie stijging is daarom in onze ogenniet wenselijk, heeft het college al een plan ter Ondersteuning cq noodfonds voor sportclubs ivm hogere energiekosten?? Of wachten zij op wat er vanuit den haag komt? 

nav het antwoord op deze vraag  overweegt Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp hierover een motie in te dienen.

 • Verder met de gevelrenovatie kosten  1,5 mln?
  Waar zien wij terug dat de directe leefomgeving van onze inwoners er toe doen, de prioriteit zou nu bv  bij de buurten moeten liggen, is dit budget voor iedereen toegankelijk?
 • .. wat de fractie van Behoorlijk bestuur v DH & J betreft  wordt het tijd dat deze nu eens afgeduwd wordt en meer op eigen kracht verder gaat.
  Wij zien o.a in het  afstoten van Kooyhaven aan buurgemeente Hollands Kroon een mogelijke financiële impuls of anderzijds een kostenpost minder te creëren.
  …., wij zien dat zelfs de milde aanbevelingen uit de rapportage Pantea niet  zijn overgenomen.
  De zwarte cijfers waar over in de begroting wordt geschreven, kwam omdat er gronden zijn verkocht… Aan de gemeente nota bene… Wat eerder ons eigen grond bezit was maar als bruidsschat werd meegeven aan Podh
  …..de zwarte cijfers  die er nu staan is  dus eenmalig en de Cijfers blijven nu toch echt  jarenlang rood…
  Om nu wederom, op Ambities op basis van luchtfietserij en gebakken lucht maar weer miljoenen schuiven….  het is voor ons als grootste raadsfractie nu echt mooi geweest.
 • Verder zien wij een investering van 1,9 mln In Willemsoord, tbv o.a.  parkeren, entree en openbare ruimte? Is dit wat de inwoners nodig hebben? Of valt dit wederom onder het kopje huisvesting oftewel de politieke wens om het stadhuis op Willemsoord te realiseren?
  Welke parkeernorm HANTEERT het college hiervoor  of op basis van welke politieke wens?
  Faciliteren we de bezoekers van Texel hiermee? Of toch die ambtenaar die van buitenaf hier komt werken?
  Is het niet zo dat ontwikkeling Willemsoord  en de kosten daarvoor toebehoort aan Willemsoord zelf? 

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp overweegt hierover een motie in te dienen.

 • Met betrekking tot de extra investering tbv het vogelasiel & wildopvang
  Heeft behoorlijk Bestuur v Den Helder & Julianadorp een vraag. Eerder werd er uit de raad gevraagd, omdat we een regio bedienen, uit te zoeken hoeveel buurtgemeentes een duit in het zakje willen doen. Hoe staat het mbt deze vraag nu voor?
  Wij betreuren de gang van zaken omtrent de tegenwerking vanuit de provincie,
  het nieuwe pand voor huisvesting het vogelasiel/wildopvang had er uiteraard allang moeten zijn.
 • Wij halen even aan de noodkreet vanuit de sportfederatie
  Ondernemersfonds,…dat is een prima fonds …. maar dan wel muv sport en buurtverenigingen, Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp is van mening dat eerder gemaakte afspraak hierover dient te worden nagekomen 

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zal hierover een motie of amendement in dienen.

 • Ook valt ons de post €50.000,- voor het Ambassadeurschap op, Wat schieten onze inwoners hiermee op?

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zal hierover een amendement in dienen.

 • Momenteel zijn de lichtmasten op het terrein van FC Den Helder verplicht voorzien van gasontlading lampen. Dit is echter geen duurzame keuze.
  Voetbal vereniging Castricum Vitesse 22 heeft op initiatief van de gemeente Castricum een onderzoek uitgevoerd, deze voetbalclub bevind zich in een zelfde situatie, midden in natura 2000. Nav de uitkomst van dit onderzoek is Vitesse 22 overgestapt op  Led verlichting ……kan er vanuit het college hierin een proactieve houding verwacht worden?
  Ook mbt de tribune en daarmee het wegvallen van de vele ruimte onder de tribune zal er richting FC Den Helder echt iets moeten komen vanuit het college.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp overweegt hierover een motie of amendement in te dienen.

 • Dijkzoneplan, dit plan heeft in geen van de verkiezingsprogramma’s gestaan en de lessen die er zijn mbt stadhuis Willemsoord liggen nog vers in ons geheugen ….. en hopelijk ook bij deze coalitie. Net als een stadhuis is ook de Dijk van ons allemaal.De rapportage “de lokale Niet stemmer” een onderzoek naar de lage opkomst tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, geeft duidelijk weer dat de inwoners over dit soort belangrijke beslissingen gehoord willen worden.
  Behoorlijk Bestuur v DH & J heeft dan ook de wens om hierop vooruitlopend Budget reserveren  tbv een Referendum over Dijkzone plan.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zal hierover een motie of amendement in te dienen.

 • Verder vroegen wij ons af of de wethouder ons de stand van zaken met betrekking tot de verhuizing van Coffeeshop Tjsakka naar het industrieterrein in de Schooten kan geven. Zit hier al wat beweging in?

(vlak voor deze vergadering werd de september circulaire verspreid die de cijfers voor 2026 positief deed uitpakken)

 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER