2022 november 01 Motie Sporthallen/Accommodaties

Motie Sporthallen/Accommodaties

Motie Sporthallen/Accommodaties

Morgen dienen wij tijdens de begrotingsraad een motie Sporthallen/Accommodaties in.

Wij zijn van mening dat we moeten behouden wat we hebben.

Toelichting:
In antwoord op onze schriftelijke vragen over een te kort aan sporthallenen accommodaties gaf het college aan dat zij op de hoogte zijn van de vraagstukken die er zijn rond de capaciteit van binnensportaccommodaties.
Zij gaven aan dat door sluiting van accommodaties er een herschikking van gebruikers plaats vind.

Daarnaast stelde wij de vraag of er een plan van aanpak is, om voldoende sportaccommodaties voor bijvoorbeeld handbal en zaalvoetbal voor het komende seizoen te kunnen waarborgen?

Het college gaf hierop aan dat zij ruim voor de zomervakantie een extern bureau opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de capaciteit en ontwikkelingen rond binnensportaccommodaties (zoals eerder gemeld bij vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur in de raad hierover, december 2021). Het eindrapport verwachten wij in het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. Het college schreef dat op basis hiervan worden de eventueel benodigde vervolgstappen bepaald.

Tevens gaf het college aan altijd bereid te zijn om met sportverenigingen in gesprek te gaan en zijn ook met verenigingen in gesprek.

Het is nu november en we zijn ruim voorbij het begin van het 4e kwartaal, en zelfs 1 jaar verder dat wij onze eerste zorgen aan het college uitte.

Wij weten inmiddels dat er verenigingen zijn die wegens een te kort aan accommodaties momenteel op straat staan en zelfs buiten de gemeente grenzen nu een ruimte moeten vinden. Het zomerseizoen ligt allang achter ons en o.a. handballers trainen in de wintermaanden binnen
Zie motie
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER