2022 november 03 Ons amendement> schrappen extra budget Ambassadeurschap is aangenomen

Ons amendement> schrappen extra budget Ambassadeurschap is aangenomen

Ons amendement> schrappen extra budget Ambassadeurschap is aangenomen

Ons amendement schrappen extra budget Ambassadeurschap, is gisteren door een meerderheid aangenomen👍🏻

Met de reactie van de wethouder blijkt dat hij het met ons eens is dat, de vele samenwerkingverbanden die er zijn, onze gemeente niet dat opleveren waarvoor wij er in zijn gestapt.

Regionoordkop schreef er over⤵️

Den Helder – De wens van het college om een bedrag van €50.000,- beschikbaar te stellen voor het ambassadeurschap richting Den Haag en Brussel is door de gemeenteraad niet ingewilligd. Door een amendement van Behoorlijk Bestuur is het bedrag komen te vervallen uit de begroting. Wethouder Chris de Koning heeft het ambassadeurschap in zijn portefeuille en zal het dus zonder extra middelen moeten doen.

De gevraagde €50.000,- was bedoeld voor het organiseren van werkbezoeken, het verkennen van partnerschappen met andere steden en in het algemeen het uitwerken van de portefeuille voor het ambassadeurschap. Volgens Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur is het extra geld helemaal niet nodig: “Dit kan makkelijk uit andere budgetten gerealiseerd worden, zoals bestaande landelijke, regio en lokale samenwerkingsovereenkomsten.” Landelijke partijen kunnen als het aan Hamerslag ligt ook prima via hun eigen fracties in de Tweede Kamer of het Europees Parlement zaken onder de aandacht brengen. Voor dit standpunt wist zij een meerderheid te vinden. Onder andere de VVD sprak haar steun uit over het gebruiken van de bestaande communicatiemiddelen.

Nu het budget is komen te vervallen lijkt de portefeuille een lege schil te zijn geworden. Het is daarmee ook gelijk onzeker of wethouder De Koning de opdracht die hij vanuit het coalitieakkoord mee heeft gekregen, namelijk om vanuit fondsen van het Rijk en Brussel financiële steun voor projecten te verkrijgen, kan gaan waarmaken. De raad gunt hem immers geen cent voor het uit te voeren werk. De Koning zelf zei over het schrappen van de financiering dat de raad zich moet beseffen dat Den Helder in een concurrentiestrijd is verwikkeld met andere (haven)steden. Wat betreft de marktpotentie op het gebied van de energietransitie en de ontwikkeling van waterstof zijn er meer kapers op de kust. Het geld had gebruikt kunnen worden om de positie van Den Helder voor het verkrijgen van de gelden die daarmee gemoeid zijn te verbeteren, aldus de wethouder.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER