2023 april 27 Video: Woordvoering, visie Laadpalen voor electrische voertuigen

Video: Woordvoering, visie Laadpalen voor electrische voertuigen

Video: Woordvoering, visie Laadpalen voor electrische voertuigen

 

Gisteravond hield Wilbert van den Berg als ons nieuw commissielid zijn eerste woordvoering. 👍🏻 Welkom Wilbert Van den Berg. Agendapunt visie Laadpalen voor electrische voertuigen.

‘Wilbert Van den Berg je bent al sinds 2018 bij onze fractie betrokken, zo fijn dat jouw agenda het nu toelaat om ook als commissielid aan de gang te gaan. Wij ervaren jou als een fijn, warm, betrokken en betrouwbaar mens’.

Woordvoering laadpalen:
Behoorlijk Bestuur Den Helder en Julianadorp ziet de behoefte voor het aantal publieke oplaadpalen toenemen, mede door de ontwikkelingen vanuit de overheid om de fossiele brandstoffen steeds meer aan banden te leggen en het elektrisch rijden te bevorderen.
Wij vinden dan ook de overheid moet voorzien in de benodigde faciliteiten om deze visie haalbaar en betaalbaar te maken.
Ook vinden wij dat de publieke laadpalen voor een ieder op gepaste loopafstand bereikbaar moet zijn. Het liefst in elke straat een laad mogelijkheid.

Vraag:
✅Vanuit verschillende media word gewaarschuwd voor een overbelasting van ons elektrisch netwerk heeft de college hier navraag of onderzoek naar gedaan wat de ophoging van de laadpalen voor effecten (kunnen) hebben, zodat de inwoners straks niet met een overbelast netwerk komen te zitten en met enige regelmaat uitval van de elektrische voorzieningen zal hebben.
Vraag:
✅Is het college het met ons eens dat de kosten om deze faciliteiten vanuit de overheid gefinancierd dient te worden en deze kosten niet voor de inwoners hun rekening komt? Wat is de visie van het college hierover?
Vraag:
✅De energie kosten zijn het afgelopen jaar zeer hard gestegen hoe gaat het college er voor zorg dragen dat de kosten van de laad sessies betaalbaar blijven?
Vraag:
✅Behoorlijk Bestuur is van mening dat de kosten om de laadpalen te plaatsen geld kosten. Is het college het met ons eens dat er vanaf heden multidisciplinair gekeken moet worden naar projecten waarbij straten open gaan om hier meteen de voorzieningen (bekabeling) voor toekomstige laadpalen te realiseren om in de toekomst kosten te besparen en extra verkeershinder te voorkomen.
Vraag:
✅Is het college ermee eens dat er voor elke straat een laadpaal beschikbaar moet zijn binnen een korte loopafstand?
✅Op de tekening in het plan gepresenteerd constateren we dat er niet in elke wijk of buurt een laadpaal ingetekend is. Is het college het met ons eens dat we hierin moeten vooruit zien en de laadpalen plaatsen in elke wijk dan enkel op behoefte te gaan plaatsen?
Wij van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zijn dan bang dat bij behoefte het te lang duurt voordat er een voorziening in de buurt op loopafstand zal zijn.
Tevens hebben wij bemerkt dat er behoefte is om bij TAXI standplaatsen sterkt behoefte is aan SNEL-LAAD palen.
Vraag:
✅hoe staat het college hierin?

Aangekondigde amendementen:

>inkorten tijdspad visie plus hereiken ieder 2 jaar.
>SNEL-LAAD palen TAXI standplaatsen.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER