2017 juli 27 Blog: Het “zwartepieten” om de kampanje is begonnen.

Blog: Het “zwartepieten” om de kampanje is begonnen.

Blog: Het “zwartepieten” om de kampanje is begonnen.

(Afbeelding Peter van Aalst)
Vandaag 27 juli is het zwartepieten om de Kampanje in de Helderse courant voluit begonnen.

Feit is dat de Kampanje aan wanbeleid en wanbestuur ten onder dreigt te gaan. Met de gepresenteerde exploitatietekorten ga je het als “zelfstandig” bedrijf niet lang volhouden. En in het rapport wordt al aangegeven dat er meer geld van de gemeente nodig is.

Waarom altijd de gemeente als je zo graag zelfstandig wilt zijn????????

Dat een ex directeur na een jaar nu probeert aan te geven dat hij het “gezond” heeft achtergelaten is natuurlijk grote onzin. Een jaar geleden was hem al bekend dat er €1 miljoen garantie van de gemeente zou worden gevraagd zogenaamd om de solvabiliteit op peil te brengen. Op basis van alle gegevens van dat moment kon je al voorspellen dat het geld direct in de exploitatie zou gaan.
BEHOORLIJK BESTUUR heeft dat toen ook aangegeven.
De raad is onder leiding van de coalitie drammers (VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij) toen toch akkoord gegaan met de extra garantstelling van €1 miljoen.

BEHOORLIJK BESTUUR heeft toen voorspeld dat er vóór de verkiezingen van 2018 wederom zou worden gevraagd om extra geld omdat het om de exploitatie ging. Dat los je namelijk niet op met incidentele steun. Het is helaas nog eerder geworden.

De ex directeur en de raad van toezicht van de Kampanje hebben bij herhaling  de gegevens te florissant gepresenteerd. Dat is alle betrokkenen aan te rekenen. Het is of bewust gebeurt of als gevolg van ongeschiktheid. Beide is erg omdat het resultaat hetzelfde is of je het nu zwart markeert in het rapport of niet. Wat hen is aan te rekenen is dat als gevolg van overmoedig gedrag met andermans geld uiteindelijk het culturele aanbod in Den Helder onnodig zal verschralen. Het straatje nu schoonvegen is tenminste niet netjes. Neem u verantwoordelijkheid en geef eens toe dat u helemaal fout zat. (en treedt af  indien van toepassing)

Dat geldt ook voor de politieke verantwoordelijken misschien komt het dan nog eens goed met Den Helder!!!!!

27 juli 2017

Michiel Wouters
Voor download van het rapport klik op de link:
Rapport-Theater-de-Kampanje_Onderzoek-naar-de-bedrijfsvoering

 

Hieronder ziet u het desbetreffende artikel
(bron NHD)
Oud-schouwburgdirecteur: ’Naar eer en geweten ons werk goed gedaan’
,,Ik weet hoe de situatie was toen ik wegging en weet niet wat er sindsdien is gebeurd.’’ Dat zegt oud-schouwburgdirecteur Jan Fokkinga na het openbaar maken van het rapport over De Kampanje. Arjaen Kersten, huidig directeur: ,,Tsja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Ik wil dat ook niet.’’

In het dinsdag openbaar gemaakte rapport van Netwerk CC wordt omschreven hoe het exploitatietekort (450.000 in 2016, 300.000 verwacht dit jaar) heeft kunnen ontstaan en wat er aan gedaan kan worden om dit in de toekomst tegen te gaan. Zo werd duidelijk dat theaterrestaurant Stoom grote verliezen draait en dat dit drukt op de begroting, dat de KeyKegzaal gefinancierd zou zijn uit de eigen reserves en gereserveerde voorstellingsgelden en dat er bij elke voorstelling geld bijgelegd moet worden.

Bovendien, constateerden de onderzoekers, zijn de problemen niet ontstaan in het tijdperk van de nieuwbouw. Of voormalig directeur Fokkinga hier voor aansprakelijk kan worden gehouden, is onduidelijk. De verantwoordelijk wethouders waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

Verband
Oud-schouwburgdirecteur Fokkinga heeft het openbaar gemaakte rapport over het theater zelf niet gelezen. ,,En daar begin ik ook niet aan’’, antwoordt hij resoluut. Hij weet wel te zeggen dat hij ’dingen in de krant leest, die totaal uit het verband zijn gerukt’. Wat dat dan precies is, dat wil hij niet zeggen: ,,Ik ga er niet op in, ben ook geen bestuurder meer. Maar er worden gewoon bepaalde dingen in een bepaald licht gezet. Ik weet gewoon dat heel veel mensen bij de schouwburg naar eer en geweten heel goed werk hebben gedaan, en dat nog steeds doen.’’

Theaterdirecteur Kersten wil ook niets kwijt over het rapport: ,,Wij zijn heel druk bezig om vervolgstappen te nemen, daar zijn we met de volle energie mee aan de slag.’’

Onderdeel van de slechte jaarcijfers is een slecht werkende energie-installatie. Of De Kampanje de installateur hiervoor verantwoordelijk stelt, is ook niet duidelijk. Er worden wel technische onderzoeken gedaan naar de werking van deze installatie, zegt Kersten.

Lees in onderstaande links eerdere geplaatste artikelen over dit onderwerp:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/26/reactie-fractievoorzitter-op-artikel-dha-iz-rapport-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/19/waarheid-omtrent-kampanje-wordt-langzaam-duidelijk/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/28/blog-inzake-financiele-steun-aan-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/22/bb-vindt-gemeenteraad-inzage-moet-krijgen-cijfers-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/15/behoorlijk-bestuur-stelt-vragen-voorstel-herziening-lening-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/22/bb-stelt-vragen-over-kosten-nieuwe-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/21/schriftelijke-vragen-bb-e-a-over-kosten-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/14/gemeente-is-geen-pinautomaat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/15/financieel-wanbestuur/

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER