2017 november 17 BLOG: Geen cent extra subsidie Kampanje

BLOG: Geen cent extra subsidie Kampanje

BLOG: Geen cent extra subsidie Kampanje

De kogel is door de kerk het college gaat vragen om de subsidie aan de Kampanje met € 300.000,00 per jaar te verhogen. Verder nog een eenmalige bijdrage van ook € 300.000,00 dit jaar als bijdrage aan het verlies in de exploitatie. Met die verhoging wordt de subsidie aan de Kampanje €1,9 miljoen per jaar.

Behoorlijk Bestuur heeft altijd gezegd dat de businesscase van de exploitatie gebaseerd was op niet-realistische cijfers zowel in het culturele deel als in het restaurant. Toen ook nog besloten werd het restaurant “waterworld” er bij te kopen en van het beoogde restaurant (ex sportschool Rik Niks) een extra zaal en de stadshal te maken was de businesscase helemaal onhaalbaar in onze optiek. Op vragen daarover stelde het toenmalige college dat de kosten voor de extra 200 m2 zouden worden opgevangen in dezelfde exploitatie. College en directie bleven volhouden dat het allemaal wel kon en dat het risico gemiddeld ( zelfs met tegenvallend bezoek zou het haalbaar zijn) was. Behoorlijk Bestuur heeft toen ook al aangegeven dat als het toch niet zou lukken dat het binnen het bestaande budget en subsidie zou moeten worden opgelost. Dat het dan zou betekenen dat binnen de bedrijfsvoering minder cultureel aanbod het gevolg zou zijn leek de directeur toen niet te deren.

Dat het niet goed ging was al duidelijk toen het voorjaar een garantie van € 1 miljoen werd gevraagd zogenaamd om de solvabiliteit op te waarderen. Natuurlijk ging ook dat om een exploitatie-verlies te compenseren.

Nu is dus gebleken dat we met de Kampanje wederom veel te groot hebben gedacht. En dat een nieuwbouw theater op deze schaal niet in Den Helder mogelijk is. We hadden de Kampanje in het stadshart moeten laten en daar opknappen. Dit zou ook beter geklopt hebben met het Uitwerkingsplan Stadshart en het compacte stadshart.

We hebben net een begroting vastgesteld waarbij ca €6 miljoen aan de algemene reserve wordt onttrokken om het kloppend te maken. Verder is er geconstateerd dat er €13 tot €20 miljoen achterstallig onderhoud is in de openbare ruimte. De afvalstoffenheffing gaat omhoog alhoewel de wethouder daar erg luchtig over doet etc.
Wij kunnen de burger niet uitleggen nu weer meer geld aan de Kampanje te geven terwijl voor veel van die burgers ook de toegangskaartjes al te duur zijn.
Behoorlijk Bestuur zal tegen iedere verhoging van de subsidie aan de Kampanje stemmen.

Tegelijkertijd nemen wij het iedereen die zonder nadenken en tegen beter weten in de verplaatsing van de Kampanje hebben door gedramd ( dit betreft in de gemeenteraad met name VVD, CDA en D66 maar ook de Raad van Toezicht Kampanje ) zeer kwalijk. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor verschraling van het culturele aanbod.

17 november 2017

Lees in onderstaande links eerdere geplaatste artikelen over dit onderwerp:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/27/blog-zwartepieten-om-kampanje-is-begonnen/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/26/reactie-fractievoorzitter-op-artikel-dha-iz-rapport-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/19/waarheid-omtrent-kampanje-wordt-langzaam-duidelijk/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/28/blog-inzake-financiele-steun-aan-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/22/bb-vindt-gemeenteraad-inzage-moet-krijgen-cijfers-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/15/behoorlijk-bestuur-stelt-vragen-voorstel-herziening-lening-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/22/bb-stelt-vragen-over-kosten-nieuwe-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/21/schriftelijke-vragen-bb-e-a-over-kosten-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/14/gemeente-is-geen-pinautomaat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/15/financieel-wanbestuur/

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER