2023 april 21 Te gast bij de Belangenvereniging Julianadorp

Te gast bij de Belangenvereniging Julianadorp

Te gast bij de Belangenvereniging Julianadorp

Gisteravond schoven wij aan bij de Belangenvereniging Julianadorp, een vereniging waar inmiddels 400 huishoudens lid zijn.
Zij zetten zich in voor de Dorpers.
Uiteraard steunen wij hen daarin.
✅Het was een mooie en waardevolle bijeenkomst, graag geven wij daar een vervolg op.
Lees via onderstaande link hoe wij o.a op de kieswijzer Julianadorp hebben gereageerd: 
www.behoorlijkbestuur.nl/2022/03/05/kieswijzer-julianadorp-2022-opgesteld-door-de-bvj/

Uitnodinging en toelichting van de BVJ:
Het gesprek zal voortborduren op de kieswijzer voor de GRV2022 zoals door ons
gepubliceerd op onze website: https://debvj.nl/kieswijzer U kunt hier de 12 onderwerpen en
de reacties van de politieke partijen teruglezen.

Om het gesprek effectief en efficiënt binnen de beschikbare tijd te laten plaatsvinden
hebben wij een selectie van een vijftal onderwerpen gemaakt, te weten:
1. de aanpak van verkeersonveilige plekken
2. de vermindering van de hoeveelheid groen, in het bijzonder op Noorderhaven
3. het tijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van integrale verbeterplannen
4. een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen
5. zorgen voor voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen
Rondom deze vijf onderwerpen willen wij graag de volgende zaken aan de orde laten komen:
• Wat is er tot nu toe bereikt door de politiek?
• Welke concrete acties lopen er en wanneer zullen deze tot resultaat leiden?
• Op welke wijze kan objectief worden vastgesteld of het gewenste resultaat
daadwerkelijk is bereikt?
• Hoe kunnen de lokale politiek en BVJ elkaar helpen om doelstellingen te bereiken?

Onderwerp:  Uitnodiging gesprek met Belangenvereniging Julianadorp

Geachte gemeenteraadsfractie,

In maart 2022 bracht de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) een “Kieswijzer” uit, met daarin opgenomen de standpunten van de aan de gemeenteraadsverkiezing 2022 deelnemende partijen over een aantal voor Julianadorp relevante onderwerpen.

Wij vroegen u ook om aan te geven of uw partij bereid is met de BVJ hierover in gesprek te gaan, het doet ons deugd dat alle partijen hiertoe bereid zijn.

In het eerste halfjaar van 2023 willen wij graag met u in gesprek over de inhoud van onze doelstellingen/jaarplan (zie bijlage) en de rol die uw fractie hierin kan en wil spelen. Welke doelstellingen van uw partij en die van BVJ komen overeen en hoe kunnen wij elkaar helpen in de realisatie hiervan?

In deze periode organiseren wij 3 bijeenkomsten voor een gesprek tussen het BVJ-bestuur en een afvaardiging van de diverse fracties. Aangezien het een overleg tussen BVJ en de politiek betreft, nodigen wij graag uw raadsleden uit, zo nodig aangevuld met commissieleden (maximaal 3 personen per fractie).

In verband met de verdere organisatie vragen wij u op het retourformulier aan te geven op welke van de genoemde data uw fractie aan het gesprek wil deelnemen. Wilt u a.u.b. uw eerste, tweede en derde voorkeursdatum invullen? Op basis van uw reactie kunnen wij dan een indeling per bijeenkomst maken.

Tevens vernemen wij graag van u wie uw contactpersoon is voor het organiseren van dit gesprek. Graag opgave van naam, telefoonnummer en emailadres.

Wij zijn voornemens deze gesprekken te laten plaatsvinden in ontmoetingscentrum “De Verbinding”, Boterzwin 3476, 1788 WS in Julianadorp.

De gesprekken worden gepland op de onderstaande datums / tijden:

  • Dinsdag 21 maart, aanvang 20.00 uur;
  • Donderdag 20 april, aanvang 19.30 uur;
  • Donderdag 25 mei, aanvang 19.30 uur.

Uw ingevulde opgave zien wij graag vóór 31 januari 2023 tegemoet.

Rekenend op een waardevol gesprek.

Met vriendelijke groet,
Rob Schilder                                                                   John van den Nieuwenhuijzen
voorzitter                                                                         secretaris

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER