2023 augustus 16 Schriftelijke vragen, over kosten van inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs

Schriftelijke vragen, over kosten van inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs

Schriftelijke vragen, over kosten van inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs

Vandaag hebben wij schriftelijke vragen ingediend. Deze gaan over kosten van inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs. ⤵️

Geacht college,
In de Volkskrant van 19 juli jl. gaf Rinnooy Kan zijn visie op de bestuurscultuur in Nederland. Naast voorstellen tot de herinrichting van het stelsel gaf hij ook aan dat het politieke klimaat moet veranderen. Naar zijn oordeel wordt de burger te veel buiten spel gezet.

Recentelijk schreef ook Herman Tjeenk Willink over een veertig jaar sluipende uitholling van de democratie en dat na vier decennia neoliberaal beleid, de democratie waar de burger het voor het zeggen heeft, ver te zoeken is en feitelijk overgedragen is aan Multinationals en hun aandeelhouder.

Het bestuur van Den Helder is hierop geen uitzondering, in onze gemeente zijn dit de verbonden partijen,externe partners en regionale clubs. Zij keert zich nog steeds bewust af van de inwoners en doen met regelmaat precies het tegenovergestelde van wat zij beloofd hebben.

Vrijwel alle besluiten worden in Den Helder genomen door dure externe bureaus en consultants, in plaats van een eigen hierop toegerust ambtelijk apparaat, waarbij de burger mag participeren. Jaarlijks worden er miljoenen uitgegeven aan deze bureaus omdat het gemeentelijk apparaat hiertoe kennelijk niet in staat is.

 1.  Wat de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp betreft is het belangrijk dat de besluitvormingen niet meer door externen worden bepaald, maar dat de democratie wordt hersteld en er meer samen met de burger besluiten worden genomen. Een beleid dat anders dan bij verbonden en externe partners het geval is, open, transparant en controleerbaar is.
  ➡️Onderschrijft u deze zienswijze? Zo ja, bent u bereid om hierna te handelen, en hoe?
  ➡️Zo nee, waarom niet?Over de kosten van externe bureaus en adviseurs, heeft onze fractie enkele vragen voor u.
 2. Naast dat Zeestad voor ruim 3 milj per jaar op de begroting staat, worden er ook allerlei
  consultants ingehuurd, zoals Sweco DeG consultants en losse tijdelijk inhuurkrachten, waarschijnlijk vanwege het feit dat er te weinig ambtenaren zijn die dit werk zouden kunnen overnemen.
  ➡️Graag ontvangen of verzoeken wij tot inzage van een overzicht van de kosten van de inhuurkrachten, externe bureaus en adviseurs?
 3. Onze fractie merkt tevens op dat recent in het nieuws was, dat ambtenaren na ontslag zich laten inhuren door dezelfde gemeente/organisaties waar zij voorheen in loondienst waren, zich tegen veel hogere tarieven praktisch dezelfde functie en werkzaamheden werk doen.
  ➡️In hoeverre speelt dit binnen de gemeente Den Helder?
  ➡️Onderbouw uw antwoord met cijfers en hanteer een tijdspad van 5 jaar?
 4. Volgens schatting zullen inhuurkrachten en externe € 100,- á – 300 per uur kosten. Voor een kwart van dit bedrag zou de gemeente gekwalificeerde mensen kunnen aantrekken. Dit geeft een groot financieel voordeel en maakt dat er weer samen met de gemeenteraad beleid wordt gemaakt, waarbij de burger meer bij de besluitvorming kan worden betrokken.
  ➡️Onderschrijft u deze zienswijze?
  Zo ja, bent u bereid om hierna te handelen, en hoe?
  ➡️Zo nee, waarom niet?
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER