2017 december 12 Diefstal van gemeenschapsgeld om gebrek aan capaciteit schouwburgbestuurders te betalen

Diefstal van gemeenschapsgeld om gebrek aan capaciteit schouwburgbestuurders te betalen

Diefstal van gemeenschapsgeld om gebrek aan capaciteit schouwburgbestuurders te betalen

Op de avond van 11 december hebben zich weer enkele dieptepunten voorgedaan in de Helderse gemeenteraad. Naast een schandalige beantwoording op mondelinge vragen door wethouder Wagner (namens wethouder Kuipers) is de subsidie aan Schouwburg de Kampanje met €300.000,- verhoogd tot           €1,9 miljoen per jaar .

De bouw van een nieuwe schouwburg in een monument op Willemsoord en de verhuizing daar naar toe vanuit het (compacte) centrum hebben wij altijd kritisch benaderd. De gepresenteerde businesscase was volgens Behoorlijk Bestuur niet juist en gebaseerd op onjuiste cijfers. Toch hebben de directeur en de raad van toezicht en de besturende partijen in Den Helder alle commentaar weggewuifd en zijn ze gewoon doorgegaan.  De opbrengst van het restaurant STOOM zou alle extra kosten aan huur ruimschoots compenseren. Dat het allemaal mis ging werd duidelijk eind 2016 toen een gedeeltelijk afgeloste lening met garantstelling (van €2,5 miljoen was €1 miljoen afgelost) weer moest worden aangevuld met dat miljoen. Ook toen is door het college met VVD, Stadspartij, CDA en D66 weer verkeerde informatie verstrekt door te zeggen dat het alleen maar om de opbouw van reserve ging. Met name de Stadspartij stelde dat dit de laatste financiële steun was aan de schouwburg. In feite ging het om enorme tekorten in de exploitatie. Dat bleek onweerlegbaar begin dit jaar toen de schouwburg met zeer tegenvallende exploitatie getallen kwam. Er was een structureel tekort van meer dan € 300.000,- per jaar.

De directeur heeft inmiddels met behulp van een extern bureau een nieuw bedrijfsplan met activiteitenplan gemaakt waaruit blijkt dat hij eigenlijk op de dezelfde manier door wil gaan en dat hij daarvoor meer dan €300.000,- per jaar extra nodig heeft. Niets van het herzien van de bedrijfsvoering, het drastisch terugdringen van kosten zoals iedere onderneming zou moeten doen. Behoorlijk Bestuur heeft met andere oppositie partijen het uiterste gedaan om dit te voorkomen. Maar weer is gebleken dat de Stadspartij onbetrouwbaar als zij iets zeggen en ook CDA en D66 hebben gewoon het belastinggeld weggegeven. Maar van ook van de VVD is gebleken dat zij niet zo zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan als zij wel zeggen want ook de VVD heeft het geld gewoon weggegeven.

Behoorlijk Bestuur wil zeker een schouwburg behouden maar vindt €1,6 miljoen subsidie genoeg en eist van de schouwburgdirectie en de Raad van Toezicht dat zij de tering naar de nering zetten. Tot nu toe hebben ze er een rommeltje van gemaakt en hebben aangetoond dat ze eigenlijk niet capabel zijn. Om ze op weg te helpen waren we bereid een lening te geven die gewoon terug betaald zou moeten worden. Maar de coalitiepartijen met de VVD belonen incapabel bestuur en geven meer geld. Waarom vindt Behoorlijk Bestuur dit onjuist.

  • Het stimuleert de directie niet om nu eens echt schoon schip te maken. Ze kunnen rustig doorgaan.
  • Weer extra €300.000,- is zeer oneerlijk tegenover al die andere (culturele) subsidie ontvangers zoals bijv. triade die de laatste jaren alleen maar hebben moeten bezuinigen.
  • Het is ook oneerlijk ten opzichte van horeca met name op Willemsoord, omdat in feite met het culturele deel van de schouwburg ook het restaurant STOOM subsidie krijgt.

Hoe nu verder. Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen. Als Behoorlijk Bestuur genoeg stemmen krijgt om te besturen zullen wij alle subsidies tegen het licht houden en dit soort onterechte en hoge subsidie bedragen weer korten om het weer in balans te brengen. Stoppen van verspilling. Op die manier zullen directies en besturen, zeker als zij betaalde krachten zijn, van al de op afstand gezette gemeentefaciliteiten eens gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te nemen en echt te besturen (efficiënt en effectief). Overigens geldt dat ook de gemeente zelf.

En realiseer u goed welke partijen ongepast rondstrooien met uw belastinggeld!!!!

12 december 2017

Lees in onderstaande links eerdere geplaatste artikelen over dit onderwerp:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/11/19/bb-kunnen-we-nu-eens-toezegging-stadspartij-vertrouwen/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/11/17/blog-geen-cent-extra-subsidie-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/27/blog-zwartepieten-om-kampanje-is-begonnen/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/26/reactie-fractievoorzitter-op-artikel-dha-iz-rapport-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/19/waarheid-omtrent-kampanje-wordt-langzaam-duidelijk/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/28/blog-michiel-wouters-inzake-financiele-steun-aan-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/22/bb-vindt-gemeenteraad-inzage-moet-krijgen-cijfers-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/15/behoorlijk-bestuur-stelt-vragen-voorstel-herziening-lening-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/22/bb-stelt-vragen-over-kosten-nieuwe-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/02/21/schriftelijke-vragen-bb-e-a-over-kosten-kampanje/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/11/14/gemeente-is-geen-pinautomaat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/15/financieel-wanbestuur/

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIERVoor Nieuws klik HIEROnze speerpunten klik HIER
Wie zijn wij? klik HIER